Isnin, 22 September 2008

CITRA KEPEMIMPINAN PENGETUA.
Pemupukan budaya kerja kelas pertama dan mencakna pendidikan berkualiti sangat perlu
diberi fokus oleh pengetua yang berhasrat merealisasi pendidikan berkualiti dan melahirkan modal insan minda kelas pertama. Pengetua menjadi peneraju utama merealisasi hasrat tersebut dengan mengembleng seluruh usaha dan tenaga surbodinat ke arah kemenjadian sekolah berkesan. Sekolah berkesan akan menjadi wahana pendidikan berkualiti dan melahirkan modal insan minda kelas pertama.

Beberapa perkara mesti menjadi keutamaan agenda seseorang pengetua sebagai kepimpinan sekolah.

1. Penyelenggaraan fizikal dan kemudahan sekolah sentiasa dilakukan mengikut
keperluan semasa.
2 Perbelanjaan berhemat dan berjimat cermat serta mematuhi prosedur tatacara
kewangan.
3. Adil, saksama dan tegas.
4. Membuat keputusan yang betul dan tepat.
5. Mengamalkan pelbagai stail kepemimpinan mengikut situasi dan
melaksana lapan tanggongjawab teras sebagai pengetua.

a. Pengurusan Kurikulum.
b. Pengurusan Ko-Kurikulum.
c. Pengurusan Hal Ehwal Murid.
d. Pengurusan Pejabat.
e. Pengurusan Kewangan.
f. Pengurusan staf.
g. Pengurusan fizikal dan Kemudahan Sekolah.
h. Pengurusan Komuniti.
6. Menberi keutamaan kepada kerja sepasukan dan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja.
7. Melaksana pemantauan dan penilaian berterusan.
8. Memupuk perpaduan dan meningkatkan semangat patriotisme.

0 comments: