Selasa, 1 Disember 2009

CATATAN RINGKAS

Nama saya ialah Haji Zainuddin bin Harun. Di Kampong Berek 12, Jalan Hospital, Kota Bharu, saya dikenali dengan nama Nodden.Nodden nama timangan.Saya dilahirkan di kampong Padang Bongor, Kota Bharu, Kelantan pada 28 Ogos 1953.Menerima pendidikan awal di Sekolah Rendah Kebangsaan Paya Bemban, Kota Bharu, Kelantan tahun 1960.Pada tahun 1966 telah meneruskan pendidikan di Sekolah Menengah Kebangsaan Padang Garong, Kota Bharu, Kelantan dari tingkatan satu hingga tingkatan 3.Pada tahun 1969 hinga 1970 telah meneruskan pendidikan di Sekolah Menengah Ismail Petra, Kota Bharu, Kelantan dari tingkatan 4 hingga tingkatan 5.Kemudian meneruskan pendidikan tingkatan 6 Rendah di Institut Pendidikan, Kota Bharu, Kelantan ( sekolah swasta ) pada tahun 1971. Tahun 1972 hingga 1973 telah mengikuti latihan perguruan di Maktab Perguruan Harian Johor Bharu, Johor.Pada 4 Januari 1974 telah bertugas sebagai guru terlatih kategori C2 di Sekolah Rendah Kebangsaan (LKTP) Jengka 5, Maran, Pahang.Pada Tahun 1975 telah dilantik sebagai guru kategori C1 apabila mendapat kelulusan sijil penuh Sijil Tinggi Persekolahan. Pada tahun 1976 hingga tahun 1980 telah melanjut pelajaran di Universiti Kebangsaan Malaysia dan telah dianugerahi ijazah sarjana muda dalam bidang Sains Politik.Pada 30 April 1980 telah bertugas sebagai guru siswazah di Sekolah Menengah St. Ursula, Tawau, Sabah.Dilantik Sebagai Penolong Kanan Pentadbiran di Sekolah Menengah Kebangsaan Kuhara, Tawau, Sabah pada 1 Januari 1986. Pada 1 Januari 1987 telah dilantik sebagai Pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Lahad Datu, Sabah.Pada 1 Januari 1989 hingga 15 April 1989 dilantik sebagai Penolong Kanan Pentadbiran apabila sekolah tersebut dinaikkan gred A.Pada 16 April 1989 hingga 15 Julai 1997 dilantik sebagai Pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Kunak, Kunak, Sabah.Dari 16 Julai 1997 hingga 16 Disember 1999 dilantik sebagai Pengetua di Sekolah Menengah Kebangsaan Bahang, Penampang, Sabah. Pada 16 Disember 1999 telah dinaikkan pangkat sebagai Pengetua Kategori DG 2 (DG48) hakiki dan ditukar ke Sekolah Menengah Kebangsaan Gadong, Beaufort, Sabah pada 17 Disember 1999.Pada 1 Disember 2002 telah ditukar sebagai Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Kuala Krai, Kelantan.Mulai 1 Januari 2006 bertugas sebagai Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku, Pasir Puteh, Kelantan hingga kini.Pada 01.01.2008 telah dilantik sebagai Pengetua Gred DG 52.

Jumaat, 13 November 2009

PELAKSANAAN PERANCANGAN STRATEGIK SMK CHERANG RUKU 2006 - 2010.

RINGKASAN EKSEKUTIF:


Kertas tugasan ini akan membicarakan tentang bagaimana Pengurusan Strategik yang diamalkan oleh Pihak Pengurusan Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku dengan melaksanakan Perancangan Strategik Program Perubahan Terancang Dan Program Pembangunan Insan Tahun 2006 Hingga 2010 mampu meningkatkan semangat kerja berpasukan, memotivasikan staf serta menjalinkan rasa kemesraan antara semua staf melalui pemahaman dan penghayatan hala tuju yang sama untuk mencapai visi Sekolah Menengah Cherang Ruku menjadi sekolah cemerlang menjelang tahun 2010.

Pelaksanaan Perancangan Strategik Program Perubahan Terancang Dan Program Pembangunan Insan telah dapat menjana kecemerlangan di setiap peringkat termasuk bidang Pengurusan Kurikulum, Pengurusan Ko-Kurikulum, Pengurusan Hal Ehwal Murid, Pengurusan Kewangan, Pengurusan Pejabat dan ICT, Pengurusan Pembangunan dan Fizikal, Pengurusn Staf dan Prestasi dan Pengurusan Perhubungan Luar (Komuniti).

Perancangan Strategik Program Perubahan Terancang Dan Program Pembangunan Insan berjaya menjadikan Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku sebagai Sekolah cemerlang dan Sekolah Bestari 3 Bintang peringkat sekolah luar bandar pada tahun 2009. Sasaran utama ia lah kemenjadian murid dalam bidang akademik, ko-kurikulum dan sahsiah untuk menjadi insan yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepatuhan kepada Tuhan serta menjadi modal insan minda kelas pertama.


Di samping itu Perancangan Strategik Program Perubahan Terancang Dan Program Pembangunan Insan secara tidak langsung berpeluang menyumbangkan sokongan kepada dua agenda besar negara yang diimplementasikan dalam tempoh yang sama tahun 2006 hingga 2010. Pertama, agenda Misi Nasional, teras 2 meningkat keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk minda kelas pertama dalam Rancangan Malaysia Ke-9. Kedua, agenda Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) ia itu Rancangan Lima Tahun Kementerian Pelajaran Malaysia untuk teras 2, membangun modal insan. Teras 3, memperkasa sekolah kebangsaan, teras 4, merapat jurang pendidikan dan teras 6, melonjakkan kecemerlangan institusi pendidikan.

Dalam konteks ini Pengurusan Strategik melibatkan pihak Pengurusan Sekolah sahaja. Manakala Perancangan Strategik merupakan satu pendekatan pengurusan yang merancang hala tuju organisasi.Perancangan Strategik melibatkan semua staf sekolah supaya visi sekolah dapat dikongsi dan dihayati bersama serta dapat mewujudkan semangat kekitaan, setia kawan, patriotisme dan rasa kesepunyaan di kalangan semua staf Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku. Akhirnya Perancangan Strategik yang dirancang dan dilaksanakan menjadi amalan dan budaya.

Edaris Abbu Bakri (2004), menyatakan bahawa secara umumnya Pengurusan Strategik boleh dianggap sebagai ‘otak’ manakala Perancangan Strategik pula adalah ‘tulang belakang’ kepada pengurusan. Pengurusan Strategik dapat mampu meningkatkan semangat kerja berpasukan, memotivasikan staf serta menjalin kemesraan antara semua staf melalui pemahaman dan penghayatan hala tuju yang sama.


1. PENGENALAN:


Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku, Pasir Puteh, Kelantan telah melaksanakan Perancangan Strategik Program Perubahan Terancang dan Program Pembangunan Insan Tahun 2006 hingga 2010. Perancangan Strategik tersebut telah berupaya meningkatkan semangat kerjasama berpasukan, memotivasi staf serta menjalin rasa kemesraan antara semua staf melalui pemahaman dan penghayatan hala tuju yang sama. Impak dari pelaksanaan Perancangan Strategik telah membolehkan staf Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku mengkaji dan memahami persekitaran di mana Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku wujud dan beroperasi. Membolehkan Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku meneroka faktor-faktor dan arah aliran yang akan memberi kesan terhadap peranan sekolah sebagai institusi pendidikan.

Pengetua dapat menggunakan kepakaran dan pengalaman kepengetuaan untuk memenuhi mandat dan misi serta mengenalpasti isu-isu strategik yang perlu ditangani untuk menjadikan Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku sebagai sekolah cemerlang menjelang tahun 2010. Pada akhirnya Perancangan Strategik Program Perubahan Terancang dan Program Pembangunan Insan Tahun 2006 hingga 2010 akan dapat memperkasa dan melonjakkan kecemerlangan Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku.


PERANCANGAN STRATEGIK PROGRAM PERUBAHAN TERANCANG.

PROJEK 1 :

PROJEK MEREALISASI KECEMERLANGAN AKADEMIK SEKOLAH ( PERAH ).

AKTIVITI :


a. Mesyuarat Pasukan PMR, SPM dan STPM serta menubuh jawatan kuasa
bertindak.
b Akurjanji dan penentuan target PMR, SPM dan STPM.
c. Penyediaan Lengkok Pencapaian Akademik dan perjumpaan ibu bapa.
d Pemantapan P & P dalam bilik darjah.
e Semakan buku nota dan buku latihan pelajar.
f Kelas Pengkayaan.
g Kelas pemulihan.
h Ceramah keibubapaan.
i Head count.
j Kem motivasi dan kepimpinan PMR, SPM dan STPM.
k Kelas GEMS tingkatan 1 hingga tingkatan 5.
l Kelas Stayback ( Serambi ) PMR, SPM dan STPM.
m Golden Holiday ( Kelas tuisyen terancang masa cuti ).
n Kelas gemilang ( Elit ).
o Teacher’s On Call ( TOC ).
p Pemantauan latihan dan kerja bertulis pelajar.
q Lawatan sambil belajar ke IPTA dan IPTS.
r Kem mata pelajaran, seminar, dan bengkel teknik menjawab soalan PMR, SPM dan
STPM
s Anugerah pelajar cemerlang.
t. 1001 Soalan ( Aktiviti pecutan, latih amal, latih tubi dan assingnment ).
u. Majlis izin ilmu dan solat hajat.


PROJEK 2:

PROJEK MEMPERTINGKATKAN PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITI
KO-KURIKULUM.


AKTIVITI:


a Mesyuarat pasukan perancang.
b Menubuh jawatan kuasa bertindak.
c Sukantara.
d Kejohanan olahraga dan permainan.
e Sukan Elit ( Hoki dan Ping Pong ).
f Pertandingan Ko-Akademik.
g Perkhemahan Pasukan Unit Beruniform.
h Larian Kemerdekaan.
i RIMUP.
j Pesta Ko-Kurikulum ( PESKO ).


PERANCANGAN STRATEGIK PROGRAM PEMBANGUNAN INSAN.


PROJEK 3:

JIWA MURNI.

AKTIVITI:


a Mesyuarat pasukan perancang.
b Menubuh jawatan kuasa bertindak.
C Kem motivasi pemantapan kendiri.
d Khidmat Bimbingan dan Kaunseling / Psikologi.
e Kursus pengurusan emosi dan stres.
f Gempur minda dan anjakan paradigma.


2. DEFINISI KONSEP:


Istilah strategik berasal dari perkataan Greek ia itu ‘Strategia’ yang membawa maksud fungsi seorang Jeneral yang menggunakan kepakaran sebagai seorang ketua pemerintah angkatan tentera untuk sentiasa berada dalam keadaan posisi lebih baik dari musuh bagi meraih kemenangan di medan perang. Mengikut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka, strategik bermaksud kebolehan dalam mengurus sesuatu dan mempunyai hala tuju yang jelas. Manakala pengurusan ia lah proses sosial yang dibentuk untuk mendapat kerjasama, penyertaan dan penglibatan ahli-ahli sesebuah organisasi bagi mencapai sesuatu matlamat tertentu.

Konsep Pengurusan Strategik telah digunakan secara meluas dalam bidang perniagaan, korporat dan pendidikan. Dalam bidang pendidikan di Malaysia telah diperkenalkan sejak tahun 1980an menerusi konsep ‘blue print’ yang merujuk kepada cara bagaimana sekolah ingin mencapai matlamatnya dalam tempoh jangka masa 3 tahun atau 5 tahun.

Mengikut Fidler,B. (2002), Pengurusan Strategik boleh didefinisikan sebagai satu proses formulasi strategi dan implementasi strategi yang melibatkan proses analisis strategik, pilihan strategik dan pelaksanaan strategik. Proses formulasi melibatkan proses pembinaan visi hingga ke peringkat Pelan Taktikal Strategik dan Pelan Tindakan Strategik. Implementasi pula adalah peringkat pelaksanaan tindakan yang dirancang untuk memastikan visi oraganisasi tercapai. Penilaian dilaksanakan di peringkat akhir untuk menentukan pencapaian visi organisasi sebenarnya tercapai. Ketiga-tiga peringkat ini dilaksana secara bersenergi.

Bryson,John M dan Alston, Furham K. (1966), telah mendefinisikan Perancangan Strategik sebagai satu usaha yang teratur untuk menghasilkan keputusan-keputusan yang ‘fundamental’ dan tindakan-tindakan yang boleh membantu serta mengemudi sesebuah sekolah untuk kecemerlangan. Perancangan Strategik melibatkan proses merancang dan menetapkan hala tuju organisasi yang akan menjadi panduan serta ikutan semua staf organisasi.

Dari segi Perkhidmatan Awam, Perancangan Strategik adalah satu kerangka kerja untuk melaksanakan mandat kerajaan melalui penjelasan visi dan misi, menganalisis persekitaran, pemilihan fokus keutamaan, matlamat, Petunjuk Prestasi Utama (Key Performance Indicators), penetapan sasaran, objektif, menjana strategi-strategi dan Pelan Tindakan Strategik. Perancangan Strategik boleh memberi impak dan kelebihan kepada organisasi dari segi keberkesanan, kecekapan, menambahbaik, kesefahaman dan pembelajaran, menambahbaik komunikasi dan hubungan luar serta dapat meningkat sokongan politik.


3. SENARIO SEKARANG:


Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku telah berusaha mencapai visi menjadi Sekolah Cemerlang menjelang tahun 2010 melalui pelaksanaan Perancangan Strategik Program Perubahan Terancang Dan Program Pembangunan Insan Tahun 2006 Hingga 2010.
Kecemerlangan sekolah meliputi Bidang Kurikulum, Ko-Kurikulum, Hal Ehwal Murid, Pembangunan dan Fizikal, Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah yang berpaksi kepada prinsip ‘Good Governance’. Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku juga berkeupayaan menjalin permuafakatan dan koloboratif dengan ibu bapa serta komuniti setempat dan ada kejelekitan dalam usaha melaksana ‘Smart Partnerships’ dengan pihak di luar sekolah. Contohnya dengan ‘Maxis Broadband’ dalam bidang ICTL. Guru dan staf sokongan memiliki sikap dan disiplin yang tinggi.

Sasaran utama Perancangan Strategik Sekolah ia lah aspek kemenjadian murid dalam bidang akademik, ko-kurikulum dan sahsiah untuk melahirkan insan seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek berdasarkan kepatuhan kepada Tuhan yang akan menjadi modal insan minda kelas pertama.


4. PERANAN PENGETUA:


Perancangan Strategik dapat berfungsi sebagai satu pendekatan bagaimana Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku melaksana fungsi kepimpinan dan kepemimpinan.

Di antaranya ia lah melaksana fungsi kepimpinan dan kepemimpinan seperti berikut:-

a Membina visi sekolah (vision).
b Membuat perancangan (planning).
c Mengambil inisiatif dan berusaha (initiate).
d Mengawal (controlling).
e Menyokong (support).
f Memberitahu (inform).
g Memotivasi orang bawahan (motivate).
h. Membimbing ( coaching).
i Membina pasukan kerja (team works).
j Mengukur dan menilai (monitoring)
k. Menjadi contoh teladan ( role model).
l Mengupayakan orang bawahan (empowerment).


Dengan melaksana Perancangan Strategik itu dapat membantu Pengetua kenalpasti beberapa bidang pengurusan sekolah yang perlu diberi perhatian dan keutamaan.


Beberapa aspek pengurusan sekolah yang diberi keutamaan seperti berkut:-


a Pengurusan kurikulum.
b Pengurusan Ko-kurikulum.
c Pengurusan Hal Ehwal Murid.
d Pengurusan Staf dan Prestasi.
e Pengurusan Pembangunan dan Fizikal.
f Pengurusan Pejabat dan ICT.
g Pengurusan Kewangan.
h Pengurusan Perhubungan Luar (Komuniti).


Keupayaan Pengetua memahami dan melaksana fungsi kepimpinan serta faham beberapa bidang Pengurusan Strategik Sekolah yang perlu diberi perhatian dan keutamaan dapat memudahkan usaha untuk melaksanakan Perancangan Strategik Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku dari segi konseptual dan realiti.

Dengan melaksanakan Perancangan Strategik Sekolah dapat meningkatkan semangat kerja sepasukan semua staf kerana Pengetua sebagai peneraju utama memainkan peranan memimpin dan membimbing ke arah hala tuju yang sama dan melihat masa depan dengan lebih yakin bagi mencapai visi sekolah. Dengan kata lain bekerja bersama sebagai satu permulaan. Bekerjasama dapat membina kemajuan. Berkat muafakat akan menghasilkan kejayaan. Kejayaan itu dikongsi bersama.

Sebagai Pengetua, saya telah menonjolkan keberanian dalam proses praperancangan dan implementasi Perancangan Strategik dengan menyampaikan hasrat visi dan misi yang jelas kepada semua staf serta ‘Key Performance Indicators’ yang perlu dicapai. Semua staf dipupuk kesediaan dari segi ‘Emotional Spiritual Quotient’ (ESQ), dan ‘Intelligence Quotient’ ( IQ). Semua Staf dapat membina ‘Social Quotient’ (SQ) dan ‘Emotional Quotient’ (EQ) yang membawa kepada pemupukan dan penghayatan budaya kerja yang berkualiti dan kompeten. Inisiatif telah diambil untuk pembinaan watak (Character Building) semua staf melalui aktiviti taklimat, mesyuarat pasukan, kursus dalaman, kursus motivasi dan lawatan penanda aras. Semua staf dapat mengawal diri dan kelakuan (Self Control) serta membuat ‘strategic collabration’. Ini akan memotivasi semua staf dan dapat menjalin kemesraan serta dapat menghayati hala tuju organisasi yang sama. Prinsip kerja bukan untuk Pengetua tetapi bekerja bersama Pengetua dapat direalisasikan.


Di peringkat praperancangan Pengetua berusaha untuk memperolehi persefahaman awal dengan pasukan-pasukan pembuat keputusan dalam dan luar berkaitan proses Perancangan Strategik secara keseluruhan, kerangka jadual dan pembahagian tugas-tugas penting. Menjalankan penilaian atau pentaksiran terhadap kesediaan membuat dan menerima perubahan. Tujuan penilaian ini untuk menentukan sejauh manakah keupayaan staf sekolah dalam usaha pelaksanaan Perancangan Strategik. Langkah ini juga untuk melihat jika terdapat kekurangan-kekurangan yang perlu diperbaiki.


Persetujuan diperlukan terhadap perkara-perkara berikut:-


a. Penubuhan pasukan penyelaras yang menetap dasar dan hala tuju.
b. Skop kerja jawatan kuasa Perancangan Strategik, aktiviti-aktiviti dalam
penjadualan dan tarikh-tarikh penetapan maklum balas.
c. Penubuhan pasukan pemantau pelaksanaan Perancangan Strategik yang akan
menyelaras proses-proses seharian.
d. Pemilihan dan perlantikan pakar untuk membantu dalam proses rekabentuk dan
pemudahcara proses perancangan.
e. Komitmen pelbagai peringkat bagi memulakan dan melaksanakan perancangan.


Bryson, John M, (2003), menjelaskan apakah yang perlu dilakukan tentang mandat seperti yang dinyatakan dalam dasar organisasi dan ’stakeholders’. Pengetua membuat analisis mandat sebagai sumber kuasa yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Pengetua kena patuh kepada dasar kerajaan.

Mandat sebagai sumber kuasa seperti berikut:-

a Dasar Pendidikan Kebangsaan.
b Dasar Wawasan Negara.
c Falsafah Pendidikan Kebangsaan.
d Akta Pendidikan 1966 (Akta 550).
e Pelan Induk Pembangunan Pendidikan 2006 – 2010.
f Surat Pekeliling Ikhtisas (SPI).
g Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam (PKPA).
h Perintah Am.
i Arahan Perbendaharaan.


Mandat kerajaan boleh diertikan sebagai ekspektasi, undang-undang, dasar kerajaan, peraturan-peraturan, prosedur serta keperluan belanjawan. Dengan berdasarkan analisis ’stakeholders’ , dasar dan mandat boleh dijadikan asas untuk membina pernyataan visi dan misi Perancangan Strategik Sekolah yang berkaitan dengan tujuan kewujudan sekolah dan nilai yang jadi pegangan. Dalam perkara ini sekolah melaksanakan Perancangan Strategik yang ianya sepatut lakukan sebagai institusi pendidikan.


Perkara yang perlu diberi perhatian dan keutamaan ia lah membina pernyataan visi sekolah dan nilai yang menjadi pegangan. Nanus, B (1994), menjelaskan kriteria-kriteria untuk satu pernyataan visi yang baik seperti berikut:-

a. Berorientasikan masa depan.
b. Memandu ke arah masa depan yang jelas.
c Sesuai dengan budaya dan nilai organisasi.
d Satu set piawai kecemerlangan dan kualiti.
e Jelas tujuannya.
f Membangkitkan semangat dan memupukkan komitmen atau kepercayaan.
g Mengambarkan keunikan organisasi.
h Cukup ’ambitious’.


Elemen tersebut di atas terdapat dalam visi Perancangan Strategik Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku. Contoh pernyataan visi Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku seperti berikut:-

“SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHERANG RUKU AKAN MENJADI SEKOLAH CEMERLANG
MENJELANG TAHUN 2010”

Pernyatan visi ini bersifat operasi, dinamik dan sesuai bagi Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku yang masih dan sedang berusaha untuk merapat jurang pendidkan, melonjakkan kecemerlangan dan memperkasa sekolah menjadi Sekolah Cemerlang luar bandar.

Visi Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku akan menjadi Sekolah Cemerlang menjelang tahun 2010 dicapai melalui pernyataan misi seperti berikut:-


a Mewujudkan suasana persekitaran sekolah yang kondusif bagi individu murid
untuk cemerlang dalam kurikulum, ko-kurikulum dan sahsiah.
b Memupuk suasana mesra murid dan mesra guru untuk mengurus, memimpin,
mentadbir dan mengelola sekolah dengan cekap dan berkesan.
c Memberi keutamaan kepada ’core business’ dan memotivasi warga sekolah ke
arah penambahbaikan yang berterusan melalui pengajaran berkesan.
d Memupuk budaya teknologi maklumat ( ICT ) di kalangan warga Sekolah Menengah
Kebangsaan Cherang Ruku.
e Menjalin hubungan baik dengan ibu bapa dan komuniti.


Perancangan Strategik yang dilaksana di Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku memberi peluang kepada Pengetua menjana idea baru dan berani mengambil risiko untuk melakukan perubahan dan transformasi dengan menggunakan pendekatan ’Maintaine’, ’ Improve’ dan ’Change’ ( MIC ). Pengetua kelihatan kepada semua staf sebagai seorang yang inovatif dan kreatif dengan membuat transformasi dan melakukan kerja bukan sahaja berdasarkan ’Hard works’ tetapi dengan cara ’Smart works’.

Perancangan Strategik boleh menjadikan Pengetua sebagai ’Role model’ kepada semua staf. Semua staf akan bekerja bersama Pengetua. Semua staf akan dapat melakukan kerja secara rasional dan analitikal bila Pengetua sebagai Pengurus Perancangan Strategik dapat membimbing dan memberi tunjuk ajar serta dorongan. Pengetua berkemampuan menjadi sumber inspirasi dan menjadi ’Role Model’ kepada semua staf serta berjaya membawa perubahan ke arah kebaikan sekolah. Menjadikan perubahan dan transformasi sebagai agenda utama sekolah. Perubahan dan transformasi diketahui, dapat dirasai dan memberi manfaat kepada sekolah, semua staf, pelanggan dan ’stakeholders’.

Pengetua selaku Pengurus Perancangan Strategik telah berjaya memberi bimbing kepada semua staf.Semua staf dengan penuh yakin dapat mematuhi dan menjamin segala aktiviti akan mencapai matlamat. Sebab semua staf dapat merasai dan sedar bahawa mereka sentiasa diperhati, diselia dan dipantau serta dikawalselia secara berterusan.

Pelaksanaan Perancangan Strategik memberi peluang kepada Pengetua mendorong, memberi bimbingan dan mempengaruhi semua staf untuk mencapai visi dan melaksanakan misi . Contoh langkah yang diambil untuk memilih staf yang sesuai untuk
melaksana Pelan Tindakan Strategik. Tindakan ini menggalakkan staf melaksanakan kerja dengan bertanggongjawab dan berdedikasi. Pengetua memiliki corak dan gaya berkomunikasi berkesan. Contohnya melalui taklimat, mesyuarat, interaksi dan mengamalkan prinsip perhubungan kemanusiaan yang ada sifat penyayang, mesra, jujur dan ikhlas yang dapat dilihat serta dirasai oleh semua staf, pelanggan dan ’stakeholders’. Pengalaman Pengetua dan semua staf dikongsi bersama. Ini dapat memanfaatkan kepakaran dan kecekapan serta keputusan dapat dibuat dengan tangkas dan tepat untuk menjayakan Perancangan Strategik. Lantas dapat menyelesaikan masalah sekolah dan dapat mencapai matlamat Perancangan Strategik dengan penglibatan semua pihak.

Dalam proses merangka dan menulis pernyataan visi dan misi sekolah akan menyebabkan semua staf akan dapat kejelasan aspek-aspek berikut:-

a Staf di sekolah sebagai anggota organisasi menjadi jelas dan dapat
menghayati ’Core business’ dan tanggongjawab secara konkrit dan melaksanakan
tugas pengajaran dan pembelajaran secara berkesan.
b Hala tuju masa depan sekolah menjadi lebih jelas.
c Dapat merangka strategi dan misi untuk mencapai visi sekolah.
d. Dapat melahirkan dan mengamal serta menghayati nilai baik dengan baik serta
menjadi pegangan dalam usaha mencapai hala tuju, visi dan misi sekolah.
e. Visi berorientasi masa depan dalam tempoh 5 tahun.


Visi menarik dan menjadi sumber inspirasi kepada semua staf untuk menyumbang dan bekerja sebagai satu pasukan.


Perancangan Strategik Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku mengambil tempoh selama 5 tahun.Visi Perancangan Strategik menyatakan apa yang ingin dicapai melalui perancangan masa depan dan ke arah mana hala tuju organisasi sekolah. Pengetua mengambil tanggongjawab membuat ’Road Map’ masa depan sekolah, menentukan posisi kejayaan masa depan sekolah, menyedia hala tuju serta membina identiti sekolah yang kukuh. Contohnya sekolah dikenali oleh pelanggan dan ’stakeholders’ dan dilihat sebagai ’ Moving school’.

Perancangan Strategik Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku dapat mengubah situasi yang lebih baik di masa depan berbanding dengan apa yang wujud sebelumnya. Dengan adanya visi yang jelas, ringkas dan mudah difahami oleh semua staf dapat dikongsi bersama pelanggan dan ’stakeholders’ akan hala tuju sekolah. Perancangan Strategik akan dapat memberi kesan kepada emosi dan dapat mencipta serta merealisasi visi dan matlamat sekolah.

Nilai yang baik yang diterap dalam Perancangan Strategik Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku seperti ’ Dedikasi, Amanah, Penyayang, Ikhlas, Gigih dan Profesional’ boleh menjadi agen perubahan dalam usaha mencapai matlamat dan visi sekolah. Jika nilai tidak baik menyebabkan timbul tindakan menghalal cara. Itu lah menjadi punca penyebab ada staf yang kurang komited kepada tugas dan tanggongjawab serta tidak ada integriti kepada sekolah. Sekolah menjadi ’Sinking School’ bukan ’Moving School’. Reputasi sekolah akan merosot dipandangan pelanggan dan ’stakeholders’

Langkah yang perlu diambil sebelum pelaksanaan Pelan Taktikal Strategik dan Pelan Tindakan Strategik untuk menjadi sekolah cemerlang tahun 2010 ialah menentukan hala tuju sekolah dengan melihat dan membuat analisis mandat, dasar, visi, misi, termasuk nilai, piagam pelanggan, slogan, motto, logo dan warna korporat yang menjadi lambang sekolah. Langkah perlu diambil untuk merangka perancangan berdasar kepada analisis persekitaran dalaman dan persekitaran luaran dengan menggunakan teknik ’Swot Analysis’. Berdasarkan kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang serta menentukan faktor kejayaan kritikal organisasi sekolah. Contohnya pernyataan misi dan visi sekolah dapat difahami, dikongsi dan dihayati oleh semua staf, pelanggan dan ’stakeholders’.Oleh itu misi dan visi dapat dicapai dengan mudah kerana difahami, dikongsi dan dihayati bersama.

Perancangan Strategik Sekolah dapat menyerlah hala tuju sekolah.Kepimpinan yang mantap, visi dan misi yang jelas berlaku. Kepimpinan sinaran yang mantap dan menyerlah dalam aspek ’ Planning’, ’Organizing’, ’Leading’ dan ’Coaching’ ( POLC ) akan menjadikan Perancangan Strategik yang dilaksanakan akan meningkatkan semangat bekerja berpasukan semua staf. Visi akan menjadi hala tuju organisasi sekolah untuk mencapai matlamat.Misi dijadikan langkah strategik yang dilaksanakan untuk merealisasikan visi ke arah Sekolah Cemerlang. Perancangan Strategik dilaksanakan dalam tiga peringkat ia itu program, projek dan aktiviti. Pelan Operasi melalui Pelan Taktikal Strategik dan pelan pelaksanaan melalui Pelan Tindakan Strategik dapat memberi ruang kepada semua staf untuk meningkatkan partisipasi dan bekerja berpasukan. Dapat memotivasi semua staf dan menjalin kemesraan kerana dapat bekerja bersama-sama melaksanakan program, projek dan aktiviti dalam suasana kemesraan serta mencapai matlamat bersama.

Pelan Tindakan Strategik yang dilaksanakan mengambilkira indikator kejayaan yang sedia ada pada sekolah. Ini membolehkan Perancangan Strategik yang dilaksanakan telah dilaksanakan dengan melakukan perkara yang betul dengan betul untuk orang yang betul dan pada masa yang betul serta tempat yang betul. Oleh itu visi sekolah dapat direalisasikan. Contohnya Pengetua melaksanakan fungsi kepimpinan dengan cara membina visi yang dapat menyebabkan semua staf berusaha merealisasikan Perancangan Strategik. Ini dapat dibuktikan dengan pelaksanaan penarafan Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku yang telah dilaksanakan berdasarkan instrumen Standard Tinggi Kualiti Pendidikan Malaysia ( STKPM ) telah menjadikan Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku mencapai status sebagai Sekolah Cemerlang pada tahun 2009. Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku juga telah diiktiraf sebagai Sekolah Bestari 3 Bintang.

Dengan itu visi sekolah untuk menjadi Sekolah Cemerlang menjelang tahun 2010 telah dicapai pada tahun 2009 kerana semua staf ada wawasan dan matlamat serta hala tuju yang sama dan dapat bekerja dalam suasana kemesraan. Semua staf ada matlamat yang jelas, amalan-amalan yang tekal, kesejawatan dan bekerjasama. Pengetua dapat mengenalpasti keperluan latihan staf dan menjalankan latihan dalaman jika dikenalpasti ada staf yang kurang cekap. Di samping itu dapat merangka program khas kurikulum untuk pengukuhan, pengkayaan dan pemulihan untuk mengatasi kelemahan murid dalam peperiksaan awam.

Setiap unit dan bahagian yang melaksanakan Pelan Tindakan Strategik dikehendaki melaporkan pencapaian Petunjuk Prestasi Utama ( KPI ) masing-masing dalam mesyuarat kajian separuh penggal pelaksanaan Perancangan Strategik. Tindakan ini menyebabkan semua staf yang terlibat lebih bersedia dan bertanggongjawab serta dapat meningkatkan komitmen mereka. Laporan tersebut akan dinilai oleh Pengetua sebagai Pengurus Perancangan Strategik dengan mengkaji pencapaian berdasarkan Petunjuk Prestasi Utama ( KPI ). Dengan itu dapat meningkatkan unsur integriti dan akauntabiliti semua staf yang terlibat dalam pelaksanaan Pelan Tindakan Strategik. Perancangan Strategik yang dilaksanakan menunjukkan Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku bergerak menuju hala tuju dan berada dilandasan yang betul serta telah dapat mencapai sasaran dan matlamatnya.


5. IMPAK PERANCANGAN STRATEGIK:


Perancangan Strategik Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku berjaya melonjakkan kecemerlangan akademik.. Pencapaian kecemerlangan bidang akademik dapat dilihat dari analisis pencapaian PMR, SPM dan STPM.


PMR:

Bilangan Pelajar Skor ’A’ 2006 2007 2008 Percubaan PMR 2009
9 A 2 Orang 1 Orang 3 Orang
8 A 2 Orang 5 Orang 2 Orang 1 Orang.
7 A 3 Orang 4 Orang 4 Orang 1 Orang.
6 A 10 Orang 5 Orang 3 Orang 2 Orang
5 A 6 Orang 4 Orang 1 Orang 2 Orang
4 A 3 Orang 13Orang 7 Orang 1 Orang
3 A 19 Orang 13 Orang 11 Orang 9 Orang.
2 A 36 Orang 24 Orang 20 Orang 11 Orang.
1 A 45 Orang 34 Orang 50 Orang 35 Orang.


SPM:


Bilangan Perlajar Skor ’A’ 2006 2007 2008 Percubaan SPM 2009
10 A 1 Orang
9 A
8 A 1 Orang
7 A
6 A 1 Orang 1 Orang
5 A 3 Orang 1 Orang 8 Orang 4 Orang
4 A 3 Orang 1 Orang 8 Orang 9 Orang
3 A 14 Orang 9 Orang 17 Orang 6 Orang
2 A 22 Orang 33Orang 30 Orang 13 Orang
1 A 37 Orang 24 Orang 30 Orang 29 Orang


STPM:

Bilangan pelajar Skor Prinsipal 2006 2007 2008 Percubaan STPM 2009
5 P 48 Orang 28 Orang 21 Orang 38 Orang
4 P 28 Orang 38 Orang 35 Orang 19 Orang
3 P 20 Orang 19 Orang 26 Orang 30 Orang
2 P 15 Orang 11 Orang 16 Orang 21 Orang
1 P 6 Orang 10 Orang 11 Orang 13 Orang
Lulus sebahagian 2 Orang 3 Orang.
Gagal 10 Orang.
Bilangan Lulus 117 Orang 106 Orang 109 Orang 131 Orang
Peratus 98.32 % 97.25 % 100 % 92.37 %
Skor 5 A 1 Orang
4 A 2 Orang
3 A 8 Orang 1 Orang 1 Orang
2 A 10 Orang 2 Orang 5 Orang
1 A 26 Orang 18 Orang 14 Orang 14 Orang
Berjaya ke IPTA 66 Orang 47 Orang 52 Orang Jangkaan 57 Orang

Dari data tersebut dapat dirumuskan bahawa walaupun Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku bukan sekolah kawalan yang menerima murid dari ’feeder school’ yang hanya memiliki pencapaian tertinggi 2A sahaja tetapi telah dapat meningkatkan tahap kecemerlangan akademik melalui pelaksanaan Perancangan Strategik Sekolah.

Dengan pelaksanaan Perancangan Strategik di bawah Projek Peningkatan Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Ko-Kurikulum telah meningkat nilai tambah pendidikan aspek kurikulum. Gerak kerja ko-kurikulum dapat memenuhi keperluan sosial, intelek, rohani dan jasmani serta emosi dan kesihatan.

Perkara tersebut telah dapat dicapai melalui ko-kurikulum seperti berikut:-


a Pengurusan unit ko-kurikulum dilaksana secara terancang dan sistematik serta
bersenergi yang menjadi flatform utama para pelajar bergerak aktif.
b Penyertaan dalam aktiviti ko-kurikulum pasukan beruniform dapat meningkatkan
jati diri dan nilai murni.
c Aktiviti perkhemahan unit beruniform dapat menyemai semangat perpaduan dan
setia kawan serta etika bekerjasama.
d Pelajar yang aktif dalam persatuan dan kelab dapat menjana kebijaksanaan dan
mempunyai integriti.
e Aktiviti pertandingan dan seni warisan dapat menggilap bakat dan menyemai
sifat menghargai khazanah bangsa untuk terus dipertahankan.

Tidak dapat dinafikan bahawa Perancangan Strategik dalam bidang ko-kurikulum melalui Pelan Tindakan Strategik Projek Meningkatkan Penglibatan Pelajar Dalam Aktiviti Ko-Kurikulum dapat membentuk ketrampilan dan keperibadian pelajar dan benar-benar memberi kesan positif terhadap usaha menjana kualiti insan seimbang dan harmonis selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Semua staf juga secara tidak langsung dapat bekerjasama menjayakan Pelan Tindakan Strategik. Dapat meningkatkan kerja berpasukan dan menjalin kemesraan melalui penglibatan menjayakan aktiviti ko-kurikulum. Pelaksanaan Pelan Tindakan Strategik menyebabkan semua staf berpeluang meyumbangkan kepakaran, kreativiti dan bakat masing-masing .


Beberapa kejayaan sekolah dapat dikongsi bersama seperti berikut:-


a Juara Dikir Barat peringkat kebangsaan tahun 2007 dan 2008 serta tempat ke-3
tahun 2009.
b Pasukan Kadet Polis dapat mewakili sekolah ke peringkat negeri dan
kebangsaan.
c Pasukan Ping Pong dapat mewakili sekolah ke peringkat kebangsaan.
d Pasukan Kadet Remaja Sekolah mewakili sekolah ke peringkat kebangsaan.


Perancangan Strategik Pembangunan Insan di bawah Projek Jiwa Murni telah berjaya meningkatkan mutu disiplin murid. Disiplin berada dalam keadaan terkawal.Tidak berlaku gangsterisme dan buli di sekolah. Sekaligus membantu peningkatan pencapaian akademik. Guru dapat melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran sepenuh jiwa. Berusaha dan berdedikasi menjalankan tugas dan tanggongjawab demi ’survival’ murid. Guru ada keyakinan diri bahawa semua murid boleh diajar dan diasuh serta dilatih. Sekaligus membantu kesamarataan ekuiti pendidikan dengan menjana pendidikan berkualiti.

Guru dapat membantu peningkatan bidang akademik, ko-kurikulum dan sahsiah pelajar.Sebagai contoh aktiviti ’absen sifar’ telah dapat meningkatkan kehadiran murid dari 78 % sehingga 97 %. Aktiviti motivasi telah meningkatkan disiplin kendiri dari 85 % ke- 98 %. Kaunselor dapat melaksanakan aktiviti motivasi dan aktiviti pengurusan stres. Pelajar ’high risk’ dapat dibantu dan dapat mengurangkan bilangan dari 5 % kepada 0.5 %. Kes salahlaku dapat dibanteraskan. Dalam konteks ini guru dapat bekerjasama menyumbang tenaga ke arah meningkatkan mutu disiplin sekolah. Kes salahlaku dapat dikurangkan dan kes yang ada hanyalah kes kesalahan ringan dengan skala kecil (1.5 %).


7. KESIMPULAN:

Amalan Pengurusan Strategik dengan melaksanakan Perancangan Strategik Program Perubahan Terancang dan Program Pembangunan Insan Tahun 2006 hingga 2010 di Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku telah dapat meningkatkan semangat kerja berpasukan, memotivasikan staf serta menjalin rasa kemesraan antara semua staf melalui pemahaman dan penghayatan hala tuju yang sama. Visi menjadikan Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku sebagai Sekolah Cemerlang menjelang tahun 2010 telah dapat dikongsi dan dihayati bersama serta direalisasikan menjadi realiti pada tahun 2009. Perancangan Strategik yang dilaksanakan telah berjaya melonjakkan kecemerlangan dan memperkasa Sekolah Menengah Kebangsaan Cherang Ruku sebagai Sekolah Cemerlang luar bandar dan Sekolah Bestari 3 Bintang pada tahun 2009.

Selasa, 1 September 2009

WANITA ISLAM DENGAN KERJAYANYA.

PENGENALAN:

Kertas kerja ini ingin memaparkan kerjaya wanita Islam dari sudut pandangan tradisi Islam. Kerjaya ini berkaitan dengan hubungannya sebagai insan dan pencipta Nya. (Allah s.w.t). Dari segi Tassawur Islam peranan wanita yang paling utama ia lah sebagai isteri solehah dan ibu mithali. Medan perjuangan seorang wanita Islam yang hakiki ia lah rumahtangganya. Tugas membentuk generasi Islam untuk mendapat kebahgiaan di dunia dan di akhirat terletak di bahu wanita Islam.


KERJA DARI SUDUT PANDANGAN TRADISI ISLAM:


Dalam tradisi Islam kerja dianggap sebagai ibadah. Ini kerana kerja di dalam tradisi Islam berhubungkait dengan solat dan amal ibadah. Seruan azan 5 kali sehari, 'Mari melakukan sembahyang'(hayy' ala' solah) dan 'Mari menuju kejayaan' (hayya' ala' falah)dapat menunjukkan hakikat solat dan bekerja itu berkaitan antara satu sama lain. Ini kerana agama Islam adalah satu cara kehidupan (way of life) dan Rasullulah S.A.W adalah sebaik makhluk contoh di dunia.

Pada ketika masyarakat Islam yang pertama masih berada di Makkah, kumpulan kecil yang merupakan kumpulan kerohanian yang terbilang ini diperintah supaya menghabiskan waktu malam dengan sembahyang dan berjaga malam. Tetapi ketika di Madinah, setelah suasana masyarakat yang lengkap didirikan, Rasulullah S.A.W menitikberatkan kepentingan masyarakat agama yang baru itu menghabiskan satu pertiga daripada hari mereka untuk bekerja, dan satu pertiga untuk bekerja, satu pertiga untuk tidur dan rehat, dan satu pertiga lagi untuk sembahyang, masa lapang dan bersama keluarga serta kegiatan masyarakat.


Seyyed Hossein Nasr (terjemahan 1989:17-18.

Orang Islam tidak bekerja kerana kerja atau bekerja untuk makan dan kesenangan di dunia tetapi bekerja untuk kebahgian di dunia dan di akhirat.

Dalam surah Al-Aas, 'Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar kerugian melainkan orang-orang yang beriman dan beramal soleh'


Semua pekerjaan dikira ibadah sekiranya memenuhi syarat-syarat berikut:-

1. Amalan yang dikerjakan itu hendaklah diakui Islam.
2. Amalan-amalan itu dikerjakan dengan niat yang baik.
3. Amalan-amalan itu hendaklah dibuat seelok-eloknya.
4. Ketika membuat kerja-kerja itu hendaklah sentiasa menurut hukum-hukum syariat dan batasnya, tidak menzalimi orang, tidak khianat, tidak menipu dan tidak menindas atau merampas hak orang.
5. Tidak lalai dan cuai menjalankan ibadah khusus seperti sembahyang, puasa dan sebagainya semasa mengerja amalan-amalan dunia atau bekerja.

Jika ke-5 syarat tersebut dapat dilaksanakan oleh seorang mukmin dalam kerjanya dan urusan hidupnya setiap hari, maka ia dikira telah sentiasa melakukan ibadah.

Firman Allah S.W.T, 'Tidak Aku jadikan jin dan manusia itu melainkan untuk beribadah kepada Ku'(Al-Zariat:56).


Kerja yang akan menjadi ibadah itu hendaklah disertai dengan taqwa. Asas taqwa
ia lah mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan Allah S.W.T. Orang yang bertaqwa ia lah orang yang hidup dalam keadaan sentiasa berwaspada agar tidak terjerumus dalam melakukan dosa. Tidak mensia-siakan hak orang lain. Tidak mengabaikan tanggongjawab dan amanah serta sentiasa diikhlaskan segala pekerjaan itu untuk mendapat keredhaan Allah S.W.T.


Firman Allah S.W.T, 'Wahai orang yang beriman, bertaqwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya taqwa dan janganlah kamu mati melainkan dalam Islam'
(Ali Imran:102).


Penganut Islam diajar supaya bekerja seolah-olah mereka akan hidup selama-lamanya dan beribadat seolah-olah mereka akan mati pada esok harinya. Ini bermakna tuntutan agama Islam agar umatnya bekerja keras, tekun, rajin, bersungguh-sungguh, bertanggongjawab, ikhlas dan sempurna.


KERJAYA SEORANG WANITA ISLAM:


Wanita sebahagian daripada masyarakat. Peranan dan tanggongjawab wanita dalam kerjayanya dan pembentukan ummah sangat penting. Wanita perlu mempunyai pengetahuan yang konkrit dan pemahaman yang jelas agar dapat memberi sumbangan dan perkhidmatan mengikut saluran yang dibenarkan oleh tradisi dan syariat Islam. Kurang pemahaman mengenai kedudukan, peranan dan tanggongjawab serta hak wanita dari segi Tassawur Islam menyebabkan ada pandangan golongan sekularis yang menyatakan wujud diskriminasi Islam terhadap wanita.

Islam telah meletakkan martabat wanita di tempat yang paling mulia dan tinggi di sisi Allah. Siti Hawa sebagai wanita pertama yang dijadikan oleh Allah S.W.T menjadi pasangan kepada Nabi Adam A.S.

Firman Allah S.W.T, 'Wahai sekalian manusia ! Bertaqwalah kepada Tuhan kamu yang telah menjadikan kamu (bermula) dari diri yang satu (Adam), dan yang menjadikan daripada (Adam) itu pasangannya (isterinya Hawa), dan juga yang membiakkan dari keduanya zuriat keturunan laki-laki dan perempuan yang ramai. Dan bertaqwalah kepada Allah yang kamu selalu meminta dengan menyebut namaNya, serta peliharalah hubungan (silaturahim) kerabat kamu kerana sesungguhnya Allah sentiasa memerhati (mengawasi) kamu. (An -Nisa:1).

Dewasa ini peranan wanita telah melangkah satu jangkauan yang jauh dari rumah kepada kerja di luar rumah. Wanita pada hari ini tidak lagi menganggap menjadi isteri dan ibu sebagai satu kerjaya tetapi mengutamakan bekerja dalam pelbagai profesion di luar rumah yang secara umumnya menyimpang dari tradisi Islam. Ini kerana kebanyakan wanita pada masa ini sama ada secara sedar atau tidak secara sedar telah menerima pemahaman golongan sekularis yang meletakkan hak wanita itu sama dengan hak laki-laki.

Justeru itu sistem sosial yang berlandaskan Islam yang menganggap Islam sebagai satu cara kehidupan (way of life) telah tidak diamalkan dan masyarakat tidak dapat membezakan di antara bekerja sebagai satu ibadah dengan bekerja semata-mata untuk mencari nafkah dan kewangan untuk hidup di dunia ini.

Firman Allah S.W.T, 'Dan hendaklah kamu tetap diam di rumah kamu serta janganlah kamu mendedahkan diri seperti yang dilakukan oleh orang-orang jahiliah zaman dahulu, dan dirikan sembahyang serta berilah zakat, dan taatlah kamu kepada Allah dan RasulNya. Sesungguhnya Allah (perintahkan kamu dengan semua itu) hanyalah hendaklah menghapuskan perkara-perkara yang mencemarkan diri kamu wahai 'Ahlul Bait' dan hendak membersihkan kamu sebersih-bersihnya (dari segala perkara yang keji). (Al-Ahzab:33).


Di dalam Al-Quran terdapat ayat-aysat yang memberi peringatan dan amaran kepada wanita supaya menjaga akhlak, mengutamakan kehidupan di dunia dan di akhirat. Amaran balasan azab dan peringatan supaya menjaga adab dalam rumahtangga.


Firman Allah S.W.T, 'Katakanlah (wahai Muhammad) jika bapa-bapa kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan isteri-isteri (atau suami-suami) kamu, dan kaum keluarga kamu, dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, (jika semua itu) menjadi perkara-perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan RasulNya dan (daripada) berjihad untuk agamaNya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusanNya (azab seksaNya), kerana Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik (derhaka).(At-Taubah:24).


Kerjaya wanita Islam ia lah sebagai isteri yang solehah dan seorang ibu mithali serta pendidik anaknya. Allah S.W.T telah menciptakan kaum wanita dengan dilengkapi sifat kerohanian dan jasmaninya sesuai dengan fitrahnya untuk memikul tanggongjawab dan amanah sebagai seorang isteri sekaligus sebagai seorang ibu.


KERJAYA WANITA ISLAM SEBAGAI ISTERI:

Kerjaya sebagai isteri bukan sahaja di dapur, mengemas rumah, melayan suami dan anak-anak. Seseorang isteri berperanan besar membantu suaminya dalam perjuangan untuk menegakkan kalimah Allah S.W.T di atas muka bumi ini.

Isteri yang solehah menganggap rumah sebagai satu medan perjuangan bukan tempat yang mengongkong kebebasan mereka. Seorang isteri solehah tidak akan mempunyai cita-cita langsung untuk keluar rumah kononnya untuk mengejar kemajuan membela nasib kaum wanita, berkhidmat kepada masyarakat, mengejar kemajuan dan sebagainya kerana itu semua tidak menjamin rahmat dan keredhaan Allah S.W.T, bahkan mendedah diri kepada pelbagai fitnah.(Mohammad Baadawi : 39).

Al-Iman Al-Marhum Muhammad Khaidir Hussien telah menjelaskan dalam kitab 'As-Syariatul Islamiyyah Solihatun Likuli Zaman Wa Makan' tentang masalah kaum wanita yang meninggalkan urusan rumahtangga dan memegang jawatan umum. Beliau dengan tegas menjelaskan bahawa syariat Islam mengharamkan campurgaul antara laki-laki dan wanita. Bahkan wanita Islam juga tidak boleh memegang jawatan dari jawatan umum dan dilarang menyertai atau memasuki mana-mana kelab, persatuan-persatuan atau perhimpunan umum.(Mohammad Baadawi : 39 - 40).

Contoh wanita solehah ia lah Sayyidatinah Khadijah Bt Khuwalid. Sayyidatinah Khadijah Bt Khuwalid contoh isteri yang setia kepada suaminya (Rasulullah S.A.W). Segala harta kepunyaannya digunakan serta diserahkan kepada Rasulullah S.A.W untuk menyebarkan risalah Islam.(Mohammad Baadawi: 44).


SIFAT-SIFAT ISTERI SOLEHAH:


01. Mentaati perintah Allah S.w.T dengan mengerjakan segala perintah suami menurut kehendak Allah S.W.T.
02. Bersikap malu terhadap suami.
03. Hendaklah berdiam diri ketika suami sedang berkata-kata.
04. Sentiasa melembut pandangan (percakapan) di hadapan suami.
05. Berdiri tegak sebagai menghormati suami datang dan pergi.
06. Hendaklah sentiasa menyerah diri apabila suami memerlukan.
07. Memakai wangi-wangian di hadapan suami (bersolek).
08. Menghias diri untuk suami.
09. Tidak berhias dan memakai wangian semasa ketiadaan suami.
10. Memelihara mulut daripada bau-bauan yang tidak menyenangkan suami.
11. Tidak mengkhianati dan melakukan curang terhadap suami semasa ketiadaannya.
12. Hendaklah sentiasa menghormati keluarga suami.
13. Hendaklah bersyukur di atas segala yang disediakan oleh suami.
14. Sentiasa bersedia serta rela disentuh oleh suami bila sahaja dikehendaki.
15. Tidak melakukan puasa sunat kecuali dengan keizinannya.
16. Tidak keluar rumah kecuali dengan kebenaran suami.

(Mohammad Baadawi : 28 - 29).


Untuk menjadikan isteri solehah perlu juga suami yang soleh.


CIRI-CIRI SUAMI SOLEH :

01. Mentaati Allah S.W.T dan RasulNya dengan mengerjakan segala perintahNya.
02. Mendiri rumahtangga semata-mata kerana Allah S.W.T.
03. Melayani serta menasihati isteri dengan sebaik mungkin.
04. Menjaga hati dan perasaan isteri.
05. Sentiasa bertolak ansur dan tidak meminta sesuatu di luar kemampuan isteri.
06. Bersabar dan menjauhkan diri daripada memukul isteri sehingga boleh memudaratkan dirinya.
07. Hendaklah menjauhkan diri daripada mengeji isteri di hadapan orang lain, sekalipun memuji wanita lain di hadapannya.
08. Bersabar dan menerima kelemahan isteri dengan hati terbuka kerana segala sesuatu dijadikan Allah S.W.T dan mempunyai rahmat disebaliknya.
09. Menggelakkan diri terlalu mengikut kemahuan isteri kerana ia akan menjejaskan imej dan prestasi suami sebagai seorang pemimpin di dalam keluarga.
10. Memberi nafkah kepada isteri dan anak-anak mengikut kemampuan.
11. Menyedia tempat tinggal dan keperluan yang selesa untuk mereka (isteri dan anak-anak).
12. Bertanggongjawab mendidik akhlak isteri dan anak-anak berlandaskan kehendak Islam.
13. Sentiasa mengambil berat tentang keselamatan mereka.
14. Memberi kasih sayang dan berkorban apa sahaja demi kepentingan dan kebahgiaan bersama.

(Muhammad Baadawi: 30 - 31).

KERJAYA WANITA SEBAGAI IBU MITHALI:

Wanita sebagai ibu perlu menyedari bahawa anak-anak sebenarnya mengharapkan asuhan dan didikan yang sempurna. Ibu lebih rapat perhubungan dengan seseorang anak daripada bapa. Ibu pula menyedari bahawa anak-anak merupakan generasi masyarakat Islam yang akan datang. Kegagalan memberi pendidikan yang sempurna menyebabkan masyarakat Islam akan porak-peranda.

Pendidikan yang perlu diberikan ia lah 'Tarbiyah Islami' untuk melahirkan generasi yang bertaqwa. Perlu ada kesedaran kaum wanita sebagai ibu untuk mengasuh dan mendidik anak-anaknya dengan rasa keghairahan dan harapan untuk menanam dan mempertahankan nilai-nilai kehidupan Islam dalam diri nank-anak mereka agar mentaati ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah S.A.W.

Peranan pertama ibu bukan sekadar menyusui anak dengan susunya selama dua tahun tetapi juga apabila sudah pandai bertutur, mengajar anaknya 'Kalimah Syahadat' dan ucapan-ucapan yang baik sebagaimana yang diajar oleh Rasulullah S.A.W. Apabila anaknya sudah pandai berlari hendaklah mengikutnya menunaikan solat dan bila berumur 7 tahun hendaklah mengesa anaknya menunaikan solat. Apabila berumur 10 tahun hendaklah dipukul jika enggan mengerjakan solat.

Para ibu perlu mendidik anak supaya berakhlak mulia dan sentiasa menceritakan tentang kehebatan pejuang dan pahlawan-pahlawan Islam. Kehebatan tokoh-tokoh pejuang dan pahlawan Islam akan menjadi perangsang dan contoh teladan kepada anak-anak mereka.

Apabila anak-anak itu sudah boleh membaca perlu diajar membaca bahan-bahan bacaan yang mengandungi unsur-unsur pendidikan Islam agar akidah dan pemikiran anak-anak tidak rosak. Contoh keibuan yang tulen ada pada diri Asma' bt Abu Bakar. Anaknya Abdullah bin Zubir semenjak kecil terdidik supaya tidak takut kepada sesiapa selain dari Allah S.W.T.(Muhammad Baadawi :51).

Beliau tetap memberi perangsang kepada anaknya dan rela anaknya mati syahid dibunuh oleh tentera Yazid bin Muawiyah dengan memenggal kepada, tubuh disiat serta dipamerkan dikhalayak ramai sebagai amaran kepada penentang pemerintahan Yazid bin Muawiyah yang bertentangan dengan syariat Islam.

Wanita Islam seharusnya tidak berasa kolot dan hina diri menjalankan tugas sebagai isteri dan ibu. Ukuran ketinggian martabat dari segi Islam bukan terletak pada jawatan, pangkat dan harta benda tetapi terletak kepada iman dan taqwa.

Ketinggian darjat wanita solehah terunggap dalam hadith Rasulullah S.A.W,'Seseorang wanita apabila mengerjakan sembahyang lima waktu dan berpuasa dalam bulan Ramadhan dan memelihara kehormatannya dan taat kepada suaminya, masuklah ia ke syurga melalui mana-mana pintu yang ia kehendaki'.(Hadith riwayat Imam Ahmad).


KERJAYA DALAM PENDIDIKAN:

Wanita tidak ditegah bekerja di luar rumah asalkan kerja itu tidak menimbulkan fitnah dan mendapat kebenaran suami serta kerja yang diceburi itu tidak ditegah dan halal dari segi syariat Islam.

Bekerja sebagai pendidik sangat sesuai dengan sifat dan fitrah seorang wanita kerana kaum wanita memiliki kerohanian dan jasmani yang lemah lembut.

Kerjaya sebagai pendidik hendaklah pendidikan yang bersumberkan Al-Quran dan Hadith. Dalam pendidikan itu ada integrasi disiplin ilmu akal ke arah membina masyarakat dan ummah yang berteraskan akidah.

PENDIDIKAN ISLAM MESTI BERASASKAN PRINSIP-PRINSIP BERIKUT:

1. Memahami penciptaan manusia dari perspektif Islam.
2. Memahami sumber ilmu dalam Islam dari Al-Quran dan Hadith.
3. Memahami martabat ilmu dalam Islam yang meliputi ilmu asas ia itu Akidah, Syariah dan Akhlak; ilmu pelengkap ia itu ilmu sains, perubatan, ilmu kemanusiaan dan kemasyarakatan dan sebagainya.
4. Pengisian ilmu menjurus kepada pembinaan tiga fakulti manusia, ia itu akal, roh dan jasad.
5. Perkembangan ilmu mestilah berpaksikan Tauhid.

(Dr Tajul Arifin Nordin : ix - x)


PENDIDKAN ISLAM MESTI MEMAINKAN PERANAN SEPERTI BERIKUT:-

1. Mengajak manusia beriman, mentaati dan mentauhidkan Allah.
Firman Allah S.W.t, 'Sesungguhnya orang yang beriman hanyalah orang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa pada jalan Allah, mereka itu lah orang yang benar'(Al-Hujurat : 15).
2. Memupuk akhlak mulia (Firman Allah: Al-Isra : 23 - 29).
3. Menanam keyakinan tentang keperluan ilmu pengetahuan dan ilmu berpunca dari Allah.
4. Menyedarkan manusia tentang peranannya sebagai Khalifah Allah di muka bumi ini.
5. Pembentukan insan soleh.
6. Pembentukan masyarakat soleh.

(Abdul Raof Dalip : 7 - 9).

Perlu juga dicontohi dan diambil ikhtibar dari peranan Luqman Al-Hakim seorang hamba Allah yang soleh yang telah dikurniakan Allah S.W.T dengan ilmu pengetahuan dan hikmah kebijaksanaan.

PESANAN LUQMAN AL-HAKIM KEPADA ANAKNYA MENGANDUNGI TIGA PERKARA:-

1. Untuk mengekalkan dan menyelamatkan akidah.

Firman Allah S.W.T,'Dan (ingatlah) tatkala Luqman berkata kepada anaknya, semasa ia memberi nasihat kepada anaknya, 'Wahai anak kesayanganku, janganlah engkau mempersekutukan Allah (dengan sesuatu yang lain), sesungguhnya perbuatan syirik itu ada lah kezaliman yang besar.(Luqman : 13).

2. Untuk mengingatkan kekuasaan Allah S.W.T atas segala sesuatu dan Allah S.W.T Maha Mengetahui segalanya.

Fiman Allah S.W.T,(Luqman menasihati anaknya dengan berkata),'Wahai anak kesayangangku, sesungguhnya jika ada sesuatu perkara (yang baik atau yang buruk) sekalipun seberat biji sawi, serta tersembunyi di dalam batu besar atau di langit ataupun di bumi, sudah tentu akan di bawa oleh Allah (untuk dihakimi dan dibalasNya) kerana sesungguhnya Allah Maha Halus pengetahuanNya, lagi Amat meliputi akan segala yang tersembunyi.(Luqman : 16).

3. Untuk membentuk peribadi mulia.

Firman Allah S.W.T, 'Wahai anak kesayanganku, dirikanlah sembahyang, dan suruhlah berbuat kebaikan, serta laranglah daripada melakukan perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah atas segala bala bencana yang menimpamu. Sesungguhnya yang demikian itu ada lah dari perkara-perkara yang dikehendaki diambilberat melakukan.'(Luqman : 17).


(BAHEIS JPM Cetakan Kedua : 38 - 39).KESIMPULAN:


Wanita Islam merupakan aset penting untuk membentuk generasi Islam yang berpegang kepada Al-Quran dan Hadith.Jika rosak akhlak wanita Islam maka akan rosaklah umat Islam pada masa depan. Wanita Islam berperanan membentuk 'Pemuda harapan bangsa dan pemudi tiang negara'. Justeru itu akhlak wanita Islam haruskan bersendikan akidah Islamiah.

Isnin, 31 Ogos 2009

PERANAN PERSATUAN IBU BAPA DAN GURU DALAM PROSES PENDIDIKAN DI SEKOLAH.

1. PENDAHULUAN:

PIBG yang ditubuhkan di sekolah seharusnya berfungsi sebagai satu 'Majlis' bukan satu 'Pertubuhan' yang terasing di sekolah. Kalaupun disebut sebagai 'Persatuan' hanyalah sebagai satu 'Kumpulan Seminat' sahaja. Maksudnya kumpulan orang yang prihatin kepada masalah pendidikan. Mereka terdiri daripada ibu bapa dan guru.

PIBG sepatutnya dijadikan sebagai satu 'Medan' mengadakan 'Forum' untuk berbincang dan bertukar-tukar fikiran serta berunding (musyawarah) dalam suasana muhibbah bagi menyelesaikan masalah sekolah supaya dapat meningkatkan kecemerlangan pendidikan sekolah.

Konsep PIBG membantu sekolah ini bermatlamat meringankan dan melicinkan perlaksanaan Program Pendidikan Sekolah dalam bidang kurikulum, ko-kurikulum, sahsiah dan budaya sekolah termasuk pembangunan infrastruktur (Prasarana fizikal).

PIBG tidak boleh campurtangan dalam urusan pengelolaan dan pentadbiran sekolah. Ini kerana seseorang Pengetua atau Guru Besar sebagai Pengurus Sekolah telah dipertanggongjawabkan dengan Perintah-Perintah Am (General Order) mengenai arahan pentadbiran oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dan Jabatan Pelajaran Negeri untuk dilaksanakan.

Justeru kerana itu PIBG mesti mengetahui dan memainkan peranan mengikut bidang tugas yang sewajarnya agar tidak menyeleweng dari fungsi sebenar penubuhan PIBG.

2. PROSES PENDIDIKAN DI SEKOLAH:


Pendidikan ia lah proses pemerolehan dan pemindahan ilmu, nilai murni dan kemahiran-kemahiran. Proses pemerolehan dan pemindahan ilmu ini berlangsung secara berterusan dalam diri seseorang sejak dari 'janin' hingga ke akhir hayat.

Proses pendidikan secara berterusan ini terkandung dalam pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

"Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak, bertanggongjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara".

Matlamat pendidikan seperti yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan untuk melahirkan rakyat dan warganegara yang baik. Pada amnya insan yang baik ia lah insan yang memiliki sahsiah yang seimbang dan bersepadu. Ia memiliki serta menghayati ciri-ciri berikut:-

a. Percaya dan patuh kepada Tuhan.
b. Berilmu pengetahuan dan berfikiran kreatif dan rasional.
c. Berakhlak mulia.
d. Berkeupayaan memberi sumbangan ke arah menambahkan kemakmuran masyarakat dan
negara.
e. Setia kepada negara dan bertanggongjawab untuk menjaga hubungan yang baik dan
mesra antara insan dan memupuk perpaduan masyarakat Malaysia.

Bagi mencapai hasrat yang terkandung dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan tersebut maka perlu ada penglibatan semua pihak dalam proses pendidikan. Sehubungan dengan itu PIBG mempunyai ruang dan tanggongjawab yang boleh dimainkan peranan ke arah melahirkan insan yang baik dengan kerjasama pihak Pengurusan Sekolah.

3. BIDANG TUGAS PIBG:

Bidang tugas PIBG sepatutnya merangkumi perkara-perkara berikut:-

a. Memberi perkhidmatan untuk kebajikan dan kemajuan murid-murid di sekolah.
b. Membantu menambah usaha sekolah memenuhi keperluan dan kehendak kebendaan
murid-murid dalam bidang kurikulum, ko-kurikulum, budaya sekolah dan bidang
yang difikir perlu.
c. Ibu bapa dan guru di sekolah boleh bertukar-tukar fikiran dan maklumat serta
berunding dalam suasana muhibbah mengenai usaha meningkatkan taraf pelajaran
murid-murid sama ada di rumah atau di sekolah.
d. Bergotong-royong menyediakan kemudahan untuk faedah murid-murid.
e. Menentukan murid-murid mempunyai kelengkapan yang mencukupi untuk belajar dan
membuat kerja-kerja sekolah mereka dengan baik sama ada di sekolah atau di rumah.
f. Membantu mewujudkan persekitaran sekolah (budaya sekolah) yang boleh mendorong
ke arah perkembangan pengajaran dan pembelajaran untuk perkembangan jasmani
rohani, emosi dan intelek murid secara menyeluruh dan bersepadu.
g. Membantu pembangunan fizikal (infrstruktur) sekolah yang diperlukan dengan
serta-merta.

4. KEKANGAN DAN HALANGAN:

a. Ibu bapa:

i. Kebanyakan ibu bapa mempunyai tahap pelajaran yang rendah dan terlalu sibuk
dengan tugas mencari nafkah.
ii. Ibu bapa meletak tanggongjawab mendidik anak-anak mereka 100% kepada guru.
iii. Ibu bapa kurang memberi keutamaan kepada masalah persekolahan dan pendidikan
anak-anak mereka.
iv. Ibu bapa tidak mahu hadir ke sekolah berjumpa dan berbincang dengan guru atau
berunding dengan guru berkaitan dengan pelajaran anak-anak mereka.
v. Ibu bapa beranggapan menghadiri upacara rasmi sekolah sebagai perkara membuang
masa.
vi. Kebanyakan ibu bapa berasa rendah diri dan beranggapan mereka tidak setaraf
dengan guru.
vii. Kebanyakan ibu bapa bekerja sendiri dan pendapatan di bawah paras kemiskinan
serta pendapatan tidak tetap.


b. GURU:

i. Ada sebilangan guru tidak mengajar bersungguh-sungguh dan beranggapan mereka
bekerja semata-mata makan gaji.
ii. Guru tidak berusaha menjalin hubungan dan pergaulan dengan ibu bapa.
iii. Kerapkali salahlaku murid tidak dimaklum kepada ibu bapa terlebih dahulu.
iv. Guru kurang mengadakan kelas bimbingan, kelas pemulihan dan kelas tambahan.
v. Guru kurang menggunakan ABM dan ABB semasa mengajar.
vi. Kurang latihan pengukuhan diberi kepada murid.
vii. ABM dan BBM tidak mencukupi dan tidak releven.
ix. Pengajaran guru kurang terancang.
xi. Guru terpaksa mengajar bilangan murid yang ramai di kelas.
xii. Guru kurang membuat ujian dan penilaian.
xiii. Perhubungan guru dengan murid kurang mesra.

c. MURID-MURID:

i. Murid-Murid tinggal jauh dari sekolah.
ii. Murid-murid terpaksa berjalan ke sekolah.
iii. Murid-murid tidak ada kemudahan belajar di rumah.
iv. Murid-murid tidak mempunyai perbelanjaan wang saku yang mencukupi ke sekolah.
v. Murid mempunyai masa belajar yang kurang di rumah.
vi. Murid-murid tidak belajar di rumah.
vii. Murid-murid tidak peduli dengan kerja rumah yang diberi oleh guru dan tidak
buat kerja rumah.
viii. Murid-murid tidak mempunyai bahan bacaan di rumah.
ix. Murid-murid kurang menerima perkhidmatan bimbingan dan kaunseling di sekolah.
x. Murid-murid kurang menggunakan kemudahan perpustakaan.

5. PENYELESAIAN MASALAH:

a. IBU BAPA:

i. Pihak pengurusan Sekolah dengan kerjasama PIBG perlu mengatur rancangan dan
aktiviti untuk menyedarkan ibu bapa dan masyarakat bahawa tanggongjawab
mendidik anak-anak mereka bukan seharusnya diletakkan 100% kepada guru-guru
di sekolah.
ii. PIBG perlu mengadakan aktiviti ke arah membantu ibu bapa dan masyarakat
memperolehi ilmu dan kemahiran serta membina sikap yang positif dan sesuai.
Aktiviti itu hendaklah berkaitan dengan perkembangan menyeluruh dan bersepadu
anak-anak mereka dari segi jasmani, emosi rohani dan intelek.
iii. Di samping itu kesedaran haruslah dipupuk di kalangan ibu bapa bahawa
tanggongjawab memberi pendidikan yang sebenarnya (hakiki) bermula di rumah dan
dikembangkan di sekolah oleh guru-guru sama ada di bilik darjah atau di luar
bilik darjah melalui aktiviti ko-kurikulum sekolah. Kemudian murid itu sendiri
mengamalkan dan menghayati segala ilmu yang diperolehi itu dalam kehidupan
sehari-harian.

b. GURU:

Guru -guru hendaklah sedar bahawa tugas utama mereka bukan hanya semata-mata menyampai ilmu kepada murid-murid dibilik darjah sahaja tetapi guru mesti memainkan peranan seperti berikut:-

i. Guru sebagai perancang, fasilitator dan pengurus pengajaran dan pembelajaran.
ii. Guru sebagai pengembang dan pengukuh penguasaan kemahiran.
iii. Guru sebagai pembentuk akhlak.
vi. Guru sebagai contoh teladan (Rule Model).
v. Guru sebagai agen perubahan Masyarakat.


6. KESIMPULAN:


Dalam melaksanakan tanggongjawab dan amanah memajukan pendidikan adalah diharapkan pihak guru dan AJK PIBG dapat menghayati konsep etika kerja yang selaras dengan nilai-nilai murni Islam.

Di antara etika kerja mengikut nilai-nilai Islam ia lah:-

i. Bekerja dengan azam mengabdikan diri kepada Allah.
ii. Bekerja denga ikhlas dan amanah.
iii. Bekerja dengan tekun dan cekap.
vi. Bekerja dengan semangat gotong-royong dan musyawarah serta berpandukan fikiran
yang bersih.
v. Bekerja dengan matlamat untuk kebahgiaan manusia sejagat di dunia dan
di akhirat.

Firman Allah s.w.t. dalam surah Al-Zariat: 56.

Maksudnya "Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan
untuk mereka menyembah dan beribadat kepada Ku".

Sabtu, 29 Ogos 2009

Perutusan Amanat Pengetua SMK Cherang Ruku.

Kesempatan ini ingin saya menyampaikan amanat untuk menentukan halatuju SMK Cherang Ruku.Saya ingin menggariskan visi untuk menjadikan SMK Cherang Ruku sebagai sekolah cemerlang menjelang tahun 2010 melalui pernyataan misi seperti berikut:-

1. Mewujudkan suasana persekitran sekolah yang kondusif bagi perkembangan potensi individu murid untuk cemerlang dalam bidang kurikulum, ko-kurikulum dan sahsiah.
2. Memupuk suasana mesra murid dan mesra guru untuk memimpin, mentadbir dan mengelola sekolah dengan cekap dan berkesan.
3. Memberi keutamaan kepada "core business" dan memotivasi warga sekolah ke arah penambahbaikan yang berterusan melalui pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.
4. Menjalin hubungan baik dengan ibu bapa dan komuniti.

Guru perlu sedar bahawa memberi ilmu dan mendidik murid untuk kesejahteraan masa depan merupakan tanggongjawab dan amanah yang amat berat yang perlu dipikul bersama dengan iltizam yang tinggi selaras dengan visi dan misi sekolah. Visi perlu diterjemahkan melalui perbuatan dan amalan seharian sebagai seorang guru berkualiti dengan melaksana kerja buat yang berkualiti supaya SMK Cherang Ruku sentiasa berada pada tahap yang tinggi dan cemerlang.

Beberapa strategi ke arah menjadikan SMK Cherang Ruku sebagai sekolah cemerlang memerlukan usaha memperkasa SMK Cherang Ruku ke arah sekolah cemerlang dan institusi pendidikan yang berkualiti.

Strategi pertama ialah melaksanakan tadbir urus yang baik (Good Governance). Guru-guru SMK Cherang Ruku perlu sedar bahawa "Core Business" atau tugas utama mesti berfokus kepada pelaksanaan kurikulum. Guru mengajar dan murid belajar. Guru mesti menjadikan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah berkualiti. Guru hendaklah melaksanakan aktiviti ko-kurikulum di dalam dan di luar bilik darjah. Segala kerja buat guru perlu membantu ke arah penyuburan IQ, EQ, SQ dan ESQ murid secara menyeluruh dan bersepadu.

Guru mesti bersedia menerima perubahan dan memahami perubahan persekitaran sekolah serta mengambil langkah sewajarnya seiring dengan perubahan itu. Guru perlu mengiringi perubahan dan tidak ditinggalkan oleh perubahan itu. Guru berkualiti ia lah guru yang boleh menjadi agen perubahan masyarakat bukannya masyarakat mengubah guru. Guru perlu berkualiti sebelum boleh menjadikan muridnya berkualiti. Guru bukan sahaja melaksanakan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Aspek perkembangan sahsiah dan kehidupan bagi masa hadapan murid perlu diberi keutamaan dalam usaha menjana sekolah cemerlang.

Justeru itu semua guru perlu membuat refleksi diri dengan melihat di mana kita berada dan ke mana matlamat perjuangan kita. Apakah sumbangan kita kepada murid sudah memadai dan berada pada tahap cemerlang. Apakah kita hanya sekadar melihat perubahan atau perubahan yang meninggalkan kita. Umpama seorang penumpang yang ditinggalkan oleh keretapi. Atau seperti seorang berada di dalam rumah kaca yang sekadar melihat perubahan tanpa berbuat apa-apa.

Strategi kedua ialah mengurus masa yang bermanfaat. Guru perlu menggunakan masa yang ada dan ditetapkan dalam jadual waktu pengajaran dan takwim sekolah secara berhemah dan bijaksana. Guru perlu mengelak diri melakukan aktiviti yang tidak bersangkutpaut dengan "Core Business". Masa perlu diurus dengan berhemah dan teliti agar ia memberi pulangan berganda. Guru perlu masuk kelas awal dan mengajar dengan berkesan. Tidak membuang masa dengan berborak kosong di bilik guru atau menggunakan masa yang lama berada di kantin. Masa digunakan dengan baik untuk mendapat pulangan berganda.

Guru perlu hadir awal 15 minit dari loceng dibunyikan dan tidak berasak-asak menulis kehadiran di kaunter Pejabat Am kerana waktu itu sepatutnya guru berada dalam bilik darjah. Pulang 15 minit lewat agar tidak berlumba-lumba pulang dengan murid-murid. Pastikan semua murid pulang barulah guru boleh pulang. Datanglah ke sekolah dengan riang dan pulang dengan tenang.

Strategi ketiga ialah meningkatkan integriti sebagai seorang guru berkualiti dan cemerlang. Guru hendaklah memahami dan melaksanakan bidang tugas serta tanggongjawab yang diamanahkan. Disamping melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah, guru diberi tanggongjawab sebagai wakil ibu bapa di sekolah. Dalam istilah bahasa latin disebut "in loco parentis". Tanggongjawab bermula daripada guru mata pelajaran, guru kelas sehingga sebagai guru penasihat bagi aktiviti ko-kurikulum dan sebagainya. Tanggongjawab ini mesti diberi fokus yang betul. Murid dibimbing dan diberi pendidikan berkualiti agar mereka berilmu pengetahuan tinggi, memiliki kepintaran pelbagai dan bersahsiah cemerlang untuk menyediakan tenaga kerja yang 'compatible' dengan pasaran kerja masa depan.

Setiap murid dapat dijelmakan perwatakan tersendiri melalui etos dan budaya sekolah. Murid mempunyai watak cemerlang, berbudi bahasa, taat kepada agama dan Tuhan, berilmu dan berintelek, ada daya ketahanan fizikal, bersemangat sukan (sportmanships) dan 'gentlemen' yang bersedikan disiplin yang tinggi. Murid perlu dilatih dan berkemahiran tinggi.

Guru terlibat secara langsung dengan aktif sebagai penasihat olahraga dan permainan, guru penasihat persatuan dan kelab dan sebagai guru penasihat unit beruniform. Oleh itu pastikan setiap penglibatan guru itu memberi makna yang penting kepada bidang olahraga dan permainan, kelab dan persatuan serta unit beruniform. Setiap tahun pelbagai aktiviti ko-kurikulum dilaksanakan dan melibatkan tenaga, masa dan kewangan yang tidak sedikit.

Strategi keempat ialah meningkatkan prestasi pencapaian akademik. Pencapaian akademik sangat penting kerana apapun usaha kita pada akhirnya kecemerlangan akademik akan menjadi kriteria utama untuk mengukur prestasi kecemerlangan sekolah selain ko-kurikulum, disiplin, sahsiah serta kemasyarakatan.

Untuk memastikan kecemerlangan akademik dapat dilaksanakan dengan berkesan guru dan murid perlu menyediakan fail merekod pencapaian akademik bagi setiap mata pelajaran terutama PMR, SPM dan STPM.

Guru mata pelajaran dan murid perlu menyediakan lengkok pencapaian akademik bagi setiap mata pelajaran. TOV setiap mata pelajaran bagi setiap murid ditentukan berdasar keputusan peperiksaan akhir tahun. Bagi tingkatan tiga berdasarkan keputusan peperiksaan akhir tahun tingkatan dua. Bagi tingkatan lima berdasarkan keputusan peperiksaan akhir tahun tingkatan empat. Tingkatan enam atas berdasarkan keputusan peperiksaan akhir tahun enam bawah. Kemudian guru menentukan ETR yang perlu dicapai.

Bermula dengan TOV itu dilaksanakan OTI bagi setiap pencapaian yang dicapai murid-murid berdasarkan ujian pengesanan, peperiksaan penggal dan percubaan. Kemudian dibuat graf TOV dan OTI untuk melihat ATR ia itu pencapaian sebenar sama ada di bawah ETR atau di atas ETR. Jika keputusan itu di bawah ETR, maka perlu dirangka satu program pemulihan. Jika keputusan di atas ETR dirangka program pengkayaan agar ATR berada pada tahap setinggi mungkin atau cemerlang.

Saya menaruh harapan penuh agar guru tidak memandang ringan dan mudah membuat lengkok pencapaian akademik ini serta beranggapan sebagai satu kerja membebankan dan remeh. Graf ini perlu dibuat sendiri oleh murid-murid dengan bimbingan guru agar murid-murid dapat melihat pencapaian akademik mereka sebagai persediaan untuk peperiksaan sebenar PMR, SPM dan STPM nanti. Jika lengkok pencapaian akademik dapat dilaksanakan secara berkesan maka tidak ada sebab kecemerlangan akademik tidak dapat dicapai.

Anggapan bahawa murid kita lemah, pencapaian sekolah sederhana dan kita bukan sekolah kawalan perlu dikikis dari pemikiran. Kita boleh bersaing dengan semua sekolah jika kita bekerja kuat dan komited ke arah kecemerlangan dan berusaha gigih untuk merealisasikn kecemerlangan pendidikan sekolah.

Akhir kata marilah kita bersama-sama berazam dan bekerja agar amanah yang diserahkan kepada kita oleh setiap ibu bapa dapat kita tunaikan sebaik-baik mungkin. Marilah kita bertekad agar kita dapat mencapai kejayaan cemerlang dan gemilang. Marilah kita bertekad agar tahun ini kita dapat memperkasakan SMK Cherang Ruku sebagai Sekolah Cemerlang dan Sekolah Bestari. Marilah kita bersama-sama meningkat integriti guru-guru SMK Cherang Ruku dan mencipta kecemerlangan.

Ingatlah masa depan anak didik kita amat bergantung kepada kejayaan dan kemantapan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah serta program dan aktiviti pendidikan yang kita rancang dan laksanakan. Kejayaan itu bergantung kepada kecemerlangan setiap indidvidu jika dapat menjadi guru yang berkualiti. Amanah yang kita pikul amat berat dan bukan sahaja dinilai semasa kita berkhidmat di SMK Cherang Ruku malah selepas kita tiada lagi di sini.

Saya doakan semoga kita barisan guru-guru SMK Cherang Ruku menjadi guru yang berkualiti dan dapat bekerja dengan ikhlas serta komited kepada tugas masing-masing. Saya berharap agar kita dapat menjana mutu kerja cemerlang untuk mencapai kecemerlangan. Usaha memperkasa SMK Cherang Ruku akan menjadi kenyataan. Semoga setiap azam, setiap doa dan setiap impian serta harapan semua guru dan murid akan dapat dicapai dan terlaksana serta menjadi kenyataan.

Saya sudahi amant saya ini dengan memohon maaf jika bicara terkasar bahasa dan keterlaluan cara. Mana yang baik datang dari Allah SWT dan segala kelemahan adalah milik saya.


Wabillahi Taufik Wal Hidayah,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.


Sekian, terima kasih.

Ahad, 16 Ogos 2009

PESANAN PENGETUA SMK CHERANG RUKU JADILAH SEORANG GURU YANG BAIK.

1. Guru yang baik sentiasa hadir sekolah sekurang-kurangnya 15 minit awal dan balik setelah semua kerja ditunaikan.
2. Menyampaikan pengajaran secara berkesan dan tidak hilang sabar dengan kerenah pelajar.
3. Boleh diharap dan sentiasa ada bila diperlukan serta memiliki sifat ringan tulang.
4. Mempunyai hubungan yang akrab dengan rakan sekerja, pelajar dan ibu bapa.Kenali rakan sekerja, pelajar dan ibu bapa dengan lebih dekat.
5. Guru itu sentiasa hadir dalam setiap acara dan aktiviti sekolah dan sedia menyumbang tenaga menjayakan segala acara dan aktiviti sekolah dengan rela hati.
6. Guru memiliki pengetahuan dan kemahiran dalam aspek pengajaran dan pembelajaran serta memiliki kemahiran berkomunikasi berkesan dan komunikasi interpersonal.
7. Memiliki ketrampilan dan penampilan diri dan di manapun berada, sifat seorang guru dapat dilihat dari segi personalitinya.
8. Sentiasa berlaku adil dan bijaksana serta 'gentlemen'.
9. Sentiasa hormat dan taat kepada Pengetua dan Pentadbir Sekolah serta sedia menjalankan tugas yang diarah dengan rela hati.
10. Tinggal dalam kejiranan sekolah dan boleh dihubungi jika diperlukan.
11. Memulakan kerja dengan niat yang betul, ikhlas dan sentiasa istiqamah serta taat kepada agama dan Tuhan.

Selasa, 26 Mei 2009

UCAPUTAMA PENGETUA SEMPENA HARI GURU PERINGKAT SMK CHERANG RUKU TAHUN 2009.

Bismillahhir Rahmannir Rahim
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan salam sejahtera.

Guru-Guru yang dihormati,

Marilah kita bersama memanjat kesyukuran kehadirat Allah S.W.T kerana dengan kudrat dan inayatNya pada hari ini dapat semua kita berkumpul di Dataran SMK Cherang Ruku untuk menyambut Hari Guru serentak bagi sekolah-sekolah di Negeri Kelantan Darul Naim . Tema Hari Guru tahun ini ialah ” Guru Pembina Negara Bangsa”. Tema ini memberi pengiktirafan yang amat tinggi tentang peranan dan tanggongjawab guru yang akan mencitra negara Malaysia yang kita sayangi di masa depan. Di tangan guru terletak satu tugas melahirkan modal insan minda kelas pertama.

Pembinaaan Negara Bangsa yang terbilang untuk bersaing di peringkat global memerlukan kita warga guru memperlengkapkan diri dengan segala kekuatan dari segi IQ, SQ, EQ dan ESQ dan guru perlu memiliki minda kelas pertama barulah akan dapat melahirkan murid minda kelas pertama.

Marilah kita bermuhasabah membuat refleksi akan tugas dan tanggongjawab yang telah kita lakukan dan akan kita lakukan untuk merealisasi hasrat kepimpinan negara kita bahwa “Rakyat di dahulukan dan pencapaian diutamakan”.Sebagai seorang penjawat awam kita barisan guru SMK Cherang Ruku perlu berpegang kepada prinsip integriti dan akautabiliti dalam melaksana tugas menyampaikan ilmu dan mendidik agar hasrat menjaya visi sekolah untuk menjadi sekolah cemerlang menjelang tahun 2010 akan dapat direalisasi.

Saya ingin mengucapkan syabas di atas kejayaan SMK Cherang Ruku meningkatkan pencapaian akademik bagi keputusan Peperiksaaan PMR, SPM dan STPM tahun 2008 yang berada pada tahap cemerlang dan dapat bersaing dengan sekolah-sekolah kawalan Jabatan Pelajaran Negeri Kelantan. Kecemerlangan yang dicapai tentunya kerana komitmen dan kerja kuat yang bersungguh secara berterusan dikalangan warga guru.Saya menaruh harapan yang tinggi dan mengharapkan pada tahun 2009 dapat kita barisan guru menggunakan segala kekuatan dan peluang yang ada dan meminimumkan segala ancaman dan kelemahan yang perlu diubah dan dijadikan sebagai satu cabaran dan peluang untuk kita menjadikan keputusan peperiksaan PMR, SPM dan STPM tahun 2009 mencapai kejayaan yang berganda.Sekaligus memberi kepuasan dan kegembiraan kita semua di atas penat jerih yang bersama kita harungi di tahun 2009 ini.

Kejayaan juga dicapai dalam bidang kokurikulum. Kita patut berbangga dengan pasukan Dikir Barat, Pasukan Tarian Zapin Asrama dan atlit kita yang menempa kejayaan di peringkat MSSK PPD Pasir Putih sehingga dapat mewakili peringkat negeri dan pasukan Dikir Barat dapat mewakili peringkat kebangsaan dan menjadikan SMK Cherang Ruku sinonim dengan kehebatan pasukan Dikir Barat yang terbilang.Tahniah kepada semua jurulatih dan pendikir sekolah.

Mutu disiplin murid berada pada tahap amat baik.Tahniah diucapkan kepada guru tingkatan yang bertindak tegas terhadap murid yang cuba menimbulkan masalah salahlaku dan dapat mencegah pada peringkat awal. Pendekatan mencegah sebelum parah patut diberi keutamaan.Peningkatan mutu disiplin menyumbang kepada peningkatan pencapaian dalam bidang akademik dan kokurikulum SMK Cherang Ruku.Pendekatan 5P dalam menangani masalah disiplin boleh memberi impak berganda kepada hasrat SMK Cherang Ruku untuk menjadi sekolah cemerlang.

1. Peluk - Sentuhan guru, kemesraan dan kecaknaan.

2. Pujuk - Membantu murid bermasalah dengan sabar.

3. Prihatin - Sentiasa beri bantuan dan perhatian.

4. Puji - Menghargai setiap kerja murid.

5. Pengiktirafan – Setiap murid ada potensi yang perlu digilap dan diberi perakuan.

Guru-Guru dan murid-murid yang dikasihi,

Pada hari ini marilah kita bersama meraikan Sambutan Hari Guru Peringkat SMK Cherang Ruku untuk menyatakan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada barisan guru SMK Cherang Ruku yang telah mendidik murid-murid untuk menjadi rakyat Malaysia yang cemerlang , gemilang dan terbilang.Ucapan terima kasih itu akan menjadi suntikan semangat kepada guru-guru untuk meneruskan perjuangan dalam mendidik, berbakti ke arah pembinaaan Negara bangsa sebagai akitek dan agen perubahan masyarakat. Sambutan Hari Guru ini sebagai satu penghargaan di atas segala pengorbanan dan jasa serta sumbangan guru yang tidak ternilai.Penghargaan ini kerana guru telah mengajar dengan bestari, mendidik dengan berhemah, membimbing dengan bijaksana dan menerap konsep penyayang. Di tangan kanan guru memegang ilmu dan di tangan kiri memegang rotan.Jadilah guru sebagai murrabi, mualim dan mujahid kerana citra masa depan negara tentunya terletak di tangan guru.

Marilah kita mengamalkan 5B.

1. Bersyukur kerana kita dilantik dan diiktiraf sebagai guru yang melaksana tugas para Anbia.

2. Berfikir dengan matang dan bijaksana.

3. Bekerja dan bertindak dengan berhemah dan bijaksana.

4. Bermuhasabah diri.

5. Bertakwa kepada Allah SWT.

Saya doakan semua guru SMK Cherang Ruku dilimpahi kerahmatan oleh Allah SWT dengan dimurahkan rezeki dan mendapat keredhaan serta keampunan di atas segala dosa dan mendapat keberkatan di dunia dan di akhirat.

Akhir kalam saya ingin mengambil kesempatan memohon kemaafan. Apa sahaja yang baik datangnya dari Allah. Segala yang tidak baik adalah kelemahan saya sebagai insan yang tidak terlepas dari membuat kesilapan dan kesalahan. Mudah-mudahan segala amal menjadi kebajikan di sisi Allah.

Wabillahi Taufik Walhidayah,
Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

TERIMA KASIH CIKGU !
17 Mei 2009.

Rabu, 4 Mac 2009

PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI BILIK DARJAH.

PENGENALAN

Melaksana pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah menjadi tugas utama guru. Proses pengajaran dan pembelajaran berlaku setiap hari waktu persekolahan berjalan mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan.Pelbagai ilmu pengetahuan, kemahiran dan penyerapan unsur nilai murni perlu berlaku. Sekaligus akan berlaku peningkatan disiplin dan sahsiah yang menjadi asas dalam proses menbangunkan modal insan untuk keperluan pasaran kerja dan pembangunan negara.

PERANAN GURU

Peranan guru melaksana pengajaran berkesan menjadi faktor penting untuk meningkatkan tahap pembelajaran murid ke arah perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelek.

Seseorang guru mesti memahami dan mengajar berpandukan carta aliran kerja P & P dan menggunakan kepelbagaian kaidah pengajaran dan pembelajaran yang dapat memenuhi keperluan pelbagai aras tahap pencapaian murid. Pengajaran yang dilaksanakan semestinya menghasilkan pencapaian objektif pengajaran dan murid mendapat meningkatkan kemahiran pembelajaran serta perubahan tingkahlaku yang positif. Dalam kata lain berlaku proses guru mengajar dan murid belajar. Murid mendapat hasil dari proses pengajaran dan pembelajaran serta berlaku perubahan tingkahlaku positif yang dapat menunjukkan murid mendapat manfaat dari objektif pengajaran guru di bilik darjah itu.

Guru perlu melakukan penilaian yang berterusan untuk mengesan kekuatan dan kelemahan pembelajaran murid serta mengambil tindakan segera mengatasi kelemahan yang dapat dikenalpasti bagi mengelakkan kelemahan terkumpul. Kekuatan pembelajaran murid dipertingkatkan dan diperkukuhkan. Guru perlu berusaha gigih menerap nilai murni, disiplin kendiri dan semangat patriotisme di kalangan murid untuk dihayati dan akan menjadi amalan dalam kehidupan seharian di kalangan murid sama ada di sekolah atau di luar sekolah.

PROSES PEMBELAJARAN MURID

Guru perlu mengajar berpandukan kepada cara murid belajar dan mengingat. Murid belajar dari apa yang didengar, dilihat dan dilakukan. Umumnya pembelajaran murid berlaku dalam beberapa situasi seperti berikut:-

10 % dari apa yang dibaca.
20 % dari apa yang didengar.
30 % dari apa yang dilihat.
50 % dari apa yang didengar dan dilihat.
70 % dari apa yang diucapkan.
90 % dari apa yang diucapkan dan dilakukan.
100 % dari apa yang didengar, dilihat dan dilakukan.

Murid dengar – Murid lupa.
Murid lihat – Murid ingat.
Murid buat – Murid faham.

Apa yang sering berlaku dalam pembelajaran murid ialah apa yang murid tahu murid tidak tahu dan apa yang murid faham murid tidak faham.


TINDAKAN GURU SEMASA MELAKSANAKAN PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DI BILIK DARJAH.


1. PERKARA: Kemahiran Belajar.

1.1 MURID:

• Beri tumpuan semasa guru mengajar, tenung mata guru sambililtelinga mendengar
• Ingat semula apa apa guru yang dipelajari.

1.2 GURU:

. Pendedahan kepada murid.
• Jadikan budaya.
• Setiap murid pastikan murid memberi tumpuan dan memerhati mata guru.


2. PERKARA: Teknik Mengingat.


2.1 MURID:

• Coba ingat semula apa yang diajar oleh guru.
• Membuat catatan / nota.

2.3 GURU:

• Latih setiap murid menghafal dan mengingat apa yang dipelajari.
• Galakkan murid membuat latihan berterusan lepas pengajaran berlaku.
• Guru pastikan aspek yang sukar diingati dan bantu murid lemah.


3. PERKARA: Kemahiran


3.1 MURID:

• Menguasai kemahiran asas dan pelbagai kemahiran yang lebih tinggi.

3.2 GURU:

• Laksana penilaian berterusan untuk mengesan kelemahan murid.
• Ambil tindakan pemulihan segera.
• Pasti murid dapat menguasai pelbagai kemahiran.
• Latihan yang mencukupi.
• Kerja rumah yang bersesuaian.


4. PERKARA: Suasana pembelajaran.

4.1 MURID:

• Seronok belajar.
• Ikut serta dalam sesi P & P.

4.2 GURU:

• Laksana pelbagai kaidah P & P yang menarik minat murid.
• Murid minat kepada guru dan mata pelajaran yang diajar guru.
• Kaitkan dengan situasi semasa.


5. PERKARA: Kawalan disiplin murid.

5.1 MURID:

• Hadir ke sekolah setiap hari.
• Berada di dalam kelas sepanjang masa waktu belajar.


5.2 GURU:

• Beri penjelasan dan nasihat.
• Setiap guru ambil tahu dan bertanggongjawab.
• Adakan R & D sebab tidak hadir dan ambil langkah atasi.
• Cegah murid ponteng sekolah dan kelas.
• Aktiviti supaya murid seronok hadir sekolah.
• Buku kawalan kelas.
• Kad kebenaran keluar kelas.
• Semua guru ambil peduli kehadiran dan masalah murid.
• Spot Check.


6. PERKARA: Program Motivasi


6.1 MURID:

• Berdisiplin.
• Ada kesedaran.
• Berfikiran matang.
• Berdikari.
• Ada cita-cita dan wawasan.


6.2 GURU:

• Aktiviti absen sifar.
• Aktiviti pemantapan disiplin kendiri secara terancang dan berterusan.
• Aktiviti pengurusan stres dan psikososial.
• Aktiviti Pengurusan masa, mentor-menti, kerjaya dan peluang melanjut pelajaran
ke IPTA dan IPTS.
• Aktifkan khidmat bimbingan dan kaunseling.
• Motivasi bermula di bilik darjah.
• Penglibatan semua guru dengan memainkan peranan masing-masing secara aktif.


PRASARANA BILIK DARJAH.

Suasana bilik darjah yang kondusif, bersih, kemas dan teratur perlu diwujudkan.Kemudahan asas ada, mencukupi dan berfungsi. Bilik darjah dihiasi dan ada kreativiti. Sesuai sebagai tempat mengajar dan belajar. Sebelum guru mengajar pastikan kelas dalam keadaan sempurna sebelum memulakan pengajaran. Ambil masa 2 minit untuk buat tinjauan keadaan semasa kelas.


BAHAN SOKONGAN.

Sebelum memulakan pengajaran diperlukan guru membuat persiapan rapi dari beberapa aspek:-

• Buku teks.
• Peralatan untuk belajar.
• ABM / BBM dan ABB / BBB.
• Buku rujukan guru dan murid.
• Buku nota dan catatan.
• Buku latihan dan kerja rumah.
• Bahan pengajaran yang mencukupi dan merangkumi semua semua aras dan pelbagai
kemahiran.
• Koleksi soalan dan latihan.
• Koleksi soalan PMR, SPM dan STPM diselit ke dalam latihan di bilik darjah dan
kerja rumah.

Seseorang guru perlu menyediakan buku rekod pengajaran yang kemaskini dan dalam keadaan sempurna.

• Sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran.
• Rancangan pengajaran tahunan.
• Rancangan harian.
• Patuhi Carta Aliran Pengajaran.
• Merekod markah murid berasaskan headcount dan analisis strategik berunsur TOV,
OTI, ETR dan ATR.

Contoh: BGA – B Gerenti A.
BPA – B Potensi A.
EGL – E Gerenti Lulus.
EPL – E potensi Lulus.

ANALISIS MARKAH STRATEGIK.

Analisis markah murid dilaksana secara lebih detail dan berfungsi. Bukan sekadar A, B, C, D dan E sahaja.

GRED : JULAT MARKAH : MARKAH STRATEGIK

A+ : 90 - 100 : A plus - A yang selesa
A : 80 - 89 : A biasa
BGA : 70 - 79 : B Gerenti A
BPA : 60 - 69 : B Potensi A
CPB : 50 - 59 : C Potensi B
DPC : 40 - 49 : D Potensi C
EGL : 30 - 39 : E Gerenti Lulus
EPL : 20 - 29 : E Potensi Lulus
EK : 0 - 19 : E Kritikal / Gagal

Analisis markah strategik akan memudahkan guru mengambil tindakan bagi meningkatkan prestasi pencapaian murid skor A dan lulus.

Menganalisis kelompok murid mengikut margin markah
ke arah A (GA / Gerenti A dan PA / Potensi A) dan ke arah untuk lulus (GL / Gerenti Lulus dan PL / Potensi Lulus) akan memudahkan guru membantu murid. Guru dapat mengesan kelemahan murid dan mengambil tindakan segera mengatasi kelemahan yang dikenalpasti. Selagi kelemahan itu tidak diambil tindakan mengatasinya akan menyebabkan kegagalan murid mencapai skor A bagi target A akan gagal dan skor lulus tidak akan lulus.

Guru perlu membuat analisis swot dan analisis 5W + 2H.

Contoh 1:

Markah 75 – BGA / B Gerenti A.

Murid ini telah kehilangan 25 Markah dan memerlukan
5 markah untuk skor A.

Guru perlu buat kajian dan menganalisis kelemahan ini mengapakah murid ini hilang 25 markah.

• Ada jawapan yang salah.
• Berapa jawapan yang salah.
• Soalan nombor berapa yang salah.
• Mengapa salah jawapan.
• Cuai – bantu murid atasi masalah cuai.
• Tak cukup masa – bantu mengatasi masalah tak cukup masa.
• Belum kuasai kemahiran yang diuji – kenalpasti masalah kemahiran yang belum
dikuasai dan atasi.
• Kenalpasti masalah dan diperbetulkan.
• Jika dapat dikenalpasti masalah kelemahan murid dan diambil tindakan
segera akan membantu murid dapat menjawab jika soalan format yang sama ditanya
dalam peperiksaan.Target skor A dan lulus sukar dicapai jika terdapat perkara berikut:-

• Murid masih mengulangi kesalahan yang sama.
• Murid masih mempunyai kelemahan.
• Masih ada kemahiran yang belum dikuasai.

Guru perlu kenalpasti kelemahan dan ambil tindakan segera untuk mengatasi. Membiar kelemahan ini seolah-olah sengaja membiarkan supaya murid-murid gagal capai A dan murid target lulus untuk lulus.Proses ini perlu dilakukan berterusan sepanjang masa.Analisis SWOT dan teknik 5W+2H perlu dilaksanakan.
PENGETUA / PENOLONG KANAN / GURU KANAN.

Melaksana tugas sebagai Pentadbir, Pengurus dan Pemimpin Instruksional.

• Pencerapan P & P untuk memastikan guru melaksana P & P berkesan.
• Jadual pencerapan dan instrumen pencerapan.
• Laporan dan perbincangan penambahbaikan.
• Pemantauan untuk memastikan dasar dipatuhi.
• Bimbingan dan sokongan.
• Pemeriksaan buku rekod pengajaran.
• Pemeriksaan buku latihan murid.
• Pemeriksaan buku nota dan catatan.
• Membuat penyelarasan.

Melaksana headcount untuk menjadi asas penetapan matlamat dan kejayaan.Guru diberi penjelasan dan kefahaman penyediaan headcount.

• Rasional dan tujuan headcount.
• Konsep dan penyediaan headcount.
• Kepentingan headcount.
• Komponen headcount.
• Cara menggunakan headcount.
• Headcount yang hidup dan bernyawa.
• Headcount diliputi semua peringkat mata pelajaran, panitia dan murid
keseluruhannya.
• Ada penyelarasan dalam penyediaan headcount.
• Paparan headcount yang mesra pengguna.


POST MORTEM.

Headcount perlu diikuti dengan post mortem. Data dalam headcount dikaji dan dianalisis untuk dikenalpasti kelemahan supaya tindakan pembetulan lebih tepat di buat berdasarkan data bukan berdasar anggapan.

Guru perlu diberi penjelasan dan kefahaman akan rasional dan tujuan post mortem. Konsep dan kaidah membuat post mortem berdasarkan kaidah analisis swot dan teknik 5W+2H. Post mortem dilaksanakan untuk mengesan kelemahan dan punca masalah serta mengambil tindakan penyelesaian masalah. Kenalpasti punca masalah akan memudahkan penyelesaian masalah.Guru perlu sentiasa laksanakan post mortem selepas ujian bulanan, peperiksaan penggal dan peperiksaan percubaan.Hasil post mortem dijadikan asas untuk tindakan bersama secara bersepadu dan bersenergi.

PENUTUP.

Bukan mudah untuk berjaya dan cemerlang.
Bukan susah untuk gagal dan kecundang.
Orang yang berani dan gigih berusaha berterusan akan cemerlang.

Isnin, 23 Februari 2009

PERANCANGAN STRATEGIK SMKCR 2006 - 2010

PERANCANGAN STRATEGIK
PROGRAM PERUBAHAN TERANCANG
DAN
PROGRAM PEMBANGUNAN INSAN
SMK CHERANG RUKU, PASIR PUTEH, KELANTAN
TAHUN 2006 HINGGA 2010.


FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan
ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, emosi rohani dan jasmani berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan. Usaha ini adalah untuk melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berterampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.


PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN 2006 - 2010

• Membina Negara Bangsa.
• Membangun Modal Insan.
• Memperkasa Sekolah Kebangsaan.
• Merapat Jurang Pendidikan.
• Memartabat Profesion Keguruan.
• Melonjakkan Kecemerlangan Institusi Pendidikan.


FALSAFAH PENDIDIKAN SMKCR

Usaha yang terancang, terkawal dan berterusan berdasarkan pegangan nilai utama iaitu dedikasi, amanah, penyayang, ikhlas, gigih dan profesional ke arah memperkembangkan lagi potensi pelajar secara meyeluruh dan bersepadu serta melahirkan pelajar berilmu yang berdisiplin, berusaha dan berbakti untuk mencapai kesejahteraan diri, masyarakat, agama, bangsa dan negara.

MOTTO SMKCR

BERDISIPLIN BERUSAHA BERBAKTI.

VISI

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHERANG RUKU
AKAN MENJADI SEKOLAH CEMERLANG MENJELANG 2010.

MISI

• MEWUJUDKAN SUASANA PERSEKITARAN SEKOLAH YANG KONDUSIF BAGI INDIVIDU MURID
UNTUK CEMERLANG DALAM KURIKULUM, KO-KURIKULUM DAN SAHSIAH.
• MEMUPUK SUASANA MESRA MURID DAN MESRA GURU UNTUK MENGURUS, MEMIMPIN,
MENTADBIR DAN MENGELOLA SEKOLAH DENGAN CEKAP DAN BERKESAN.
• MEMBERI KEUTAMAAN KEPADA “CORE BUSINESS”DAN MEMOTIVASI WARGA SEKOLAH KE ARAH
PENAMBAHBAIKAN YANG BERTERUSAN MELALUI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN YANG
BERKESAN.
• MEMUPUK BUDAYA TEKNOLOGI MAKLUMAT (ICT) DI KALANGAN WARGA SEKOLAH MENENGAH
CHERANG RUKU.
• MENJALIN HUBUNGAN BAIK DENGAN IBU BAPA DAN KOMUNITI.


MATLAMAT SEKOLAH

• Melahirkan insan yang mempunyai keupayaan intelek yang tinggi, ketahanan
mental dan fizikal.
• Melahirkan insan yang berakhlak, berhemah tinggi, bertakwa dan berbudi luhur.
• Memastikan penglibatan semua pelajar dan mencapai kecemerlangan kurikulum
dan ko-kurikulum.
• Melahirkan suasana permuafakatan komuniti untuk kecemerlangan pelajar dan
sekolah.


OBJEKTIF SEKOLAH

• Melaksanakan sistem pengurusan dan pentadbiran pendidikan yang cekap,
dinamik dan telus.
• Memastikan pencapaian akademik berada pada tahap cemerlang.
• Membentuk sahsiah terpuji dan boleh dicontohi.
• Melibatkan semua pelajar secara aktif dalam aktiviti ko-kurikulum.
• Melahirkan pelajar minda kelas pertama.
• Mewujudkan iklim dan persekitaran sekolah yang bersih, selamat, selesa dan
indah.


PIAGAM PELANGGAN

MENGUTAMAKAN KUALITI:

• Memberi perkhidmatan pendidikan yang berkualiti dan bersemangat tinggi.
• Menyediakan rangsangan untuk menambahkan semangat belajar dan membina sikap
positif serta mencapai kecemerlangan.
• Membina dan mengekalkan budaya cemerlang dalam kurikulum dan ko-kurikulum.
• Melahirkan pelajar yang bermoral tinggi, berakhlak mulia dan bertakwa.
• Memupuk kesedaran dan tanggungjawab yang tinggi di kalangan guru dan
kakitangan sokongan.
• Meningkatkan pemuafakatan dan penglibatan PIBG secara berterusan dalam
urusan pendidikan sekolah.
• Mewujudkan persekitaran sekolah yang bersih, selamat, selesa dan indah.

KAMI SEDIA MENERIMA TEGURAN DAN SARANAN
UNTUK MENINGKATKAN KUALITI PERKHIDMATAN ORGANISASI KAMI.STANDARD TINGGI KUALITI PENDIDIKAN

PENARAFAN SEKOLAH BERADA PADA TAHAP 6
SEKOLAH CEMERLANG(I.K 87%)
SEKOLAH BESTARI TAHAP 3 BINTANG.STRATEGI UTAMA


• Memantapkan aspek pengurusan dan pentadbiran pendidikan serta sistem
penyampaian dan kualiti perkhidmatan.
• Melaksana program ysang mempunyai nilai tambah dan kompeten.
• Pemupukan budaya kerja berkualiti dan profesional.
• Bekerja dengan dedikasi, amanah, penyayang, ikhlas, gigih dan profesional
pada setiap masa.
• Penyeliaan,pencerapan dan pemantauan berterusan.

PERANCANGAN STRATEGIK
PROGRAM PERUBAHAN TERANCANG

PROJEK 1
PROJEK MEREALISASI KECEMERLANGAN AKADEMIK SEKOLAH (PERAH)

AKTIVITI

1. Mesyuarat Pasukan PMR, SPM dan STPM serta menubuh jawatan kuasa bertindak..
2. Akurjanji dan penentuan target PMR, SPM dan STPM, penyediaan Lengkok
Pencapaian Akademik dan perjumpaan ibubapa.
3. Pemantapan p & P dalam bilik darjah.
4. Semakan buku nota dan buku latihan pelajar.
5. Kelas Pengkayaan.
6. Kelas Pemulihan.
7. Ceramah Keibubapaan..
8. Head count.
9. Kem motivasi dan kepimpinan PMR, SPM dan STPM.
10. Kelas GEMS tingkatan 1 hingga tingkatan 5.
11. Kelas Stayback (Serambi) PMR,SPM dan STPM.
12. Golden Holiday (Kelas tuisyen terancang masa cuti).
13. Kelas bimbingan Galus dan Garuk.
14. Kelas gemilang (Elit).
15. Teacher’s On Call (TOC).
16. Pemantauan latihan dan kerja bertulis.
17. Lawatan sambil belajar ke IPTA dan IPTS.
18. Kem mata pelajaran, seminar dan bengkel teknik menjawab soalan PMR, SPM dan
STPM.
19. Anugerah pelajar cemerlang.
20. 1001 Soalan (Aktiviti pecutan, latih amal, latih tubi, assignment )
21. Peer Group Teaching (Rakan Dinamik).
22. Majlis izin ilmu dan solat hajat.

PROJEK 2
PROJEK MEMPERTINGKATKAN PENGLIBATAN PELAJAR
DALAM AKTIVITI KO - KURIKULUM

AKTIVITI

1. Mesyuarat pasukan perancang.
2. Menubuh jawatan kuasa bertindak.
3. Sukan tara.
4. Kejohanan olahraga dan permainan.
5. Sukan Elit (Hoki dan Ping Pong).
6. Pertandingan Ko Akademik.
7. Perkhemahan Pasukan Unit Beruniform.
8. Larian kemerdekaan.
9. RIMUP.
10. Pesta Ko-Kurikulum (PESKO).

PERANCANGAN STRATEGIK
PROGRAM PEMBANGUNAN INSAN

PROJEK 3
PROJEK JIWA MURNI

AKTIVITI

1. Mesyuarat Pasukan Perancang.
2. Menubuh Jawatan Kuasa Bertindak.
3. Kem Motivasi Pemantapan Kendiri.
4. Khidmat Bimbingan dan Kaunseling/Psikososial.
5. Kursus Pengurusan Emosi dan stres.
6. Gempur Minda dan Anjakan Paradigma.
7. Muridku – Anakku.PRINSIP

1. Pengetua sebagai pengerak utama aktiviti dan terlibat secara aktif.
2. Guru sebagai pelaksana akan bekerja dengan jujur, ikhlas dan amanah
berdasarkan ’Core Business’ dan mengutamakan kualiti serta memberi keutamaan
terhadap penerapan dan pengukuhan nilai budaya kualiti dalam kerja seharian.
3. Bekerja sepasukan dengan memainkan peranan berkesan untuk menjayakan
program, projek dan aktiviti serta melaksana kerja dengan bertanggungjawab
dan profesional.
4. Mempunyai komitmen dan semangat juang untuk bersaing melonjak
kecemerlangan sekolah serta ada ’Sense of Urgency’ dan kompeten.
5. Ibu bapa akan memain peranan sebagai penyokong dan pendorong utama
kepada anak mereka agar belajar untuk mencipta kecemerlangan.
6. Murid-murid belajar bersungguh-sungguh secara berkesan.
7. Kecemerlangan murid bukan bergantung kepada darjah kecerdasan (IQ) sahaja
tetapi lebih kepada sikap (ESQ).
8. Pendokumentasian setiap program, projek dan aktiviti dengan rapi.


MOTTO
PERANCANGAN STRATEGIK PROGRAM PERUBAHAN TERANCANG DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INSAN

Merealisasikan Kecemerlangan Pendidikan Sekolah.

IKRAR

”Kami staf SMK Cherang Ruku berazam melaksanakan
tanggungjawab yang diamanahkan dengan cemerlang ”

PENDEKATAN

1. KONSEP PULANGAN MAKSIMUM (COST – EFFECTIVE CONCEPT)

• Mengurus segala resos manusia, kewangan, fizikal, ruang dan masa dengan
optimum, cekap dan berhemah.
• Mengamalkan prinsip tanpa cacat ( Zero Defect) dan Pengurusan Kualiti
Menyeluruh (Total Quality Management).

2. PENDEKATAN BERPERINGKAT (INCREMENTAL APPROACH)

• Segala program, projek dan aktiviti yang dirancang perlu dilaksana secara
berperingkat, berjadual, berterusan dan mengamalkan prinsip penambahbaikan
(Kaizen).

3. MELAMPAUI TEORI KONVENSIONAL (BEYONG THEORY ONE)

• Perancangan dan pelaksanaan program, projek dan aktiviti menggunakan
straregi baru yang lebih berkesan, mengguna idea baru dan luar daripada
amalan biasa.

4. PENGURUSAN SETEMPAT (ON-SITE MANAGEMENT)


5. BOTTOM UP APPROACH

• Mengamal prinsip desentralisasi iaitu bermula dari bawah ke peringkat atas.

6. SISTEM AMARAN AWAL (EARLY WARNING SYSTEM)

• Pemantauan dan penilaian dilaksana secara spontan dengan berkesan.
• Setiap program, projek dan aktiviti diwujudkan Petunjuk Kejayaan
(Key Performance Indicator) untuk mengetahui status perkembangan dan tahap
prestasi.
NILAI UTAMA MENJADI PEGANGAN KAMI

• Dedikasi.
• Amanah.
• Penyayang.
• Ikhlas.
• Gigih.
• Profesional

1. Dedikasi.

• Sentiasa bersedia dan sanggup menerima tugas dan tanggungjawab sepenuh hati.
• Melaksanakan tugas dengan rajin, tekun dan sabar.
• Bekerja dengan menepati kehendak organisasi dengan cergas dan pantas.
• Sanggup berkorban masa dan tenaga melaksana tugas dan tanggungjawab.

2. Amanah.

• Sentiasa bersikap jujur dan setia kepada organisasi.
• Boleh dipercayai dan tidak menyeleweng serta berdisiplin.
• Melaksanakan tugas dengan jujur dan ikhlas untuk mencapai matlamat
organisasi.
• Sentiasa menjaga nama baik organisasi.

3. Penyayang.

• Mempunyai sifat bertimbangrasa dan suka mengambilberat dalam melaksana tugas.
• Bersimpati dan empati dalam menjalankan tugas.
• Beranggapan bahawa murid seperti anak sendiri.
• Bertimbangrasa dan prihatin menjalankan tugas dan tanggungjawab.

4. Ikhlas.

• Sentiasa bersedia dan rela menerima tugas dengan hati yang suci.
• Tidak bersikap pilih kasih dan bersedia memberi layanan yang sama rata.
• Bersedia ditegur dan dikritik dengan fikiran terbuka.
• Saling hormat dan menghormati antara satu sama lain.

5. Gigih.

• Sentisa berusaha meningkatkan martabat organisasi.
• Bekerja dengan kreatif dan proaktif.
• Tidah mudah berputus asa.
• Memopunyai ketrampilan dan jatidiri yang tinggi.

6. Profesional.

• Sentisa mengutamakan pelaksanaan kerja yang bermutu.
• Memiliki ilmu, kemahiran dan kepakaran yang tinggi.
• Bekerja dengan fikiran yang rasional dan pertimbangan yang saksama.
• Sentiasa menggunakan kebijaksanaan dan berhemah melaksanakan tugas dan
tanggungjawab.


SWOT ANALYSIS

STRENGTHS (KEKUATAN)

• Guru berkelayakan dan berpengalaman.
• Ada kemudahan makmal komputer, pusat akses, bilik media dan bilik PPSMI,
bengkel kemahiran hidup, pusat sumber, bengkel MPV dan makmal sains.
• Sumber Kewangan dari tabong PIBG yang begitu mantap
• Bahan rujukan mencukupi.
• Program kecemerlangan yang mantap.
• Alat Bantu Mengajar dan Bahan Bantu Belajar mencukupi.
• Pasukan Guru PMR, SPM dan STPM mantap.
• Asrama sebagai pusat kecemerlangan sekolah.

WEAKNESSES (KELEMAHAN)

• Kemudahan infrastraktur tidak dimanfaat secara maksimum oleh pelajar.
• Kehadiran kelas tuisyen, kelas stayback, kelas tambahan, kelas pemulihan dan
kelas pengukuhan tidak konsisten.
• Pelajar kurang kemudahan infrastraktur dan kemudahan belajar di rumah.
• Pelajar kurang komitmen belajar dan suka membuang masa dengan aktiviti tidak
berfaedah.
• Tahap penguasaan ICT di kalangan pelajar amat rendah dan lemah.
• Pelajar kurang bermotivasi, tidak boleh berdikari dan perlu bergantung
sepenuhnya kepada guru.
• 50% pelajar berada pada tahap penguasaan minimum akademik dan 35% pada tahap
sederhana dan 15% tidak capai penguasaan minimum.
• 90% pelajar terdiri dari keluarga miskin.
• Pengusaan Bahasa Inggeris berada pada tahap rendah iaitu 70% tidak capai
tahap penguasaan minimum.
• Ibu bapa berada pada ’zon selesa’ dengan menyerah tanggungjawab mendidik
anak-anak mereka kepada sekolah.

THREATS (ANCAMAN)

• Moral dan shaiah tidak berkualiti.
• Anti sosial dan terlibat dengan aktiviti salahlaku tidak bermoral.
• Kemiskinan material, rohani dan mental.
• Persekitaran luaran sekolah yang tidak kondusif.
• Berhenti sekolah dan terpaksa bekerja.
• Ibu bapa kurang beri pengawasan anak-anak mereka di rumah.
• Pengaruh kurang sihat dari rakan-rakan yang tidak bersekolah.
• Ibu bapa tidak berpengetahuan tentang perkembangan dunia pendidikan terkini.

OPPORTUNITIES (PELUANG)

• Sumbangan kewangan dari komuniti luar.
• Belajar dengan perantaraan media ICT.Peluang melanjut pelajaran ke IPTA dan
IPTS, MRSM, Politeknik, Sekolah Menengah Beasrama Penuh, Sekolah Menengah
Teknik dan Institut Keguruan serta lain-lain institusi ada terbuka luas.
• Bantuan kewangan oleh kerajaan Persekutuan , PIBG dan Tabung Kebajikan
Sekolah.
• Bantuan Ahli Jawatan Kuasa PIBG dan Polis untuk mengurangkan masalah
salahlaku disiplin dan masalah sosial yang kurang sihat diluar kawasan
sekolah.STATUS SEKARANG PMR

PMR 2003 – 37.80%
PMR 2004 – 57.60%
PMR 2005 – 58.24%
PMR 2006 – 59.67%
PMR 2007 – 51.1%

ANALISIS KECEMERLANGAN PMR 2007

9A – 1 ORANG
8A – 5 ORANG
7A – 4 ORANG
6A – 5 ORANG
5A – 4 ORANG
4A – 13 ORANG
3A -13 ORANG
2A – 24 ORANG
1A – 34 ORANG.

Bilangan murid – 272 orang
Peratus Lulus – 51.1 %
Gred Purata Sekolah 3.08

STATUS SEKARANG SPM

SPM 2003 – 91.9%
SPM 2004 – 95.5%
SPM 2005 – 90.4%
SPM 2006 – 84.1%
SPM 2007 – 92.6%

ANALISIS KECEMERLANGAN SPM 2007

5A – 1 ORANG
4A – 1 ORANG
3A – 9 ORANG
2A – 33 ORANG
1A – 24 ORANG

Bilangan murid – 242 orang
Peratus Lulus 92.6%
Gred Purata Sekolah – 6.61

STATUS SEKARANG STPM

STPM 2003 – 96.75%
STPM 2004 – 96.3%
STPM 2005 – 98.3%
STPM 2006 – 98.32%
STPM 2007 – 97.25%

ANALISIS KECEMERLANGAN STPM TAHUN 2007

2A – 2 Orang
1A – 18 Orang

5P -28 ORANG
4P - 38 ORANG
3P - 19 ORANG
2P - 11 ORANG
1P- 10 ORANG
S - 3 ORANG

Bilangan Calon - 112 Orang
Bilangan Calon Lulus – 106 Orang
Calon Lulus Sebahagian – 3 Orang
Calon Tidak Hadir – 3 Orang
Peratus Lulus – 97.25PENILAIAN MENENGAH RENDAH

ANALISIS PEPERIKSAAN PENGGAL 1 TINGKATAN 3 TAHUN 2008.

Bilangan calon – 314 Orang.
Bilangan Lulus – 74 Orang.
Peratus Lulus – 24.43%.
Gred Purata Sekolah – 4.05.

Analisisis Kecemerlangan

5A – 1 Orang.
4A – 1 Orang.
3A – 3 Orang.
2A – 10 Orang.
1A – 32 Orang


ANALISIS PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 3 TAHUN 2008.

Bilangan Calon – 306 orang.
Bilangan Lulus – 30 orang.
Peratus Lulus – 9.8%.
Gred Purata Sekolah – 4.07.

Analisis Kecemerlangan

5A – 1 orang.
4A – 1 orang.
3A – 2 orang.
2A – 20 orang.
1A – 25 orang.

ANALISIS PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 3 TAHUN 2008.

Bilangan Calon -306 orang.
Bilangan Lulus – 36 orang.
Peratus Lulus – 11.8%.
Gred Purata Sekolah – 3.67

Analisis Kecemerlangan

5A – 1 orang.
4A – 1 orang
3A – Tiada.
2A – 14 orang.
1A – 26 orang.

ANALISIS PEPERIKSAAN PMR TAHUN 2008

Bilangan Calon - 318 orang
Bilangan Lulus - 142 orang
Peratus Lulus - 44.65 %
Gred Purata Sekolah - 3.12

Analisis Kecemerlangan

9A - 3 orang
8A - 2 orang
7A - 4 orang
6A - 3 orang
5A - 1 orang
4A - 7 orang
3A - 11 orang
2A - 20 orang
1A - 50 orang


SIJIL PELAJARAN MALAYSIA


ANALISIS PEPERIKSAAN PENGGAL 1 TINGKATAN 5 TAHUN 2008.

Bilangan Calon – 254 Orang.
Bilangan Lulus – 152 Orang.
Peratus Lulus – 60.56%.
Gred Purata Sekolah- 6.75.


Analisis Kecemerlangan

6A – 1 Orang.
5A – 2 Orang.
4A – 6 Orang.
3A – 2 Orang.
2A – 12 Orang.
1A – 31 Orang.


ANALISIS PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 5 TAHUN 2008.

Bilangan calon – 245 orang.
Bilangan Lulus – 158 orang.
Peratus Lulus – 64.49 orang.
Gred Purata Sekolah – 6.65


Analisis Kecemerlangan

5A – 1 orang.
4A – 1 orang.
3A – 5 orang.
2A – 9 orang.
1A – 25 orang.ANALISIS PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 5 TAHUN 2008.

Bilangan Calon – 247 orang.
Bilangan Lulus – 171 orang.
Peratus Lulus – 69.23%.
Gred Purata Sekolah – 6.13


Analisis Kecemerlangan

6A – 1 orang.
5A – 2 orang.
4A – 5 orang.
3A – 9 orang.
2A – 7 orang.
1A – 18 orang.


SIJIL TINGGI PERSEKOLAHAN MALAYSIA

ANALISIS PEPERIKSAAN PENGGAL 1 TINGKATAN 6 ATAS TAHUN 2008.

Bilangan Calon – 113 Orang.
Bilangan Calon Lulus Penuh – 105 Orang.
Bilangan Calon Lulus Sebahagian – 7 Orang .
Bilangan Calon Tidak Hadir – 1 Orang.
Peratus Lulus – 93.75%.

Analisis Kecemerlangan.

5P – 20 Orang
4P – 20 Orang.
3P – 30 Orang.
2P – 20 Orang.
1P – 15 Orang.
S – 7 Orang

3A – 1 Orang.
2A – 6 Orang.
1A – 7 Orang

ANALISIS PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN TINGKATAN 6 ATAS TAHUN 2008.

Bilangan Calon – 113 orang.
Bilangan Calon Lulus Penuh – 104 orang.
Bilangan calon Lulus Sebahagian – 5 orang.
Bilangan Calon Tidak Hadir – 4 orang.
Peratus Lulus – 95.41%.

Analisis Kecemerlangan.

5P – 28 orang.
4P – 26 orang.
3P – 23 orang.
2P – 12 orang.
1P – 15 orang.
S – 5 orang.

4A – 1 orang.
3A – 1 orang.
2A – 6 orang.
1A – 13 orang.

ANALIS PEPERIKSAAN PERCUBAAN TINGKATAN 6 ATAS TAHUN 2008.

Bilangan Calon – 113 orang.
Bilangan Calon Lulus Penuh – 98 orang.
Bilangan Calon Lulus Sebahagian – 11 orang.
Bilangan Calon Tidak Hadir – 4 orang.
Peratus Lulus – 89.90%.

Analisis Kecemerlangan.

5P – 27 orang.
4P – 23 orang.
3P – 17 orang.
2P – 19 orang.
1P – 12 orang.
S – 11 orang.

3A – 1 orang.
2A – 4 orang.
1A – 5 orang.


PERANCANGAN STRATEGIK PROGRAM PERUBAHAN TERANCANG

PROJEK 1
PELAN TAKTIKAL PROJEK MEREALISASI KECEMERLANGAN AKADEMIK PMR

Program / Aktiviti 1 : Pemantapan P&P Dalam Bilik Darjah.
Objektif : Meningkatkan pencapaian semua murid.
Sasaran : Tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3.
Tanggungjawab : Guru Tingkatan dan Guru Mata Pelajaran.
Tempoh : Januari hingga Oktober.
Kos / Sumber : RM 100.00 / Guru Ketua Pasukan dan Guru Penyelaras PMR.
TOV : 98%
ETR : 100%
Indikator Pencapaian : Peratus lulus semua mata pelajaran meningkat 5%Program / Aktiviti 2 : Semakan Buku Nota Dan Buku Latihan Pelajar.
Objektif : Meningkatkan pencapaian objektif pengajaran guru dan
pembelajaran murid.
Sasaran : Tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3.
Tanggungjawab : Pengetua, PK Pentadbiran, Ketua Bidang, Ketua Panitia Mata
Pelajaran.
Tempoh : Januari hingga Setember.
Kos / Sumber : RM 100.00 / Guru Pasukan dan Guru Penyelaras PMR.
TOV : 10 buah buku setiap kelas secara rawak.
ETR : 100% buku latihan diperiksa bagi setiap mata pelajaran dan
murid.
Indikator Pencapaian : Kerja latihan bertulis disempurna oleh semua murid dengan
kadar 100%.


Program / Aktiviti 3 : Kelas Pengkayaan.
Objektif : Meningkatkan 25 % bilangan murid potensi cemerlang.
Sasaran : Pelajar potensi cemerlang tingkatan 1, tingkatan 2 dan
tingkatan 3.
Tanggungjawab : Pengetua, PK Pentadbiran, Ketua Bidang dan Ketua Panitia Mata
Pelajaran.
Tempoh : Februari hingga September.
Kos / Sumber : RM 450.00 / PIBG.
TOV : 16 orang
ETR : 20 orang (25%)
Indikator Pencapaian : Murid skor 9A hingga 6A meningkat dari 16 orang kepada 20
orang.


Program / Aktiviti 4 : Kelas Pemulihan.
Objektif : Meningkatkan 50% pelajar potensi gagal kepada lulus
Sasaran : Pelajar garuk tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3.
Tanggungjawab : Ketua Bidang, Ketua Panitia Mata Pelajaran dan Guru Mata
Pelajaran.
Tempoh : Februari hingga Ogos.
Kos / Sumber : RM 450.00 / PIBG.
TOV : 51.1%
ETR : 56 %
Indikator Pencapaian : Peningkatan peratus lulus PMR dengan kadar 5%.Program / Aktiviti 5 : Motivasi Kecemerlangan Sahsiah.
Objektif : Meningkatkan tahap kesedaran kendiri.
Sasaran : Pelajar galus tingkatan 3.
Tanggungjawab : Kaunselor dan Ketua Panitia Mata Pelajaran.
Tempoh : Februari hingga Ogos.
Kos / Sumber : RM 3000.00 / PIBG.
TOV : 35 % pelajar.
ETR : 80 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Pelajar bermasalah disiplin berkurangan 45 %.Program / Aktiviti 6 : Ceramah Keibubapaan.
Objektif : Memupuk kesedaran ibubapa mengenai prestasi pencapaian anak
mereka.
Sasaran : Semua ibubapa pelajar tingkatan 3.
Tanggungjawab : Pengetua, PK Pentadbiran, Ketua Bidang dan Ketua Panitia Mata
Pelajaran.
Tempoh : Mac dan Jun.
Kos / Sumber : RM 500.00 / PIBG.
TOV : 80 % hadir.
ETR : 100 % kehadiran ibu bapa.
Indikator Pencapaian : Ibubapa bersama anak dapat melaksanakan TOV dan ETR bagi
PMR .


Program / Aktiviti 7 : Head Count.
Objektif : Dapat menyediakan head cout setiap mata pelajaran bagi setiap
pelajar.
Sasaran : Tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3.
Tanggungjawab : PK Pentadbiran, Ketua Bidang dan Ketua Panitia Mata Pelajaran.
Tempoh : Januari hingga Februari.
Kos / Sumber : RM 200.00 / PCG.
TOV : 100 %.
ETR : 100 %.
Indikator Pencapaian : Head Count dapat dimuktamadkan dan disiapkan 100 %.


Program / Aktiviti 8 : Penghayatan Rohani Solat Dan Solat Hajat.
Objektif : Memupuk sikap dan disiplin kendiri terpuji..
Sasaran : Tingkatan 1, tingkatan 2 dan tingkatan 3.
Tanggungjawab : Jawatan Kuasa Penghayatan Islam.
Kos / Sumber : RM 250.00 / PIBG.
TOV : 25 % tidak melaksana solat 5 waktu.
ETR : Meningkatkan pelajar yang melaksana solat 5 waktu kepada 80 %.
Indikator Pencapaian : Peningkatan 35 % murid melaksana solat 5 waktu.


Program / Aktiviti 9 : Golden Holiday (Kelas Tuisyen Terancang Masa Cuti).
Objektif : Meningkatkan prestasi pembelajaran pelajar.
Sasaran : Pelajar potensi cemerlang tingkatan 1, tingkatan 2 dan
tingkatan 3.
Tanggungjawab : Ketua Panitia Mata Pelajaran dan Guru Mata Pelajaran.
Tempoh : April hingga Ogos.
Kos / Sumber : RM 600.00 / PIBG.
TOV : 50 % pelajar.
ETR : 80 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Kemahiran pembelajaran berkesan pelajar meningkat 30 %.Program / Aktiviti 10: 1001 Soalan (Aktiviti Pecutan / Latihamal / Latihtubi /
Assingment).
Objektif : Mendedah pelbagai bentuk soalan peperiksaan.
Sasaran : Pelajar tingkatan 3.
Tanggungjawab : Ketua Panitia Mata Pelajaran Dan Guru Mata Pelajaran.
Tempoh : Februari hingga September.
Kos / Sumber : RM 450.00 / Panitia mata pelajaran.
TOV : 50 % pelajar.
ETR : 80 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Pelajar dapat menguasai kemahiran menjawab soalan meningkat
30 %.


Program / Aktiviti 11: Kem, Seminar DanBengkel Teknik Menjawan Soalan PMR.
Objektif : Meningkatkan kemahiran menjawab soalan secara berkesan.
Sasaran : Pelajar tingkatan 3.
Tanggungjawab : Panitia Mata Pelajaran.
Tempoh : Mac hingga September.
Kos / Sumber : RM 850.00 / PIBG dan Panitia mata pelajaran.
TOV : 65 % pelajar.
ETR : 80 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Pelajar dapat menguasai teknik menjawab soalan meningkat
15 %.
PROJEK 1
PELAN TAKTIKAL PROJEK MEREALISASI KECEMERLANGAN AKADEMIK SPM


Program / Aktiviti 1 : Mesyuarat Pasukan SPM.
Objektif : Merangka aktiviti dan dapat sokongan semua guru tingkatan 4
dan tingkatan 5.
Sasaran : Semua guru tungkatan 4 dan tingkatan 5.
Tanggungjawab : Guru Pasukan SPM..
Tempoh : Januari hingga November.
Kos / Sumber : RM 50.00 / PCG.
TOV : Penglibatan semua AJK Pasukan SPM.
ETR : Penglibatan AJK Pasukan SPM 100 %.
Indikator Pencapaian : Semua aktiviti dapat dilaksana secara berkesan dan mencapai
objektif.


Program / Aktiviti 2 : Akujanji Dan Penentuan Target SPM.
Objektif : Pelajar dapat membuat penentapan target pencapaian individu.
Sasaran : Tingkatan 4 dan tingkatan 5.
Tanggungjawab : Guru Pasukan SPM, Guru Mata Pelajaran dan Guru Tingkatan.
Tempoh : Mac.
Kos / Sumber : RM 350.00 / PIBG.
TOV : 50 % pelajar.
ETR : 100 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Pelajar berupaya membuat target pencapaian setiap mata
pelajaran SPM.


Program / Aktiviti 3 : Penyediaan Lengkok Pencapaian Akademik.
Objektif : Pelajar berkeupayaan menyediakan OTI setiap ujian dan
peperiksaan.
Sasaran : Tingkatan 4 dan tingkatan 5.
Tanggungjawab : Ketua Panitia, Guru Mata Pelajaran dan Guru Tingkatan.
Tempoh : Selepas ujian dan peperiksaan UP 1, UP 2 dan peperiksaan
percubaan.
Kos / Sumber : RM 350.00 / PCG
TOV : 50 % pelajar.
ETR : 100 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Murid berjaya menyedia lengkok pencapaian akademik.


Program / Aktiviti 4 : Kem Motivasi Dan Kepimpinan SPM.
Objektif : Meningkatkan penguasaan teknik belajar dan pengurusan masa
yang kesan.
Sasaran : Pelajar tingkatan 5.
Tanggungjawab : Ketua Pasukan SPM, Kaunselor dan Guru Tingkatan.
Tempoh : Mac.
Kos / Sumber : RM 2500.00 / PIBG.
TOV : 30 % pelajar.
ETR : 95 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Pelajar dapat belajar secara berfokus dan ETR dapat dicapai.Program / Aktiviti 5 : Kelas Stay Back (Serambi).
Objektif : Pelajar dapat menguasai kemahiran menjawab soalan objektif,
struktur dan esei.
Sasaran : Tingkatan 4 dan tingkatan 5.
Tanggunjawab : Guru Pasukan SPM, Guru Mata Pelajaran dan Guru Tingkatan
Tempoh : April hingga Oktober.
Kos / Sumber : RM 450.00 / PIBG.
TOV : 45 % pelajar.
ETR : 95 % pelajar.
Indikator Pencapaian : ATR dapat meningkat sekuangnya ke tahap 95 %.


Program / Aktiviti 6 : Golden Holiday (Kelas Tuisyen Terancang Masa Cuti).
Objektif : Mendedahkan latihan menjawab soalan aras mudah, sederhana dan
sukar.
Sasaran : Pelajar potensi cemerlang tingkatan 4 dan tingkatan 5.
Tanggungjawab : Guru Pasukan SPM.
Tempoh : Mac hingga Oktober.
Kos / Sumber : RM 450.00 / PIBG.
TOV : 30 % pelajar.
ETR : 50 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Murid dapat meningkatkan sekurang-kurang 20 % kelulusan
setiap OTI.


Program / Aktiviti 7 : Kelas Bimbingan Galus Dan Garuk.
Objektif : Pengajaran topik mudah, latihtubi soalan aras rendah dan
sederhana.
Sasaran : Pelajar galus dan garuk tingkatan 4 dan tingkatan 5.
Tanggungjawab : Guru Pasukan SPM.
Tempoh : Jun hingga Oktober.
Kos / Sumber : RM 450.00 / PIBG.
TOV : 65 % pelajar.
ETR : 95 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Peratus kelulusan SPM dapat ditingkatkan kepada 30 %.


Program / Aktiviti 8 : Kelas Gemilang (ELIT).
Objektif : Latihan soalan aras sederhana dan sukar.
Sasaran : Pelajar potensi cemerlang tingkatan 4 dan tingkatan 5.
Tanggungjawab : Guru Pasukan SPM.
Tempoh : April hingga Oktober.
Kos / Sumber : RM 450.00 / PIBG
TOV : 25 % pelajar.
ETR : 35 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Peratus lulus cemerlang meningkat kepada 15%


Program / Aktiviti 9 : Teachers On Call (TOC).
Objektif : Menyelesaikan masalah pelajar bila-bila masa.
Sasaran : Pelajar tingkatan 5.
Tanggungjawab : Guru Mata Pelajaran.
Tempoh : Januari hingga Oktober.
Kos / Sumber : RM 150.00 / PCG.
TOV : 50 % pelajar.
ETR : 25 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Peratus pelajar bermasalah dalam pembelajaran dapat
dikurangkan 25 %.


Program /Aktiviti 10 : Pemantauan Latihan Dan Kerja Bertulis.
Objektif : Pemeriksaan buku Nota dan latihan pelajar 2 kali setahun.
Sasaran : Tingkatan 4 dan tingkatan 5.
Tanggungjawab : Pengetua, PK Pentadbiran dan Ketua Bidang.
Tempoh : April dan Julai.
Kos / Sumber : RM 100.00 / PCG.
TOV : 50 % pelajar.
ETR : 80 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Kerja bertulis murid kemaskini dan teratur.


Program / Aktiviti 11: Kelas GEMS.
Ojektif : Meningkatkan kemahiran pelajar belajar Matematik, English
dan Sains.
Sasaran : Tingkatan 4 dan tingkatan 5.
Tanggungjawab : Guru Mata Pelajaran Matematik, English dan Sains.
Tempoh : Mac hingga Oktober.
Kos / Sumber : RM 550.00 / PIBG.
TOV : 25 % pelajar.
ETR : 59 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Peratus pelajar dapat menguasai kemahiran belajar meningkat
34 %.


Program / Aktiviti 12: Lawatan Sambil Belajar Ke IPTA Dan IPTS.
Objektif : Pelajar dapat pendedahan peluang melanjut pelajaran ke IPTA
dan IPTS.
Sasaran : Tingkatan 5.
Tanggungjawab : Guru Pasukan SPM dan Kaunselor.
Tempoh : Julai.
Kos / Sumber : RM 2500.00 / PIBG dan RM 1200.00 / Pelajar.
TOV : 25 % pelajar.
ETR : 50 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Peratus kesedaran belajar meningkat 25 %.


Program / Aktiviti 13: Kem Mata pelajaran Seminar Dan Bengkel Teknik Menjawab Soalan
SPM.
Objektif : Meningkatkan kemahiran teknik menjawab soalan.
Sasaran : Tingkatan 5.
Tanggungjawab : Guru Pasukan SPM dan Kaunselor.
Tempoh : Mei hingga September.
Kos / Sumber : RM 1500.00 / PIBG dan RM 1200.00 / PCG.
TOV : 30 % pelajar.
ETR : 100 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Peratus pelajar mendapat sekurang-kurangnya gred C meningkat
70 %.


Program / Aktiviti 14: Anugerah Pelajar Cemerlang.
Objektif : Memberi pengiktirafan dan memupuk semangat belajar.
Sasaran : Tingkatan 4 dan tingkatan 5.
Tanggungjawab : PK Pentadbiran dan Guru Pasukan.
Tempoh : Ogos.
Kos / Sumber : RM 1500.00 / PIBG.
TOV : 5 % pelajar.
ETR : 15 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Peratus pelajar mendapat gred A meningkat 10 %.


Program / Aktiviti 15: 1001 Soalan ( Ativiti Pecutan / Latihamal /Latihtubi /
Assignment).
Objektif : Meningkatkan kemahiran menjawab pelbagai soalan setiap minggu.
Sasaran : Tingkatan 5.
Tanggungjawab : Guru Pasukan dan Guru Mata Pelajaran.
Tempoh : April hingga Oktober.
Kos / Sumber : RM 550.00 / PCG.
TOV : 45 % pelajar.
ETR : 65 % pelajar
Indikator Pencapaian : Peratus keupayaan pelajar menjawab soalan pelbagai aras
meningkat 20%.


Program / Aktiviti 16: Peer Group Teaching (Rakan Dinamik).
Objektif : Menggalakkan pelajar belajar secara berkumpulan.
Sasaran : Tingkatan 5.
Tanggungjawab : Guru Pasukan SPM dan Guru Mata Pelajaran.
Tempoh : Mei hingga Oktober.
Kos / Sumber : RM 200.00 / PIBG.
TOV : 30 % pelajar.
ETR : 60 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Peratus kemahiran belajar meningkat 30 %.


Program / Aktiviti 17: Majlis Izin Ilmu Dan Solat Hajat.
Objektif : Meningkatkan kesedaran kerohanian dan memohon restu.
Sasaran : Tingkatan 5.
Tanggungjawab : Guru Pasukan SPM dan Kaunselor.
Tempoh : November.
Kos / Sumber : RM 2500.00 / PIBG.
TOV : 45 % pelajar.
ETR : 85 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Peratus perubahan sikap positif pembelajaran meningkat 40 %.


PROJEK 1
PELAN TAKTIKAL PROJEK MEREALISASI KECEMERLANGAN AKADEMIK STPM.


Program / Aktiviti 1 : Mesyuarat Pasukan STPM.
Objektif : Aktiviti dan dapat sokongan semua guru tingkatan 6.
Sasaran : Semua guru tingkatan 6.
Tanggungjawab : Guru Pasukan STPM.
Tempoh : Febuari.
Kos / Sumber : RM 50.00 / PCG.
TOV : Penglibatan semua AJK Pasukan STPM.
ETR : Penglibatan AJK Pasukan STPM 100 %.
Indikator Pencapaian : Semua aktiviti dapat dilaksana secara berkesan dan capai
objektif.


Program /Aktiviti 2 : Akujanji Dan Penentuan Target STPM.
Objektif : Guru, ibu bapa dan pelajar dapat membuat penetapan target
pencapaian individu.
Sasaran : Tingkatan 6 Atas.
Tanggungjawab : Guru Pasukan STPM, Guru Mata Pelajaran dan Guru Tingkatan.
Tempoh : Mac.
Kosa / Sumber : RM 350.00 / PIBG..
TOV : 80 % pelajar.
ETR : 100 % pelajar.
Indikator Kejayaan : Pelajar berupaya membuat target pencapaian setiap mata
pelajaran STPM.


Program / Aktiviti 3 : Penyediaan Lengkok Pencapaian Akademik.
Objektif : Pelajar berupayaan menyediakan OTI setiap ujian dan
peperiksaan.
Sasaran : Tingkatan 6 Rendah dan tingkatan 6 Atas.
Tanggungjawab : Ketua Panitia, Guru Mata Pelajaran dan Guru Tingkatan.
Tempoh : Selepas ujian dan peperiksaan UP 1, UP 2 dan Peperiksaan
Percubaan.
Kos / Sumber : RM 250.00 / PCG.
TOV : 80 % pelajar.
ETR : 100 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Pelajar dapat menyediakan lengkok pencapaian akademik setiap
mata pelajaran.Program / Aktiviti 4 : Kem Motivasi Kepimpinan STPM.
Objektif : Meningkatkan semangat belajar untuk kecemerlangan akademik.
Sasaran : Tingkatan 6 Atas.
Tanggungjawab : Ketua Pasukan STPM, Kaunselor dan Guru Tingkatan.
Tempoh : April.
Kos / Sumber : RM 3500.00 / PIBG.
TOV : 50 % pelajar.
ETR : 100 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Pelajar dapat belajar bersungguh-sungguh dan berwawasan.


Program /Aktiviti 5 : Kelas Stay Back (Serambi).
Objektif : Pelajar dapat meningkatkan kemahiran menjawab soalan pelbagai
aras.
Sasaran : Tingkatan 6 Rendah dan tingkatan 6 Atas.
Tanggungjawab : Guru Mata Pelajaran.
Tempoh : Mei hingga Oktober.
Kos / Sumber : RM 500.00 / PIBG.
TOV : 50 % pelajar.
ETR : 95 % pelajar.
Indikator Pencapaian : ATR dapat meningkat kepada 100 %.


Program / Aktiviti 6 : Golden Holiday (Kelas Tuisyen Terancang Masa Cuti).
Objektif : Meningkatkan kemahiran menjawab soalan pelbagai aras bagi
pelajar potensi cemerlang.
Sasaran : Tingkatan 6 Atas.
Tanggungjawab : Guru Mata Pelajaran.
Tempoh : Cuti penggal persekolahan, hari jumaat dan sabtu.
Kos / Sumber : RM 500.00 / PIBG.
TOV : 35 % pelajar.
ETR : 50 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Jumlah bilangan pelajar cemerlang meningkat 15 %.


Program /Aktiviti 7 : Kelas Bimbingan Galus Dan Garuk.
Objektif : Memberi bimbingan kepada pelajar lemah.
Sasaran : Pelajar galus dan garuk tingkatan 6 Atas.
Tanggungjawab : Guru Mata Pelajaran.
Tempoh : April hingga Oktober.
Kos / Sumber : RM 750.00 / PIBG.
TOV : 45 % pelajar.
ETR : 95 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Kelulusan 100 % peperiksaan STPM.


Program / Aktiviti 8 : Kelas Gemilang (ELIT).
Objektif : Bimbingan dan teknik menjawab soalan Aras sederhana dan sukar.
Sasaran : Pelajar potensi cemerlang 6 Atas.
Tanggungjawab : Guru Mata Pelajaran.
Tempoh : April dan Oktober.
Kos / Sumber : RM 450.00 / PIBG.
TOV : 5 % pelajar.
ETR : 15 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Peratus lulus cemerlang meningkat 10 %.


Program / Aktiviti 9 : Teachers On Call (TOC).
Objektif : Menyelesaikan masalah pembelajaran pelajar mengikut keperluan.
Sasaran : Tingkatan 6 Atas.
Tanggungjawab : Guru Mata Pelajaran.
Tempoh : Januari hingga Oktober.
Kos / Sumber : RM 250.00 / PCG.
TOV : 45 % pelajar.
ETR : 5 % pelajar
Indikator Pencapaian : Peratus masalah pembelajaran pelajar dapat dikurangkan kepada
35 %.


Program / Aktiviti 10: Lawatan Sambil Belajar Ke IPTA Dan IPTS.
Objektif : Pelajar dapat pendedahan peluang melanjutkan pelajaran
ke IPTA dan IPTS.
Sasaran : Tingkatan 6 Atas.
Tanggungjawab : Guru Pasukan STPM dan Kaunselor.
Tempoh : Ogos.
Kos / Sumber : RM 1500.00 / PIBG dan RM 1200 pelajar.
TOV : 25 % pelajar.
ETR : 50 % pelajar.
Indikator Percapaian : Kesedaran belajar meningkat 25 %.Program /Aktiviti 11 : Kem , Seminar, Bengkel Teknik Menjawab Soalan STPM.
Objektif : Meningkatkan kemahiran menjawab soalan.
Sasaran : Tingkatan 6 Atas.
Tanggungjawab : Guru Pasukan STPM dan Kaunselor.
Tempoh : Jun hingga September.
Kos / Sumber : RM 1500.00 / PIBG dan RM 1200 / PCG.
TOV : 40 % pelajar.
ETR : 100 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Peratus kelulusan STPM meningkat kepada 100 %.


Program /Aktiviti 12 : 1001 Soalan (Aktiviti pecutan / Latihamal /Latihtubi /
Assingment)
Objektif : Meningkatkan kemhiran menjawab soalan setiap minggu.
Sasaran : Tingkatan 6 Atas.
Tanggungjawab : Guru Pasukan STPM dan Guru Mata Pelajaran.
Tempoh : Julai hingga Oktober.
Kos / Sumber : RM 1500.00 / PCG.
TOV : 50 % pelajar.
ETR : 100 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Keupayaan pelajar menjawab soalan pelbagai aras meningkat 50%.


Program /Aktiviti 13 : Anugerah Pelajar Cemerlang.
Objektif : Meningkatkan semangat belajar di kalanagan pelajar STPM.
Sasaran : Tingkatan 6 Rendah dan tingkatan 6 Atas.
Tanggonjawab : PK Pentadbiran, Ketua Bidang dan Guru Pasukan STPM.
Tempoh : Oktober.
Kos / Sumber : RM 1500.00 / PIBG.
TOV : 15 % pelajar.
ETR : 45 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Peratus Principal A hingga Prinsipal C meningkat 30 %.


Program /Aktiviti 14 : Peer Group Teaching (Rakan Dinamik).
Objektif : Menggalakkan pelajar belajar secara berkumpulan.
Sasaran : Tingkatan 6 Atas.
Tanggungjawab : Guru Pasukan STPM dan Guru Mata Pelajaran.
Tempoh : Jun hingga Oktober.
Kos / Sumber : RM 300.00 / PIBG.
TOV : 45 % pelajar.
ETR : 70 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Kemahiran belajar meningkat 25 %.


Program /Aktiviti 15 : Majlis Izin Ilmu Dan Solat Hajat.
Objektif : Meningkatkan kesedaran kerohanian dan memohon restu Allah SWT.
Sasaran : Tingkatan 6 Atas.
Tanggunjawab : Guru Pasukan STPM dan Kaunselor.
Tempoh : November.
Kos / Sumber : RM 2500.00 / PIBG.
TOV : 55 % pelajar.
ETR : 95 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Perubahan sikap positif pembelajaran meningkat 40 %.PERANCANGAN STRATEGIK PROGRAM PERUBAHAN TERANCANG

PROJEK 2
PELAN TAKTIKAL PROJEK MEMPERTINGKATKAN PENGLIBATAN PELAJAR DALAM AKTIVITI
KO-KURIKULUM.

Program / Aktiviti 1 : Mesyuarat Pasukan Perancang.
Objektif : Merangka aktiviti dan mendapat sokongan semua guru dan staf
sokongan.
Sasaran : Semua guru rumah sukan dan permaianan.
Tanggungjawab : PK Ko-Kurikulum, Penyelaras Ko-Kurikulum dan Setia Usaha
Sukan.
Tempoh : Januari.
Kos / Sumber : RM 150.00 / PCG.
TOV : Penglibatan semua AJK Pengelola.
ETR : Penglibatan AJK Pengelola 100 %.
Indikator Pencapaian : Semua aktiviti dapat dirancang dengan berkesan.


Program /Aktiviti 2 : Menubuh Jawatan Kuasa Bertindak.
Objektif : Melaksana dan menyelaras aktiviti ko-kurikulum .
Sasaran : Semua guru rumah sukan dan permainan.
Tanggungjawab : PK Ko-Kurikulum, Penyelaras Ko-kurikulum dan dan Setia Usaha
Sukan.
Tempoh : Januari hingga Februari.
Kos / Sumber : RM 150.00 / PCG.
TOV : Penglibatan semua AJK Bertindak.
ETR : Penglibatan AJK Bertindak 100 %,
Indikator Pencapaian : Semua aktiviti yang dirancang dapat dijalankan dengan
sempurna pada tahap 100 %.


Program /Aktiviti 3 : Sukantara.
Objektif : Semua pelajar dapat terlibat dalam acara sukan terpilih.
Sasaran : Semua pelajar.
Tanggungjawab : Penyelaras Ko-kurikulum, Setia Usaha Sukan dan Guru Rumah
Sukan.
Tempoh : Januari hingga Mac.
Kos / Sumber : RM 3500.00 / PCG.
TOV : 65 % pelajar.
ETR : 100 % pelajar.
Indikator Pencapaian : 100 % pelajar mengambil bahagian dalam acara sukantara.


Program /Aktiviti 4 : Kejohanan Olahraga Dan Permainan.
Objektif : Memupuk semangat kesukanan, kerjasama, integrasi dan
perpaduan.
Sasaran : Semua pelajar.
Tanggungjawab : Setia Usaha Sukan dan Guru Rumah Sukan.
Tempoh : Januari hingga Jun.
Kos / Sumber : RM 5400.00 / PCG.
TOV : 30% pelajar.
ETR : 70 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Penglibatan pelajar meningkat 40 %.


Program /Aktiviti 5 : Sukan Elit (Hoki Dan Ping Pong).
Objektif : Menjadikan sukan hoki dan ping pong sebagai ’penanda aras’
sekolah.
Sasaran : Pelajar terpilih di peringkat tingkatan 1 dan tingkatan 3.
Tanggungjawab : PK Ko-Kurikulum , Jurulatih Hoki dan Jurulatih Ping Pong.
Tempoh : Sepanjang tahun.
Kos / Sumber : RM 4500.00 / PCG.
TOV : Wakil peringkat MSSK PPD Pasir Puteh.
ETR : Wakil Daerah ke peringkat MSSK Negeri Kelantan dan
Kebangsaaan.
Indikator Pencapaian : Pemain hoki dan ping pong dipilih untuk mewakili MSSK Negeri
Kelantan.


Program /Aktiviti 6 : Pertandingan Ko-Akademik.
Objektif : Sebagai aktiviti pengukuhan proses P & P di bilik darjah.
Sasaran : Semua pelajar.
Tanggungjawab : Ketua Panitia Mata Pelajaran dan Guru Penasihat Persatuan
Akademik.
Tempoh : Jun hingga Oktober.
Kos / Sumber : RM 1550.00 / PCG.
TOV : 30 % pelajar.
ETR : 65 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Peningkatan 35 % pelajar terlibat.


Program / Aktiviti 7 : Perkhemahan Pasukan Unit Beruniform.
Objektif : Meningkatkan jati diri, semangat setia kawan, integrasi dan
perpaduan.
Sasaran : 33 orang pelajar mewakili unit beruniform.
Tanggongjawab : PK Ko-Kurikulum, Penyelaras dan Guru Penasihat Unit
Beruniform.
Tempoh : Ogos.
Kos / Sumber : RM 5400.00 / PCG dan RM 1500.00 / PIBG.
TOV : 20 % pelajar.
ETR : 35 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Peningkatan 15 % pelajar terlibat.


Program / Aktiviti 8 : Larian Kemerdekaan Dan Basikalton.
Objektif : Memupuk semangat patriotisme dan jatidiri di kalangan pelajar.
Sasaran : 51 orang pelajar terpilih yang aktif ko-kurikulum.
Tanggongjawab : PK Ko-Kurikulum dan Penyelaras Ko-Kurikulum.
Tempoh : Ogos hingga September.
Kos / Sumber : RM 1550.00 / PCG.
TOV : 31 orang pelajar.
ETR : 51 orang pelajar.
Indikator Pencapaian : Peningkatan 20 orang pelajar terlibat.


Program / Aktiviti 9 : RIMUP.
Objektif : Memupuk integrasi kaum dan perpaduan di kalanag pelajar.
Sasaran : Pelajar berbilang kaum.
Tanggongjawab : PK HEM dan PK Ko-Kurikulum.
Tempoh : Ogos hingga Oktober.
Kos / Sumber : RM 2000.00 / PCG.
TOV : 60 % pelajar.
ETR : 85 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Peningkatan 25 % pelajar terlibat.


Program / Ativiti 10 : Pesta Ko-Kurikulum.
Objektif : Memupuk penglibatan aktif pelajar dalam aktiviti
ko-kurikulum.
Sasaran : Semua pelajar.
Tanggongjawab : PK Ko-Kurikulum, Penyelaras dan Guru Penasihat Unit
: Ko-Kurikulum.
Tempoh : September.
Kos / Sumber : RM 2700.00 / PCG dan Rm 1500.00 / PIBG.
TOV : 55 % pelajar.
ETR : 95 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Peningkatan 40 % pelajar terlibat.PERANCANGAN STRATEGIK PROGRAM PEMBANGUNAN INSAN

PROJEK 3
PELAN TAKTIKAL PROJEK JIWA MURNI


Program /Aktiviti 1 : Mesyuarat Pasukan Perancang.
Objektif : Merangka aktiviti dan dapat sokongan semua guru dan staf
sokongan.
Sasaran : Semua guru.
Tanggungjawab : PK HEM dan Guru Penyelaras HEM.
Tempoh : Januari.
Kos / Sumber : RM 150.00 / PCG.
TOV : Penglibatan semua AJK HEM.
ETR : Penglibatan AJK HEM 100 %.
Indikator Pencapaian : Semua aktiviti dapat dirancang dengan teliti dan rapi.


Program /Aktiviti 2 : Menubuh Jawatan Kuasa Bertindak.
Objektif : Menyelaras, memandu dan memantau serta menilai semua aktiviti.
Sasaran : Kaunselor dan Guru Penasihat.
Tanggongjawab : PK HEM dan Penyelaras HEM.
Tempoh : Januari hingga Februari.
Kos / Sumber : RM 150.00 / PCG.
TOV : Penglibatan Semua AJK HEM.
ETR : Penglibatan AJK HEM 100 %.
Indikator Pencapaian : Semua aktiviti dapat dilaksanakan dan mencapai objektif.


Program /Aktiviti 3 : Kem Motivasi Pemantapan Kendiri.
Objektif : Melahirkan modal insan minda kelas pertama dan bersahsiah
cemerlang.
Sasaran : Murid bermasalah disiplin dan ’High Risk”
Tanggongjawab : PK HEM dan Kaunselor.
Tempoh : Februari hingga September.
Kos / Sumber : RM 3500.00 / PCG dan RM 1500.00 / PIBG.
TOV : Pelajar bermasalah disiplin dan ’High Risk”.
ETR : 10 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Mutu disiplin bertambah baik dan masalah disiplin dapat
di atasi 100 %.


Program /Aktiviti 4 : Khidmat Bimbingan Dan Kaunseling / Psikososial.
Objektif : Pelajar dapat berdikari, memiliki imej kendiri dan ESQ yang
positif .
Sasaran : Semua pelajar.
Tanggongjawab : Kaunselor, Guru Disiplin dan Guru Tingkatan.
Tempoh : Sepanjang tahun.
Kos / Sumber : RM 1200.00 / PCG.
TOV : 100 orang pelajar bermasalah disiplin.
ETR : 90 % pelajar.dapat dipulihkan.
Indikator Pencapaian : 90 % pelajar bermasalah disiplin dapat bersosialisasi,
berketrampilan dan memiliki personaliti yang baik.


Program /Aktiviti 5 : Kursus Pengurusan Emosi Dan Stres.
Objektif : Memperkenalkan kaidah dan teknik mengatasi stres.
Sasaran : Pelajar bermasalah disiplin.
Tanggongjawab : Kaunselor dan Guru Tingkatan.
Tempoh : April hingga Julai.
Kos / Sumber : RM 2500.00 / PCG dan RM 1200 / PIBG.
TOV : 100 pelajar bemasalah disiplin dan ’High Risk’.
ETR : 100 pelajar dapat dipulihkan.
Indikator Pencapaian : Pelajar memiliki kemahiran psikologi dan kemahiran sosial
serta imej kendiri positif dan berminat belajar untuk
mencapai kecemerlangan.


Program /Aktiviti 6 : Gempur Minda Dan Anjakan Paradigma.
Objektif : Mengenalpasti tred personaliti dan memotivasi secara
psikomatik pelajar.
Sasaran : Semua pelajar tingkatan 3, tingkatan 5 dan tingkatan 6 Atas.
Tanggongjawab : PK Pentadbiran dan Kaunselor.
Tempoh : Mei hingga Julai.
Kos / Sumber : RM 3500.00 / PCG dan RM 1500 / PIBG.
TOV : Semua pelajar tingkatan 3, tingkatan 5 dan tingkatan 6 Atas.
ETR : 100 % pelajar dilibatkan.
Indikator Pencapaian : Pelajar dapat mengamalkan strategi dan teknik belajar yang
sistematik.


Program /Aktiviti 7 : Muridku – Anakku.
Objektif : Pelajar sebagai menti mendapat bimbingan dan bantuan guru
sebagai mentor.
Sasaran : Semua pelajar tingkatan 3, tingkatan 5 dan tingkatan 6 Atas.
Tanggongjawab : PK Pentadbiran, PK HEM dan Kaunselor.
Tempoh : Sepanjang tahun mengikut keperluan.
Kos / Sumber : RM 1500.00 / PIBG.
TOV : Semua pelajar tingkatan 3, 5 dan 6 Atas.
ETR : 100 % pelajar.
Indikator Pencapaian : Berlaku interaksi formal di antara pelajar dan guru serta
akademik meningkat.