Isnin, 18 Ogos 2008

INTEGRITI DALAM PENDIDIKAN.

1. Integriti ialah kualiti unggul yang wujud secara keseluruhan dan padu pada individu anggota perkhidmatan pelajaran dan organisasi pelajaran berlandaskan etika dan piagam pelanggan berdasar sistem dan proses kerja serta pematuhan kepada amalan terbaik.Kod etika dan piagam pelanggan diamal dan dihayati oleh anggota organisasi yang akhirnya menjadi budaya kerja organisasi. Melaksana amanah dan kuasa yang dipertanggungjawab dengan memberi keutamaan kepada kepentingan awam.

2. Guru bertanggungjawab mendidik murid untuk persediaan kehidupan mereka pada masa depan. Hubungan guru yang baik dengan murid yang berteraskan keikhlasan dan sifat penyayang akan memberi impak baik.Murid ibarat pokok yang ditanam perlu disirami dan dibajai dengan kasih sayang. Guru pula menjadi lautan yang luas dan murid menjadi ikan.Benih yang baik jatuh ke laut menjadi pulau. Benih yang baik jatuh ke darat menjadi gunung. Guru juga perlu memupuk kerjasama dan permuafakatan dengan ibu bapa dan komuniti setempat.

3. Guru selaku pendidik perlu bertanggungjawab dan bertindak sewajarnya terhadap murid. Di antaranya ialah seperti berikut:-

a. Sentiasa memikirkan masa depan murid.
b. Ada tahap kesabaran yang tinggi.
c. Bersifat pengasih dan penyayang.
d. Pupuk suasana seronok belajar.
e. Beri pengharapan baru.
f. Bentuk roh dan sahsiah terpuji.
g. Ada kapasiti mengubah murid menjadi yang terbaik.

4. Fungsi guru memupuk integriti:-

a. Sebagai pendidik (Muallim).
b. Sebagai a good motivator.
c. Sebagai a good coach.
d. Sebagai a good preacher (Murabbi).


5. Ditangan guru akan terletak satu amanah merealisasi misi nasional bagi mencapai wawasan dan matlamat negara dalam jangka masa 15 tahun akan datang. Teras kedua dan teras ketiga menyatakan peranan pendidikan secara langsung.Teras kedua meningkatkan keupayaan pengetahuan dan inovasi negara serta memupuk ‘minda kelas pertama’. Dan teras ketiga menangani masalah ketidakseimbangan sosioekonomi yang berterusan secara membina dan produktif. Guru berkeupayaan melahirkan modal insan kelas pertama bila bekerja dengan niat yang ikhlas dan ada sifat penyayang terhadap murid-muridnya yang tertanam di sanubarinya.
Minda kelas pertama adalah ciri-ciri modal insan yang akan memenuhi keperluan pembangunan individu, keluarga, masyarakat, negara dan dunia.Ia merangkumi aspek penguasaan ilmu yang tinggi, sikap proaktif, kekayaan moraliti, budaya menyumbang untuk kepentingan bersama dan pembangunan yang bersifat holistik ke arah pembangunan tamadun dengan acuan imej tersendiri.

6. Tiga strategi utama untuk melahirkan modal insan kelas pertama adalah melalui peningkatan terhadap keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan, pengukuhan keupayaan sains, R&D dan inovasi serta pembentukan masyarakat berbudaya dan memiliki kekuatan moral.Dalam konteks ini pendekatan guru mengajar dan murid belajar perlu dijadikan amalan profesyen guru di sekolah.Guru yang berintegriti dan beretika sangat diperlukan dalam pendidikan.Etika dan integriti yang dimiliki oleh seseorang guru akan menjadikan seseorang guru itu bertanggungjawab kepada Tuhannya.


Terima kasih cikgu !

Ahad, 17 Ogos 2008

MENGORAK LANGKAH MEMBURU KECEMERLANGAN.1. Rukun Kejayaan dan laluan kecemerlangan pelajar.

S - Sikap positif dan sanggup berkorban serta berubah seiring dengan keperluan semasa
dan masa akan datang.
M -Memiliki matlamat dan wawasan yang jelas.
A - Azam dan kemahuan yang kuat untuk kejayaan dan kecemerlangan.
R - Rancangan yang strategik dengan pengurusan masa yang sistematik.
T- Tekun, tawakal dan istiqamah.
S - Sentiasa berdoa dan berhajat kepada kejayaan dan kecemerlangan dalam semua kerja buat
sebagai seorang pelajar.

2. Aktiviti sokongan.

D - Doa.
U - Usaha gigih.
I - Iltizam (Komitmen) / ingin.
T - Tawakal.

3. Langkah yang perlu diambil secara strategik dan bersepadu.

a. Penentuan dan penetapan TOV (take off Value).
b. Pelaksanaan OTI (Operational Targeted Increament).
c. Pencapaian ETR (Expected Target Result).
d. Pencapaian sebenar keputusan peperiksaan awam ATR (Actual Target Result).


4. Melaksana aktiviti SATU.

S - Sedia.
A – Awal.
T – Tumpuan.
U – Ulangkaji.

5. Mengamalkan budaya SEMUT.

S – Sentiasa berusaha dengan gigih.
E – Efisen.
M – Melaksana kerja dengan tekun.
U – Urusan dibereskan tanpa berlengah.
T - Tanggungjawab disempurnakan sebaik mungkin.

6. Peranan ibubapa memastikan anak belajar di rumah.

a. Dorongan.
b. Beri semangat dan galakkan serta nasihat.
c. Kawalan.
d. Pemantauan.
e. Jalin permuafakatan dengan guru.

7. Peranan guru di sekolah memastikan guru mengajar dan murid belajar.

a. Mengajar dengan bestari.
b. Mendidik dengan berhemah.
c. Membimbing dengan bijaksana.
d. Menerap konsep penyayang.

8. Peranan PIBG.

1. Permuafakatan guru, ibubapa dan pelajar.
2. Kerjasama.
3. Sumbangan kewangan, tenaga dan moral.

9. Peranan pelajar.

a. Belajar bersungguh-sungguh secara berkesan.
b. Berdisiplin, berbudi pekerti dan bersahsiah mulia.
c. Taat kepada agama dan Tuhan.
d. Taat kepada ibubapa.
e. Taat kepada guru.
f. Berilmu dan berintelek.
g. Bersemangat sukan ’Sportmanships’ dan ’Sporting’.
h. Fokus kepada wawasan diri ( Pada tahun 2009 saya akan............).
i. Mantap IQ, EQ, SQ dan ESQ. Kejayaan seorang pelajar bukan 100% bergantung kepada IQ
tetapi lebih kepada sikap (ESQ).

10. Santapan Minda.

a. 3 Elemen Kecemerlangan.

1. Extra Might – Kekuatan ilmu pengetahuan, Kemahiran tinggi dan keinginan tanpa
batasan.
2. Extra Mind - Kebijaksanaan menyelesai masalah dan membuat keputusan.
3. Extra Mile - Berpandangan jauh dan mempunyai high perfomance speed dan high
Performance work culture untuk mengelola, melaksana dan menillai.

b. Elemen Sokongan.

1. Pantauan emosi (EQ).
2. Ilmu pengetahuan (IQ).
3. Kesedaran sosial (SQ).
4. kekuatan dalaman (ESQ).

11. Jelas hala tuju dan destinasi terakhir.

a. Matlamat - Membina kekuatan dalaman dan berjaya dengan cemerlang.
b. Visi - Muncul sebagai insan luar biasa, hebat dan bagus dengan kekuatan IQ, EQ,
SQ dan ESQ.
c. Misi - Berguna untuk mencapai matlamat dan visi bagi diri sendiri, ibu bapa, guru,
agama , bangsa dan negara.

12. Ciri pelajar yang berjaya dan cemerlang.

a. Mendorong diri serta sanggup menerima perubahan dan cabaran.
b. Membentuk motivasi dan berkeupayaan meningkatkan semangat belajar secara konsisten.
c. Boleh berubah dari malas kepada rajin, berusaha untuk cemerlang tanpa putus asa dan
tidak berkompromi.
d. Membina keakraban untuk cemerlang bersama guru dan rakan sekolah.

13. Punca pelajar tidak cemerlang.

a. Main-main dan buang masa.
b. Tiada imaginasi.
c. Tidak kreatif.
d. Selekeh, sambil lewa dan tidak ada minat belajar.
e. Tiada kekuatan IQ, EQ, SQ dan ESQ. Malas berusaha dan selesa berada ditakok lama.
f. Jenis kena rangsang dan motivasi.
g. Beranggapan diri sendiri adalah yang terbaik, bangga diri dan suka memperlekeh serta
merendahkan orang lain.


14. Apakah yang perlu dilaksana dan menjadi kemestian pelajar.

a. Musyaratah - Membuat perjanjian diri.
b. Muaqabah - Sendiri mendidik diri.
c. Muraqabah - Merasai kehadiran Allah.
d. Muhasabah - Menilai diri sendiri.
e. Mujahadah - Berusaha bersungguh-sungguh.
f. Mu’atabah - Menahan diri dari segala kekejian.


15. Waktu bagi manusia.

1. Untuk anda bersama Tuhan.
2. Untuk anda memperkasa diri.
3. Untuk anda menikmati semua hasil usaha anda.


16. Belajar sebagai satu fisabilillah.


TIDAK MUDAH UNTUK BERJAYA DAN CEMERLANG.
TIDAK SUSAH UNTUK GAGAL DAN KECUNDANG.

Selasa, 12 Ogos 2008

PENGETUA BERKUALITI SEBAGAI PENERAJU SEKOLAH BERKESAN

Pengetua perlu melaksana 8 tanggungjawab teras pada setiap masa. Di antaranya ia lah seperti berikut:-

1. Pengurusan Kurikulum.
2. Pengurusan ko-kurikulum.
3. Pengurusan Hal Ehwal Murid.
4. Pengurusan Pejabat.
5. Pengurusan Kewangan.
6. Pengurusan Staf.
7. Pengurusan Fizikal dan Kemudahan Sekolah.
8. Pengurusan komuniti.

Oleh itu pengetua perlu menyedari dan menghayati peranan sebagai seorang pengetua. Di antara peranan yang boleh dilaksana ia lah sebagai pemimpin,fasilitator, motivator, pengurus, penyelesai masalah, perancang, penyelia, pemantau, pengelola, penilai dan seumpamanya. Pengetua perlu membuat refleksi peranan dan tindakan terhadap 8 aspek pengurusan. Kemudian membuat penilaian tahap KPI dan tahap kepuasan pelanggan terhadap pelaksanaan pengurusan tersebut. Pengetua sebagai pemimpin berkualiti menggunakan formula 5W dan 2H (what, why, who, when, where, how dan how long) apabila melaksana pentadbiran, mengurus dan memimpin surbodinat.

Pengetua mesti melaksana penilaian dan penarafan pengurusan sekolah berdasarkan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia-Sekolah. SKPM-Sekolah diperihalkan dalam 12 elemen dan dikelompokkan ke dalam empat dimensi seperti berikut:-

DIMENSI I : HALA TUJU KEPEMIMPINAN.
Elemen 1 : Visi dan Misi.
Elemen 2 : Kepemimpinan.

DIMENSI II : PENGURUSAN ORGANISASI.
Elemen 3 : Struktur Organisasi.
Elemen 4 : Perancangan.
Elemen 5 : Iklim.
Elemen 6 : Pengurusan dan Pembangunan Sumber.
Elemen 7 : Pengurusan Maklumat.

DIMENSI III : PENGURUSAN PROGRAM PENDIDIKAN.
Elemen 8 : Pengurusan Program Kurikulum, Ko-Kurikulum dan Hal Ehwal Murid.
Elemen 9 : Pengajaran dan Pembelajaran.
Elemen 10 : Pembangunan Sahsiah Murid.
Elemen 11 : Penilaian Pencapaian Murid.

DIMENSI IV : KEMENJADIAN MURID.
Elemen 12 : Kemenjadian Murid Dalam Akademik, Ko-Kurikulum dan Sahsiah.


Tiga elemen penting yang perlu ada pada seseorang pengetua untuk menjadi pengetua berkualiti ia lah seperti berikut:-

1. Extra Mind - Kebijaksanaan menyelesai masalah dan membuat keputusan.
2. Extra Might – Kekuatan ilmu pengetahuan, kemahiran dan komitmen.
3. Extra Mile – High Performance Speed dan High Performance Work Culture dalam
merancang, mengelola, melaksana, mengawal, memantau dan
menilai.

Tiga elemen ini perlu kepada elemen sokongan seperti kekuatan rohani, jasmani, pantauan emosi dan ilmu pengetahuan.Pengetua berkualiti perlu mempunyai kejelasan hala tuju kepemimpinannya. Maka perlu ada matlamat, visi dan misi. Membina kekuatan dalaman untuk berubah.Muncul sebagai insan luar biasa, bagus dan hebat sekali melalui kekuatan minda serta berguna untuk diri sendiri dan orang lain.

Pengetua berkualiti perlu mempunyai objektif diri sendiri untuk menjadi pemangkin kecemerlangan dengan mendorong diri sendiri menjadi orang baru yang sanggup menerima perubahan.Berkeupayaan membentuk motivasi diri untuk meningkatkan profesionalisme.Menjadi berbeza daripada sebelumnya dan membina keakraban demi kecemerlangan sekolah. Kepemimpinan pengetua akan mengarca 5 situasi sekolah.


5 situasi sekolah.

1. Sekolah Bergerak (Moving School).

· Menggalakkan kemajuan dan perkembangan murid.
· Bekerja bersama ke arah perubahan dan terus berkembang.
· Matlamat sekolah jelas, memiliki semangat, kekuatan dan kemahiran untuk menjadi sekolah berkesan.

2. Sekolah Mengekal Prestasi (Cruising School).

· Mengambarkan kualiti keberkesanan sekolah.
· Lazimnya terletak di kawasan-kawasan mewah.
· Murid-murid menunjukkan pencapaian tanpa kebergantungan kepada kualiti pembelajaran.
· Tidak menyediakan murid-murid untuk menghadapi dunia yang berubah dan lebih selesa mempertahan status sedia ada.


3. Sekolah Berkembang Sederhana (Strolling School).

· Berada pada tahap di antara berkesan dan tidak berkesan.
· Bergerak perlahan untuk meningkatkan perubahan.
· Matlamat yang kurang jelas dan kekadang bercanggah serta membawa kesan negatif kepada peningkatan kemajuan sekolah.


4. Sekolah Merangkak (Struggling School).

· Di ketahui umum tidak berkesan.
· Masa dan tenaga digunakan untuk menyelesaikan masalah.
· Kepakaran tidak diguna secara effektif dan sentiasa berusaha dan mencuba pelbagai pendekatan kaidah.
· Sekolah ini akhirnya akan berjaya.


5. Sekolah Tenggelam (Sinking School).

· Tidak berkesan dan dihantui oleh pelbagai masalah.
· Staf tidak produktif dan tidak boleh berubah.
· Sekolah ini di kawasan terpinggir dan tidak dipedulikan.
· Memerlukan sokongan yang dramatik dengan sokongan penuh semua pihak.


Faktor-Faktor Mempengaruhi Kemajuan Sekolah.

1. Kesesuaian kepemimpinan pengetua.
2. Kesungguhan guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
3. Kesediaan murid hendak belajar.
4. Keadaan fizikal dan infrastruktur sekolah yang lengkap dan kodusif.
5. Sokongan ibubapa dan komuniti setempat.

PENGETUA SEBAGAI KEPIMPINAN SEKOLAH

Pengetua sebagai pemimpin sekolah perlu memainkan peranan sebagai kepimpinan profesional.Kecemerlangan dan kelestarian kepemimpinan bermula dengan peranan pengetua.Pengetua yang mempunyai kualiti dan tret atau ciri peribadi yang baik akan dapat mempamer gaya kepemimpinan yang baik, cemerlang, berkesan dan lestari.

Pengetua mesti memiliki kredibiliti dan kompeten dengan kemahiran pentadbiran, pengurusan dan kepemimpinan.Oleh itu pengetua akan mendapat kepercayaan, kebergantungan, keyakinan , sokongan, kesepakatan bekerja dan dapat meningkatkan kesetiaan serta komitmen daripada anggota organisasi, pelanggan dan stakeholders.

Pengetua sebagai kepimpinan pendidikan di sekolah bertanggungjawab dan diamanahkan kemenjadian murid-muridnya untuk memperolehi ilmu pengetahuan, berkemahiran tinggi dan memiliki kepintaran pelbagai (Multiple Intelligence),bersahsiah cemerlang serta dapat menjadi sumber tenaga kerja yang compatible dengan pasaran kerja dan menjadi modal insan kelas pertama.

PERANAN PENGETUA

1. Pengetua sebagai pemimpin utama di peringkat sekolah diberi peranan melaksanakan pendidikan berkualiti dan cemerlang.Oleh itu pengetua perlu berusaha meningkatkan dan memantapkan tahap profesionalime dengan memiliki dan mengamalkan Ilmu Teori Pengurusan Sekolah terkini.Ilmu Teori Pengurusan Sekolah yang dimiliki akan membantunya bersikap profesional. Pengetua akan dapat bertindak tangkas dan berkesan serta membuat keputusan berteraskan etika dan moral professional pendidikan. Sekaligus dapat menangani segala isu kependidikan dan dapat menyelesaikan masalah sekolahnya dengan pemikiran rasional secara profesional.Keadaan ini berbeza dengan pengetua di zaman pra-merdeka yang melaksanakan tugas semata-mata mentadbir dan mengurus sekolah. Pengetua tersebut terjebak dengan tugas rutin dan formal serta bergantung kepada naluri, stail kepimpinan dan perwatakan sendiri.
2. Pengetua secara tersurat memainkan peranan sebagai ketua pentadbiran, pengurus dan pemimpin sekolah. Melaksana tugas menyelia pelaksanaan kurikulum sekolah selaras Dasar Falsafah Pendidikan Kebangsaan, menyelia pelaksanaan program pendidikan sekolah dan memberi khidmat sokongan, memberi kepimpinan profesional kepada semua staf sekolahnya dan mempereratkan kerjasama pihak sekolah dengan masyarakat melalui organisasi seperti Persatuan Ibubapa dan Guru.
Perubahan pesat dalam pendidikan di Malaysia dekad ini telah mendesak pengetua melaksana perubahan menjadi kepimpinan instruksional dengan menguasai aspek-aspek teknikal pengajaran dan pembelajaran, melaksana penyeliaan pengajaran dan pembelajaran guru di bilik darjah, mentadbir dan mengurus perhubungan kemanusiaan serta melaksana inovasi pendidikan ke arah membina generasi baru yang berupaya menghadapi cabaran-cabaran abad ke-21.
3. Pengetua semestinya tidak boleh hanya berperanan sebagai pentadbir dan pengurus sahaja. Pengetua mesti bertindak sebagai pemimpin pendidikan di sekolahnya.Kepemimpinannya menentukan halatuju sekolahnya.Kepemimpinannya mencorak citra sekolahnya. Peranannya mengarah, mengelola, menyelia, membimbing dan menyelesai masalah bersama guru dan staf sokongan akan memancu ke arah pencapaian visi sekolah. Stail kepimpinan yang berlandaskan prosedur kerja sahaja dan berpegang kepada pendirian bahawa pengetua sentiasa betul dan benar tidak sesuai diamalkan. Pengetua perlu menggunakan kreativiti dengan menghayati reflective rationality dan semangat syura yang berorientasi pelanggan. Pengetua sebagai the central figure dalam pentadbiran dan pengurusan sekolah berperanan sebagai pemimpin instruksional serta menjadi tempat rujukan, pakar runding, tempat berbincang dan berbicara, tempat rujukan, tempat mendapat khidmat nasihat sebagai kepimpinan instruksional.
4. Pengetua sebagai peneraju sekolah mesti memahami dengan jelas konsep dan idea yang boleh dijadikan asas dan panduan dalam mengurus sekolah.Di antaranya Sekolah Berkesan, Sekolah Berwatak, School view, Class view, Back to basic, Guru mengajar-Murid belajar dan Let manager’s manage dan seumpamanya. Pengetua mesti boleh memahami isu-isu pendidikan dan persekolahan agar dapat merealisasi pendidikan berkualiti untuk murid-murid di sekolahnya. Di samping itu dapat melahirkan the gentlemen, scholars and sportman melalui perancangan strategik sekolah.
5. Pengetua berperanan sebagai role model dan dapat mendorong guru berusaha dengan penuh keghairahan melaksana misi bagi mencapai visi sekolah dengan menjalin dan mengadun tenaga guru dalam satu pasukan kerja. Pengetua memberi inspirasi dan motivasi kepada guru untuk bekerja secara sukarela dan dalam suasana ceria serta berasa kepuasan apabila aktiviti sekolah dapat dilaksana dengan berkesan dan mencapai hasil yang cemerlang berdasar KPI yang telah ditetapkan.
6. Pengetua berkeupayaan melaksana permuafakatan strategik pendidikan di antara PIBG dan NGO yang terlibat secara langsung dengan usaha pembangunan dan kemajuan pendidikan termasuk agensi kerajaan dan swasta. Permufakatan strategik pendidikan dilakukan menerusi aktiviti yang boleh dilaksanakan oleh warga sekolah dengan pihak yang dilibatkan dalam hal yang disepakati dan dilaksanakan sesuai dengan keperluan dan kemudahan di peringkat sekolah. Permuafakatan strategik pendidikan perlu ada networking, kepakaran, sumber, kemudahan, pengalaman intitusi dan organisasi. Kemudian dibina pasukan petugas menjayakan satu-satu usaha yang telah disepakati bersama. Pemuafakatan strategik pendidikan mesti diinstitusikan agar berlangsung secara berkekalan dan berterusan serta sentiasa dibugarkan.
7. Pengetua mesti membuat analisis swot dan analisis persekitaran sekolahnya.Mengenalpasti kekuatan, kelemahan, ancaman dan peluang di sekolahnya. Sekaligus menyusun perancangan dan langkah menangani kelemahan dan ancaman.Mengembleng kekuatan dan menggunakan peluang yang ada mengatasi kekangan-kekangan di sekolah dan persekitarannya dengan mengarca , memeta dan merencana visi dan misi melalui pelaksanaan perancangan strategik sekolah. Visi dan misi sekolah dipersembahkan dalam bentuk mudah difahami dan boleh diterima serta dihayati bersama oleh seluruh warga sekolah. Pengetua mesti berkeupayaan menggunakan kedudukan, pengaruh, kebijaksanaan, berkeupayaan memujuk, kekuatan menggerak dan kemahiran mengurus, mentadbir dan memimpin serta melentur perbezaan dan kelainan di kalangan guru sekolahnya.
8. Pengetua berperanan mewujudkan dan melaksana perkhidmatan penyayang di sekolah. Pengetua menghargai dan mengiktiraf perkhidmatan yang diberikan oleh warga sekolah. Perkhidmatan penyayang boleh memotivasi dan membangkit serta menbugarkan semangat guru-guru bekerja dan melahirkan perasaan penghormatan kepada kepemimpinan pengetua.


BEBERAPA CIRI PENGETUA BERKESAN

1. Pengetua memiliki sense of mission dan sense of purpose, berwawasan, jelas halatuju dan matlamat yang hendak dicapai oleh sekolah melalui pernyataan visi dan misi sekolahnya.Berkeupayaan menjelaskan kepada warga sekolah dan komuniti setempat tentang visi dan misi sekolah dengan amalan walk the talk iaitu kepimpinan melalui teladan. Bertindak sebagai strategist yang berkesan dan memiliki kecekapan merangka strategi supaya dapat menjamin visi dan misi yang tersurat dan tersirat tercapai.Berupaya mengemblengkan segala sumber yang ada di sekolah secara maksimum dan bertindak pantas menangani kekurangan dan kekangan yang akan mengagalkan pencapaian visi.
2. Pengetua menjadi ketua guru dan ketua pedagogi serta mempunyai kemahiran membimbing guru dan bertindak sebagai pedagogical innovator. Mempunyai personaliti dan kekuatan minda dari segi intelek dan ilmu bagi menghadapi cabaran serta dapat membuat keputusan dengan tangkas dan tepat.
3. Pengetua memiliki kemahiran berkomunikasi interpersonal dengan baik dan berfikir reflaktif, kreatif dan konstruktif serta beriltizam,beristiqamah dan sanggup bermujahadah dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab.Pengetua yang berkemahiran komunikasi dan diplomasi boleh meraih sokongan guru dan sekaligus menggalakkan penglibatan ibubapa serta komuniti setempat dalam usaha meningkatkan kualiti pendidikan sekolah.
4.Pengetua berpijak pada landasan yang tepat dan disokong oleh sifat muaddib, murrabbi dan mursyid serta memiliki sahsiah bercirikan insan cemerlang. Bijak memimpin, berakhlak terpuji, mempamer teladan yang baik dan berketrampilan serta bersikap amanah, bertanggungjawab, proaktif dan bersikap profesional.
5. Pengetua diiktiraf dan mendapat pengiktirafan umum bahawa sekolah yang ditadbir, diurus dan dipimpinnya menepati konsep sekolah dan tidak dipesepsikan dengan gambaran lain. Seiring dengan pengiktirafan perlu mempunyai iklim dan persekitaran kondusif dan kemantapan pencapaian akademik yang lahir sebagai satu pembudayaan atau etos sehingga wujud perhubungan yang harmoni di kalangan warga sekolah, pelanggan dan stakeholders.
6. Pengetua mempunyai stail kepemimpinan yang dapat menarik sokongan dan kerja sepasukan, berpesonaliti, ada ketokohan dan world view pendidikan yang luas.Pengetua berkelulusan, berilmu dan berkemahiran berkaitan Ilmu Teori Pengurusan Sekolah yang tinggi dan boleh digunasama. Pengetua mempunyai komitmen tinggi dan mendapat pengiktirafan guru, murid dan komuniti setempat serta mempunyai kesihatan yang baik dan sihat dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelek.


MASALAH DAN CABARAN PENGETUA KINI

1. Pengetua bersikap kurang peka dan kurang positif terhadap memajukan diri dari segi keilmuan profesional, lemah peribadi dan gaya kepemimpinan serta mempunyai mutu kepimpinan yang lemah.Pengetua berprestasi rendah memiliki kekurangan dari segi kemahiran untuk mengenalpasti amalan pengajaran berkesan. Ada Pengetua yang tidak dapat memberi sokongan atau bimbingan pedagogi secara terperinci kepada guru oleh sebab mereka kurang pengetahuan yang diperlukan.
2. Pengetua tidak dapat memberangsangkan dan memotivasi guru untuk meningkatkan kecekapan sebagai kepimpinan bilik darjah dalam proses pengajaran dan pembelajaran murid.
3. Pengetua kurang memberi tumpuan khusus melaksana tugas sebagai kepimpinan instruksional.Penyeliaan dan pencerapan proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah bukan agenda utama.Kebanyakannya hanya melaksana tugas rutin sebagai pentadbir sekolah dan ceremony leaders sahaja.
4. Pengetua menghadapi masalah kekurangan resos bahan, ruang, kewangan dan manusia yang membantut kemajuan sekolah. Masalah ini amat ketara di kalangan pengetua sekolah di luar bandar. Keadaan menjadi kronik bila mana pengetua kurang menjalin hubungan dan tidak mendapat sokongan ibubapa dan masyarakat setempat.Dengan sumber terhad tidak ada banyak tugasan dapat dilaksana.Sekolah itu menjadi sinking school.
5. Pengetua melaksana tugas sebagai pentadbir dan pengurus sekolah mengikut kebiasaan dan kelaziman. Mereka terperangkap dengan kerja-kerja biasa dan tugas-tugas rutin. Kerja perancangan kurikulum, pengurusan pedagogi, perencanaan ko-kurikulum berkesan dam pemasyarakatan sekolah tidak diberi tumpuan serta tidak termasuk dalam jadual kerja pengetua.
6. Pengetua kurang pengetahuan dalam bidang pengurusan strategik dan tidak biasa mengamalkan budaya R&D dan tidak melaksana cara-cara pengurusan moden serta tidak melaksanan pemuafakatan Smart Partnerships untuk manafaat sekolah.
7. Pengetua kebanyakannya berumur lebih 50 tahun ke atas dan sentiasa terdedah kepada masalah kesihatan. Pengetua yang sentiasa berhadapan dengan pelbagai tugas dan segala macam masalah serta beranika kekangan akan mudah terdedah kepada stres yang akan menganggu tugasan sebagai kepimpinan sekolah berkesan.
8. Pengetua terperangkap dalam sempadan sekolahnya sendiri dan tidak melaksanakan dasar pintu terbuka dengan mengadakan koloboratif dengan rakan pengetua lain. Tidak berusaha untuk berkongsi pengalaman dan idea baru. Pengetua secara sedar atau tidak sedar telah membina sempadan lingkungan kerja sendiri. Berasa selamat atau terasing sama ada mempertahankan sempadan yang memagari atau memencil serta mengasing sekolah. Pemuafakatan strategik dengan pihak yang boleh memberi keberkesanan dan keberhasilan program pendidikan sekolah dirasakan akan mengancam kewibwaan sendiri atau ada rasa malu sendiri.


KESIMPULAN

Pengetua memainkan peranan penting ke arah menjadikan sekolahnya sebagai sekolah berkesan.Pengetua menjadi faktor penentu kejayaan sekolah.Kepemimpinan pengetua akan menentukan kemenjadian sekolah berkesan.Sekolah itu menjadi moving school.Ibubapa dan murid menaruh harapan yang tinggi kepada sekolah itu.
Sekolah berkesan ialah sebuah sekolah yang berjaya menghasilkan murid yang berjaya dalam aspek akademik, ko-kurikulum, pembangunan sahsiah dan kemahiran sosial melalui pemupukan budaya tradisi dan watak sekolah itu sendiri.

Peter Mortimer (1995) telah mengemukakan sebelas faktor sekolah berkesan.

1. Kepimpinan profesional.
2. Perkongsian visi dan matlamat.
3. Persekitaran pembelajaran.
4. Tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran.
5. Pengajaran bermatlamat.
6. Harapan yang tinggi terhadap pencapaian pelajar.
7. Pengukuhan positif.
8. Pemantauan kemajuan.
9. Hak dan tanggungjawab pelajar.
10. Hubugan rapat keluarga – sekolah.
11. Organisasi pembelajaran.

Sekolah berkesan mempunyai pengetua sebagai kepimpinan instruksional yang memberi tumpuan kepada pengajaran dan pembelajaran bermatlamat. Pengetua berkemahiran mengurus perubahan sekolah dari segi konsep dan idea kepada perlakuan dan tindakan serta mengadunkan faktor-faktor di bawah kawalan kepada perubahan pendidikan berkualiti. Sekolah menjadi moving school yang dianggap sebagai sekolah berkesan.Sekolah berkesan akan menjelmakan perwatakan tersendiri melalui etos sekolah.Murid-murid akan dibentuk supaya mempunyai perwatakan cemerlang seperti berbudi pekerti mulia, berpegang kepada prinsip agama dan Tuhan, berilmu dan mempunyai tahap intelektual yang tinggi, memilikki ketahanan fizikal, semangat kesukanan (sportmanships) dan kegiatan luar dengan berpaksi disiplin yang kental. Sekolah boleh menjadi sekolah berkesan apabila pengetua menjadi pengetua berkesan.

Jumaat, 1 Ogos 2008

KEPIMPINAN VISIONARI.

Kepimpinan berlaku apabila seseorang itu mendorong, memujuk dan mempengaruhi orang lain untuk berusaha ke arah pencapaian sesuatu objektif tertentu. Kepimpinan didefinisikan sebagai seni atau proses mempengaruhi kegiatan manusia yang berkaitan dengan tugas mereka supaya mereka bekerja dan berusaha ke arah mencapai matlamat organisasi.

Pemimpin yang berjaya mendorong semangat dan berupaya melaksana fungsi membina wawasan yang jelas dapat menyakinkan pengikut untuk menyelesaikan masalah bagi mencapai matlamat organisasi.Bagaimana fungsi membina wawasan membantu seseorang pemimpin merealisasikan matlamat organisasi bergantung kepada keupayaan pemimpin membayangkan masa depan organisasi.

Pemimpin itu berupaya melibatkan dan meningkatkan penyertaan pengikut dengan mengamalkan apa yang dikata dilaksanakan. Pemimpin dapat mengurus organisasi dengan baik dan berpuas hati dengan perubahan yang dilakukan serta memiliki perwatakan kepimpinan yang berilmu, berpengalaman dan berwawasan. Pemimpin berwawasan sedar terhadap realiti semasa dan melihat masa depan dengan positif serta dapat menjana halatuju organisasi dan tugas utama dengan jelas dan berkesan.

Pemimpin organisasi dapat menetapkan halatuju dan matlamat organisasi dengan jelas dari segi penetapan segala visi dan misi.Berkeupayaan mengekploitasi segala resos yang ada di dalam organisasi serta melaksana strategi berdasarkan resos yang ada. Resos digembleng secara optima.

Pemimpin yang melaksana fungsi kepimpinan dengan membina wawasan biasanya akan menentukan sasaran kerja utama, mengenalpasti siapa pelanggan, membina pernyataan visi dan misi organisasi. Visi dijadikan sebagai asas untuk organisasi bergerak di landasan yang betul. Misi sebagai wahana penentu apakah bidang kerja utama, siapakah ahli organisasi dan apakah yang hendak dicapai. Ini memudahkan matlamat organisasi dicapai.

Pemimpin yang melaksana fungsi kepimpinan melalui usaha membina wawasan mempunyai pandangan menyeluruh mengenai tugas utama. Pemimpin dapat merangsang dan merancang sesuatu wawasan terhadap apa yang ingin dicapai dalam jangka masa pendek dan jangka panjang. Dalam konteks ini pemimpin menentukan kemenjadian organisasi. Contohnya, dengan adanya wawasan, pemimpin organisasi dapat merangka perancangan tentang strategi-strategi termasuk keperluan resos manusia, kewangan dan kemudahan sedia ada untuk mengurus organisasi secara berkesan. Ke arah mencapai matlamat organisasi.

Kepimpinan yang berwawasan mesti bersikap positif dan bersedia ditegur serta dapat menerima teguran membina secara terbuka. Berfikiran terbuka boleh menjadi faktor kekuatan seseorang pemimpin organisasi. Peminpin organisasi akan sentiasa peka kepada soal kemanusiaan dan dapat mengenali diri ahli organisasi dari dekat. Mengambil tahu kebajikan dan masalah ahli organisasi. Pemimpin organisasi di lihat oleh ahli organisasi memiliki sifat mulia, prihatin dan ikhlas. Dapat mewujudkan sifat dan semangat kesepunyaan di kalangan ahli organisasi. Dengan itu mereka berusaha gigih untuk mencapai matlamat bersama.

Pemimpin dapat menyediakan pelbagai saloran komunikasi berkesan. Contohnya mengadakan penyebaran maklumat kepada semua ahli organisasi melalui proses difusi dan terapan. Membentuk norma kerja dan adab yang harus dipatuhi.Di samping itu memperkembangkan dan mengintegrasi aktiviti perancangan, pengelolaan, dorongan dan kawalan secara sistematik. Ahli organisasi akan tahu dan faham halatuju dan matlamat yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang atau dalam tempoh 3 tahun dan 5 tahun.

Pemimpin organisasi berdaya fikir futuristik dengan mempunyai keupayaan untuk membuat ramalan dan perancangan masa depan.Contohnya dapat menjangka tentang kewujudan sesuatu masalah dan mengambil daya usaha untuk mengatasi. Mengelola sumber yang terhad dengan berhemah serta menyelaras sumber dan resos yang ada untuk mencapai matlamat. Jika sumber dan resos tidak diekploitasi dengan berhemah dan betul boleh menjejas matlamat organisasi.

Pemimpin organisasi mendorong dan memberi bimbingan serta mempengaruhi orang bawahan untuk mencapai visi dan melaksana misi. Contohnya langkah dibuat dengan memilih kakitangan yang sesuai dengan memberi dorongan, bimbingan dan menggalakkan ahli organisasi melaksana kerja dengan bertanggungjawab dan dedikasi.Pemimpin memiliki corak dan gaya komunikasi berkesan. Contohnya melalui mesyuarat, interaksi dan mengamalkan prinsip perhubungan manusia yang ada sifat penyayang, mesra, jujur dan ikhlas. Dapat dilihat dan dirasai oleh ahli organisasi, pelanggan dan stakeholders.Pegalaman pemimpin dan ahli organisasi dikongsi bersama.Ini dapat memanafaat kepakaran dan kecekapan serta membuat keputusan dengan tangkas dan tepat untuk mencapai matlamat. Lantas dapat menyelesaikan masalah organisasi dan dapat mencapai matlamat organisasi dengan penyertaan dan peglibatan semua pihak.

Pemimpin organisasi berkeupayaan memberi dorongan dan membimbing kepada ahli organisasi. Dengan penuh keyakinan dapat menentukan dan menjamin segala aktiviti akan mencapai matlamat. Melaksanakan sistem pemantauan melalui penyeliaan dan kawalan berterusan segala aktiviti dan perlaksanaan aktiviti boleh mencapai matlamat organisasi.Sebab ahli organisasi dapat merasai dan sedar bahawa pemimpin sentiasa memerhati, menyelia dan memantau serta mengawal berterusan.

Pemimpin organisasi mencipta visi jangka pendek dan jangka panjang organisasi bagi tempoh masa 3 tahun hingga 5 tahun. Visi itu menyatakan apa yang ingin dicapai melalui perancangan masa depan dan ke arah manakah halatuju organisasi. Contohnya ahli organisasi dan stakeholder dapat memahami dan menghayati visi bersama.Pemimpin mengambil tanggungjawab membuat “Road Map” masa depan organisasi, menentukan posisi kejayaan masa depan organisasi, menyedia halatuju jangka pendek dan jangka panjang serta membina identiti organisasi yang kukuh.Contohnya organisasi itu dapat dikenali oleh pelanggan dan stakeholders.

Pemimpin organisasi dapat mengambarkan situasi yang lebih baik di masa depan berbanding dengan apa yang wujud sekarang. Dengan adanya visi yang jelas, ringkas, mudah difahami oleh ahli organisasi dan dapat dikongsi bersama pelanggan dan stakeholders akan halatuju sesebuah organisasi akan memberi kesan kepada emosi dan dapat mencipta serta merealisasikan kejayaan matlamat organisasi.

Sebelum perlaksanaan visi, langkah perlu diambil untuk merangka pra-perancangan visi berdasarkan pegangan dan nilai dengan mengambilkira keadaan persekitaran dalaman dan persekitaran luaran serta menentukan faktor kejayaan kritikal organisasi. Contohnya pernyataan visi dan misi organisasi dapat difahami, dikongsi dan dihayati oleh semua ahli organisasi dan memberi kepuasan kepada pelanggan dan stakeholders organisasi itu. Oleh itu matlamat organisasi dapat dicapai dengan mudah kerana difahami dan dikongsi serta dihayati bersama oleh ahli organisasi, pelanggan dan stakeholders.

Pemimpin organisasi menjadi sumber inspirasi dan menjadi teladan kepada ahli organisasi serta berjaya membawa perubahan ke arah kebaikan organisasi. Menjadikan perubahan sebagai agenda utama organisasi. Perubahan itu diketahui, dirasai dan memberi manafaat kepada organisasi, pelanggan dan stakeholders.

Pemimpin organisasi menyediakan insentif dan peluang kenaikan gaji, pangkat, keselesaan tempat kerja dan suasana kerja yang kondusif. Pemimpin organisasi memaklumkan dan merancang peningkatan prestasi ahli organisasi untuk meningkatkan kepuasan bekerja. Pemimpin organisasi mengamalkan teknik-teknik kepimpinan berkesan dan dapat meningkatkan motivasi.Contohnya kepimpinan yang melaksana fungsi membina wawasan perlu mengadakan sistem , peraturan- peraturan dan norma kerja organisasi serta adab yang perlu dipatuhi. Ini dapat memperkembangkan dan mengintegrasi aktiviti perancangan, pengelolaan, mendorong dan kawalan secara sistematik.Perancangan, pengelolaan, mendorong dan kawalan yang dilaksanakan melibatkan penentuan tindakan masa depan secara optima dengan menghubungkan masa yang ada sekarang dengan sesuatu yang hendak dicapai pada masa depan.

Pemimpin melaksana strategi berdasarkan visi dan misi organisasi. Strategi yang dilaksanakan dengan mengambilkira analisis situasi dan penjanaan strategi mengunakan tows matriks dapat membantu pelan tindakan yang dilaksanakan. Pemimpin mengambilkira indikator kejayaan yang sedia ada pada organisasi. Ini boleh menjadikan seseorang pemimpin organisasi cemerlang sebagai pemimpin yang memimpin organisasi dengan melakukan perkara yang betul dengan betul untuk orang yang betul pada masa yang betul dan tempat yang betul. Oleh itu matlamat organisasi dapat direalisasi. Contohnya pemimpin yang melaksana fungsi kepimpinan dengan cara membina wawasan dapat menyebabkan ahli organisasi berusaha merealisasi matlamat organisasi.

Pemimpin yang melaksanakan fungsi kepimpinan dapat menjadikan organisasi berkesan.Contohnya ada wawasan dan mempunyai matlamat bersama. Ada matlamat yang jelas, amalan-amalan yang tekal, kesejawatan dan berkerjasama. Pemimpin dapat mengenalpasti keperluan latihan staf dan menjalankan latihan dalaman jika dikenalpasti ahli organisasi kurang cekap. Di sekolah umpamanya, pengetua berwawasan akan merangka program khas kurikulum untuk pengukuhan, pengayaan dan pemulihan untuk mengatasi kelemahan murid dalam peperiksaan awam.

Untuk mecapai matlamat organisasi perlu pemimpin memainkan pelbagai fungsi kepimpinan. Perilaku pemimpin mesti mengambarkan struktur tugas, kuasa formal dan bekerja sepasukan.Dalam keadaan kecemasan diperlukan pemimpin autokratik bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.Dalam keadaan tiada kecemasan diperlukan pemimpin konsultatif. Dalam keadaan kecemasan pemimpin transaksi mesti bergantung kepada ahli organisasi yang berkemahiran di dalam sesuatu bidang tertentu. Keupayaan pemimpin mengenalpasti kemahiran yang dimiliki ahli organisasi untuk mencapai matlamat organisasi.Begitu juga suasana kondusif ditempat kerja dan persekitaran luaran perlu diberi perhatian dan tumpuan oleh pemimpin organisasi. Contohnya ahli yang tidak bermotivasi, tidak berkemahiran, suasana kerja yang tidak kondusif dan persekitaran luaran yang tidak menentu, boleh menyebabkan matlamat organisasi tidak dapat dicapai. Ini menyebabkan hilang keyakinan pelanggan dan stakeholders terhadap organisasi.

Pemimpin yang berjaya mendorong semangat dan berupaya melaksana fungsi membina wawasan yang jelas dapat menyakinkan pengikut untuk menyelesaikan masalah bagi mencapai matlamat organisasi.Bagaimana fungsi membina wawasan membantu seseorang pemimpin merealisasikan matlamat organisasi bergantung kepada keupayaan pemimpin membayangkan masa depan organisasi.

Pemimpin itu berupaya melibatkan dan meningkatkan penyertaan pengikut dengan mengamalkan apa yang dikata dilaksanakan. Pemimpin dapat mengurus organisasi dengan baik dan berpuas hati dengan perubahan yang dilakukan serta memiliki perwatakan kepimpinan yang berilmu, berpengalaman dan berwawasan. Pemimpin berwawasan sedar terhadap realiti semasa dan melihat masa depan dengan positif serta dapat menjana halatuju organisasi dan tugas utama dengan jelas dan berkesan.

Pemimpin organisasi dapat menetapkan halatuju dan matlamat organisasi dengan jelas dari segi penetapan segala visi dan misi.Berkeupayaan mengekploitasi segala resos yang ada di dalam organisasi serta melaksana strategi berdasarkan resos yang ada. Resos digembleng secara optima.

Pemimpin yang melaksana fungsi kepimpinan dengan membina wawasan biasanya akan menentukan sasaran kerja utama, mengenalpasti siapa pelanggan, membina pernyataan visi dan misi organisasi. Visi dijadikan sebagai asas untuk organisasi bergerak di landasan yang betul. Misi sebagai wahana penentu apakah bidang kerja utama, siapakah ahli organisasi dan apakah yang hendak dicapai. Ini memudahkan matlamat organisasi dicapai.

Pemimpin yang melaksana fungsi kepimpinan melalui usaha membina wawasan mempunyai pandangan menyeluruh mengenai tugas utama. Pemimpin dapat merancang dan meransang sesuatu wawasan terhadap apa yang ingin dicapai dalam jangka masa pendek dan jangka panjang. Dalam konteks ini pemimpin menentukan kemenjadian organisasi. Contohnya, dengan adanya wawasan , pemimpin organisasi dapat merangka perancangan tentang strategi-strategi termasuk keperluan resos manusia, kewangan dan kemudahan sedia ada untuk mengurus organisasi secara berkesan. Ke arah mencapai matlamat organisasi.

Kepimpinan yang berwawasan mesti bersikap positif dan bersedia ditegur serta dapat menerima teguran membina secara terbuka. Berfikiran terbuka boleh menjadi faktor kekuatan seseorang pemimpin organisasi. Peminpin organisasi akan sentiasa peka kepada soal kemanusiaan dan dapat mengenali diri ahli organisasi dari dekat. Mengambil tahu kebajikan dan masalah ahli organisasi. Pemimpin organisasi di lihat oleh ahli organisasi memiliki sifat mulia, prihatin dan ikhlas. Dapat mewujudkan sifat dan semangat kesepunyaan di kalangan ahli organisasi. Dengan itu mereka berusaha gigih untuk mencapai matlamat bersama.

Pemimpin dapat menyediakan pelbagai saloran komunikasi berkesan. Contohnya mengadakan penyebaran maklumat kepada semua ahli organisasi melalui proses difusi dan terapan. Membentuk norma kerja dan adab yang harus dipatuhi.Di samping itu memperkembangkan dan mengintegrasi aktiviti perancangan, pengelolaan, dorongan dan kawalan secara sistematik. Ahli organisasi akan tahu dan faham halatuju dan matlamat yang ingin dicapai oleh organisasi dalam jangka masa pendek dan jangka masa panjang atau dalam tempoh 3 tahun dan 5 tahun.

Pemimpin organisasi berdaya fikir futuristik dengan mempunyai keupayaan untuk membuat ramalan dan perancangan masa depan.Contohnya dapat menjangka tentang kewujudan sesuatu masalah dan mengambil daya usaha untuk mengatasi. Mengelola sumber yang terhad dengan berhemah serta menyelaras sumber dan resos yang ada untuk mencapai matlamat. Jika sumber dan resos tidak diekploitasi dengan berhemah dan betul boleh menjejas matlamat organisasi.

Pemimpin organisasi mendorong dan memberi bimbingan serta mempengaruhi orang bawahan untuk mencapai visi dan melaksana misi. Contohnya langkah dibuat dengan memilih kakitangan yang sesuai dengan memberi dorongan, bimbingan dan menggalakkan ahli organisasi melaksana kerja dengan bertanggungjawab dan dedikasi.Pemimpin memiliki corak dan gaya komunikasi berkesan. Contohnya melalui mesyuarat, interaksi dan mengamalkan prinsip perhubungan manusia yang ada sifat penyayang, mesra, jujur dan ikhlas. Dapat dilihat dan dirasai oleh ahli organisasi, pelanggan dan stakeholders.Pegalaman pemimpin dan ahli organisasi dikongsi bersama.Ini dapat memanafaat kepakaran dan kecekapan serta membuat keputusan dengan tangkas dan tepat untuk mencapai matlamat. Lantas dapat menyelesaikan masalah organisasi dan dapat mencapai matlamat organisasi dengan penyertaan dan peglibatan semua pihak.

Pemimpin organisasi berkeupayaan memberi dorongan dan membimbing kepada ahli organisasi. Dengan penuh keyakinan dapat menentukan dan menjamin segala aktiviti akan mencapai matlamat. Melaksanakan sistem pemantauan melalui penyeliaan dan kawalan berterusan segala aktiviti dan perlaksanaan aktiviti boleh mencapai matlamat organisasi.Sebab ahli organisasi dapat merasai dan sedar bahawa pemimpin sentiasa memerhati, menyelia dan memantau serta mengawal berterusan.

Pemimpin organisasi mencipta visi jangka pendek dan jangka panjang organisasi bagi tempoh masa 3 tahun hingga 5 tahun. Visi itu menyatakan apa yang ingin dicapai melalui perancangan masa depan dan ke arah manakah halatuju organisasi. Contohnya ahli organisasi dan stakeholder dapat memahami dan menghayati visi bersama.Pemimpin mengambil tanggungjawab membuat “Road Map” masa depan organisasi, menentukan posisi kejayaan masa depan organisasi, menyedia halatuju jangka pendek dan jangka panjang serta membina identiti organisasi yang kukuh.Contohnya organisasi itu dapat dikenali oleh pelanggan dan stakeholders.

Pemimpin organisasi dapat mengambarkan situasi yang lebih baik di masa depan berbanding dengan apa yang wujud sekarang. Dengan adanya visi yang jelas, ringkas, mudah difahami oleh ahli organisasi dan dapat dikongsi bersama pelanggan dan stakeholders akan halatuju sesebuah organisasi akan memberi kesan kepada emosi dan dapat mencipta serta merealisasikan kejayaan matlamat organisasi.

Sebelum perlaksanaan visi, langkah perlu diambil untuk merangka pra-perancangan visi berdasarkan pegangan dan nilai dengan mengambilkira keadaan persekitaran dalaman dan persekitaran luaran serta menentukan faktor kejayaan kritikal organisasi. Contohnya pernyataan visi dan misi organisasi dapat difahami, dikongsi dan dihayati oleh semua ahli organisasi dan memberi kepuasan kepada pelanggan dan stakeholders organisasi itu. Oleh itu matlamat organisasi dapat dicapai dengan mudah kerana difahami dan dikongsi serta dihayati bersama oleh ahli organisasi, pelanggan dan stakeholders.

Pemimpin organisasi menjadi sumber inspirasi dan menjadi teladan kepada ahli organisasi serta berjaya membawa perubahan ke arah kebaikan organisasi. Menjadikan perubahan sebagai agenda utama organisasi. Perubahan itu diketahui, dirasai dan memberi manafaat kepada organisasi, pelanggan dan stakeholders.

Pemimpin organisasi menyediakan insentif dan peluang kenaikan gaji, pangkat, keselesaan tempat kerja dan suasana kerja yang kondusif. Pemimpin organisasi memaklumkan dan merancang peningkatan prestasi ahli organisasi untuk meningkatkan kepuasan bekerja. Pemimpin organisasi mengamalkan teknik-teknik kepimpinan berkesan dan dapat meningkatkan motivasi.Contohnya kepimpinan yang melaksana fungsi membina wawasan perlu mengadakan sistem , peraturan- peraturan dan norma kerja organisasi serta adab yang perlu dipatuhi. Ini dapat memperkembangkan dan mengintegrasi aktiviti perancangan, pengelolaan, mendorong dan kawalan secara sistematik.Perancangan, pengelolaan, mendorong dan kawalan yang dilaksanakan melibatkan penentuan tindakan masa depan secara optima dengan menghubungkan masa yang ada sekarang dengan sesuatu yang hendak dicapai pada masa depan.

Pemimpin melaksana strategi berdasarkan visi dan misi organisasi. Strategi yang dilaksanakan dengan mengambilkira analisis situasi dan penjanaan strategi mengunakan tows matriks dapat membantu pelan tindakan yang dilaksanakan. Pemimpin mengambilkira indikator kejayaan yang sedia ada pada organisasi. Ini boleh menjadikan seseorang pemimpin organisasi cemerlang sebagai pemimpin yang memimpin organisasi dengan melakukan perkara yang betul dengan betul untuk orang yang betul pada masa yang betul dan tempat yang betul. Oleh itu matlamat organisasi dapat direalisasi. Contohnya pemimpin yang melaksana fungsi kepimpinan dengan cara membina wawasan dapat menyebabkan ahli organisasi berusaha merealisasi matlamat organisasi.

Pemimpin yang melaksanakan fungsi kepimpinan dapat menjadikan organisasi berkesan.Contohnya ada wawasan dan mempunyai matlamat bersama. Ada matlamat yang jelas, amalan-amalan yang tekal, kesejawatan dan berkerjasama. Pemimpin dapat mengenalpasti keperluan latihan staf dan menjalankan latihan dalaman jika dikenalpasti ahli organisasi kurang cekap. Di sekolah umpamanya, pengetua berwawasan akan merangka program khas kurikulum untuk pengukuhan, pengayaan dan pemulihan untuk mengatasi kelemahan murid dalam peperiksaan awam.

RUMUSAN

Sebagai rumusan dapatlah dikatakan bahawa pemimpin berwawasan akan menentukan kemenjadian organisasi melalui pernyataan visi dan misi. Pernyataan visi dan misi yang ringkas dan mudah difahami oleh semua ahli organisasi, pelanggan dan stakeholders. Pemimpin mengambil inisiatif mengadakan prospektus dengan pernyataan yang realistik, jelas dan komprehensif kepada ahli organisasi, pelanggan dan stakeholders. Halatuju dan matlamat organisasi dapat difahami dan dihayati bersama. Keadaan ini dapat menyumbangkan kepada mudah tercapainya matlamat organisasi.

Kecemerlangan organisasi bergantung kepada kepimpinan berwawasan kerana dapat memberi keutamaan yang berfokus kepada manusia dan wawasan. Pemimpin yang berjaya melaksanakan fungsi kepimpinan dengan membina wawasan organisasi dapat membuat peningkatan yang besar matlamat organisasi dan dapat merealisasi matlamat organisasi.Kejelasan wawasan, peghayatan wawasan, keghairahan terhadap wawasan, ketabahan dan dedikasi kepada wawasan , pandangan global, kebolehan percayaan keberkesanan organisasi dan perkongsian paradigma boleh meningkatkan kepuasan pekerja. Sekaligus menunjukkan kejayaan pemimpin dan pekerja merealisasikan matlamat organisasi.

REFLEKSI

Pada umumnya tidak dapat dinafikan bahawa fungsi kepimpinan yang membina wawasan dapat membantu pemimpin mencapai matlamat organisasi. Walau bagaimanapun fungsi ini memerlukan seseorang pemimpin karismatik. Kepimpinan karismatik mempunyai wawasan, berkeyakinan, berpengaruh dan bersungguh-sungguh berusaha mencapai matlamat organisasi.

Kepimpinan karismatik sukar ditemui.Tidak semua pemimpin dapat menjadi pemimpin karismatik. Terdapat juga pemimpin bersifat pemimpin transaksi dan pemimpin transformasi.Pemimpin transaksi memandu atau mendorong pengikut ke arah mencapai matlamat dengan menjelaskan peranan dan tugas.Pemimpin transformasi lebih menonjol dari segi komitmen dan boleh menjadi agen perubahan untuk mencapai matlamat organisasi.

Bagi menilai dan membuat refleksi sama ada boleh atau tidak matlamat organisasi dicapai perlu juga diberi perhatian bukan kepada fungsi pembinaan wawasan. Perlu juga diberi perhatian kepada sama ada pemimpin itu mempunyai ciri-ciri kemahiran, kematangan, berpandangan luas dan dapat mengawal diri. Pemimpin itu juga perlu ada kejujuran dan adil. Jika tidak pemimpin itu akan mengamalkan “Machiavallin “ dengan mengamalkan “matlamat menghalalkan cara.” Untuk mencapai matlamat organisasi perlu ahli organisasi memberi kerjasama kepada pemimpin organisasi dan tidak bergantung kepada fungsi kepimpinan sahaja. Contohnya kemahiran ahli organisasi, suasana tempat kerja dan persekitaran luaran mempengaruhi pencapaian matlamat organisasi.

CADANGAN

Untuk mecapai matlamat organisasi perlu pemimpin memainkan pelbagai fungsi kepimpinan. Perilaku pemimpin mesti mengambarkan struktur tugas, kuasa formal dan pengalaman serta dapat bekerja sepasukan.Dalam keadaan kecemasan diperlukan pemimpin autokratik bagi menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.Dalam keadaan tiada kecemasan diperlukan pemimpin konsultatif. Dalam keadaan kecemasan pemimpin transaksi mesti bergantung kepada ahli organisasi yang berkemahiran di dalam sesuatu bidang tertentu.Pemimpin mesti berkeupayaan mengenalpasti kemahiran yang dimiliki ahli organisasi untuk mencapai matlamat organisasi.Begitu juga suasana kondusif ditempat kerja dan persekitaran luaran perlu diberi perhatian dan tumpuan oleh pemimpin organisasi. Contohnya ahli yang tidak bermotivasi, tidak berkemahiran, suasana kerja yang tidak kondusif dan persekitaran luaran yang tidak menentu, boleh menyebabkan matlamat organisasi tidak dapat dicapai. Situasi seperti ini boleh menyebabkan hilang keyakinan pelanggan dan stakeholders terhadap organisasi.

Sekian, terima kasih.