Rabu, 29 September 2010

Guru oh guru sebagai pendidik.

The Actual Teacher ;
1. Bad teacher always complains.
2. Good teacher always explains.
3. Better teacher always demonstrates.
4. Best teacher always motivates.
5. Great teacher always inspires.


Peranan yang boleh diamalkan oleh seorang insan yang bergelar guru:-

1. Guru sebagai pelaksana dan penterjemah kurikulum yang telah digubal melalui proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dan di luar bilik darjah.
2. Guru perlu bertindak sebagai agen inovasi dan membuat nilai tambah dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
3. Guru perlu mahir dalam memberi layanan yang sewajarnya kepada pelajar yang terdiri dari pelbagai aras kebolehan.
4. Guru perlu faham dirinya sendiri dan kenali potensi setiap pelajar. Jangan under estimated kerana pelajar penuh dengan fantasi , emosi dan idea (love for learning and love for learners)
5. Guru yang signifikan menjadi faktor yang dapat mempengaruhi proses pembelajaran pelajar.Guru perlu berkeupayaan melakukan perubahan minda, emosi dan perubahan tingkah laku positif setiap individu pelajar.
6. Guru berpengetahuan dan berminat terhadap subjek yang diajar dan ada keprihatinan yang tulen terhadap minat dan masalah pelajar.
7. Berkeupayaan dan ada komitmen tinggi untuk berusaha agar pelajar benar-benar terlibat dan mengambil bahagian di dalam proses pengajaran dan pembelajaran.
8. Ada kefahaman tentang apa yang perlu dan apa yang menjadi kemahuan pelajar.
9. Memiliki kemahiran konseptual, interpersonal dan teknikal tentang proses pengajaran dan pembelajaran yang meliputi perancangan pengajaran, teknik pengajaran, teknik penyoalan, perbincangan, penyertaan pelajar dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran dan boleh membuat penilaian keberkesanan pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah dan di luar bilik darjah.