Rabu, 3 September 2008

BUDAYA KERJA KELAS PERTAMA.

Masyarakat ‘Minda Kelas Pertama’ adalah masyarakat yang berpengetahuan, mampu berdaya saing, berbudaya kerja cemerlang, berintegriti dan memiliki kekuatan moral.

Minda kelas pertama akan menghasilkan kerja kelas pertama. Kerja kelas pertama memerlukan individu yang memiliki pemikiran, emosi, perlakuan, sikap dan spiritual kelas pertama.

Definisi Budaya Kerja Kelas Pertama.

Amalan terbaik dan terpuji yang melebihi daripada kebiasaan.Ia merangkumi aspek pemikiran, pengurusan emosi dan dimanifestasikan melalui perlakuan, tindakan dan cara bekerja yang penuh integriti serta memuaskan kehendak pelanggan.

Budaya kerja kelas pertama dapat dijelmakan apabila individu dalam organisasi itu dapat memiliki dan menghayati 3 elemen kerja minda kelas pertama seperti berikut:-

(i) Cara berfikir dan pemikiran yang memberi kebaikan, kemudahan dan kesejahteraan
kepada kehidupan orang lain.
(ii) Cara merasa dan menghayati merujuk kepada kesedaran kendiri tentang apa yang
perlu dilakukan dan peka kepada keperluan dirinya, orang lain dan persekitaran.
(iii) Cara bertindak dan perilaku pula bertujuan untuk memenuhi kehendak pelanggan
seperti cepat, beradab, adil dan berintegriti. Perlakuan ini perlu menjadi
satu amalan kehidupan harian baik di dalam sehinggalah di luar waktu
pejabat.


Budaya kerja kelas pertama boleh diamalkan melalui 7 prinsip.

P – Pantas dan positif.
Mempunyai hasrat untuk melakukan sesuatu dengan cepat, responsif dan sentiasa
memikirkan langkah-langkah memaju dan mempertingkatkan kualiti diri sendiri,
perkhidmatan dan organisasi.

E – Empati.
Mempunyai kebolehan memahami bagaimana orang lain melihat dan merasa terhadap
sesuatu perkara. Perkhidmatan yang terbaik dapat diberikan sekiranya kita berupaya
menghayati kehendak orang lain sebagaimana kita hendak orang lain melakukannya
terhadap diri kita.

R – Relevan.
Memastikan supaya tindakan dan perkhidmatan yang diberikan sentiasa diperbaharui.
Penambahbaikan perlu berterusan supaya sesuai dengan kehendak semasa.

D – Daya Saing.
Mempunyai kelebihan dan keunikan tertentu dalam menyampaikan perkhidmatan agar
sentisa diingati, dihargai dan mampu bersaing sehingga bertaraf dunia.


A – Amanah, Adil dan Integriti.
Melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan dengan amanah, adil dan berintegriti.
Ia dapat direalisasikan melalui pembinaan akhlak, moral dan budi pekerti mulia menerusi
pengamalan kerohanian, etika serta nilai murni.


N – Nilai Tambah dan Kelaianan.
Sentiasa mencipta kelainan dan memberi nilai tambah dalam diri individu, kumpulan dan
organisasi ketika menyampaikan perkhidmatan.


A – Arif dan Berilmu.
Melakukan sesuatu tindakan atau keputusan yang bijaksana dan mengamalkan
pembelajaran berterusan bagi memastikan kecemerlangan perkhidmatan.Proses 5P Pembentukan Budaya Kerja Kelas Pertama.

Pemikiran - Berfikir positif, rasional dan bijaksana serta bersedia membantu dengan segera
serta mengutamakan tugas dan tanggungjawab daripada kepentigan peribadi.


Penyedaran - Individu itu sedar untuk melaksana tugas dan tanggungjawab dengan cara
terbaik. Sentiasa sedar dan menghayati bahawa kerja itu satu amanah dan
tanggungjawab yang perlu dilaksanakan.Beliau sedar bahawa perlakuan positif
yang dilakukan memberi manfaat kepada dirinya dan orang lain.


Perlakuan - Seseorang itu akan terdorong melakukan amalan baik apabila dia sedar kesan
setiap pebuatannya. Pelanggannya sentiasa dibantu dengan sebaik mungkin.


Pengekalan - Perlakuan yang positif terus dikekalkan dan dilakukan secara berulang-ulang
pada masa yang diperlukan. Perlakuan itu menjadi amalan sepanjang masa.


Pembaharuan
Imej - Individu yang kekal dengan perlakuan yang baik akan mempamerkan imej baru
yang positif, sopan dan ceria berbeza daripada sebelum tercetusnya pemikiran
untuk berubah. Secara tidak langsung, perlakuan itu akan menjadi budaya
kerjanya kerana telah diamalkan dan dilakukan secara berterusan.


5 Langkah Pengukuhan Budaya Kerja Kelas Pertama Di Dalam Organisasi.

1. Penyediaan persekitaran kondusif.
2. Pembangunan sistem kerja berkesan.
3. Peningkatan kemahiran dan kompetensi anggota.
4. Pembentukan gaya bekerja.
5. Perkongsian kefahaman dan nilai.

0 comments: