Rabu, 17 September 2008

MENJANA KECEMERLANGAN SEKOLAH.

5 Situasi Sekolah.

1. Sekolah Bergerak (Moving School).
- Menggalakkan kemajuan dan perkembangan pelajar.
- Bekerja bersama untuk membawa perubahan dan terus berkembang.
- Memiliki matlamat, visi dan misi yang jelas.
- Bersemangat dan memiliki kemahiran merealisasi kecemerlangan sekolah.

2. Sekolah Mengekal Prestasi ( Cruising School).
- Dapat mengekalkan kualiti pendidikan.
- Sekolah biasanya terletak di kawasan bandar.
- Pelajar berusaha sendiri tanpa bergantung kepada pihak sekolah.
- Tidak menyedia pelajar untuk menghadapi dunia yang berubah.

3. Sekolah Berkembang Sederhana ( Strolling School).
- Tidak berapa berkesan.
- Bergerak perlahan untuk menghadapi perubahan.
- Matlamat tidak jelas dan kekadang bercanggah membantut peningkatan.


4. Sekolah Merangkak (Struggling School).
- Diketahui umum sebagai sekolah tidak berkesan.
- Banyak masa dan tenaga digunakan untuk pemajuan sekolah.
- Sentiasa cuba melaksana perubahan dengan pelbagai pendekatan.
- Sekolah ini akhirnya akan berjaya.


5. Sekolah Tenggelam (Sinking School).
- Sekolah yang tidak dipedulikan dan tidak berkesan.
- Staf tidak bermotivasi.
- Ibu bapa kurang mengutamakan pelajaran.
- Sekolah berada di luar bandar atau pedalaman.
- Sekolah ini perlu diberi sokongan dan diremaja untuk penjenamaan semula.Beberapa Prinsip Kecemerlangan Sekolah.

Organisasi sekolah perlu memiliki beberapa prinsip yang menjadi dasar utama sekolah seperti berikut:-

1. Budaya (etos) sekolah berteraskan tauhid, iman dan takwa.
2. Ada konsensus di kalangan pihak pengurusan dan warga sekolah.
3. Ada perancangan strategik dan pelaksanaan pelan tindakan yang realistik dan boleh
di terima oleh semua peringkat surbodinat.
4. Matlamat, visi dan misi sekolah yang jelas hala tuju.
5. Berfokus kepada pelanggan tanpa diskriminasi dan perasangka.
6. Sentiasa memberi pengiktirafan kepada anggota organisasi.
7. Wujud perasaan dan semangat setiakawan sejati dan bekerja sepasukan.
8. Mengutamakan kepada kualiti dan menuju ke arah kecemerlangan.
9. Sumber digunakan secara maksimum dan berhemat.
10. Melaksana penilaian prestasi berterusan.
11. Sentiasa mengadakan sesi perkembangan staf.Stail Kepemimpinan Pengetua.

1. Kepemimpinan Strategik / Visionari.
- Pelbagai dimensi.
- Fungsional.

2. Kepemimpinan Teknikal
- Kejelasan logikal.
- Membina matlamat dan dasar.
- Memasti semua warga sekolah beertanggongjawab ke atas kejayaan sekolah.
- Mengadakan sokongan teknikal untuk merancang, menyelaras dan melaksana dasar.


3. Kepemimpinan Kemanusiaan.
- Memberi sokongan.
- Mengalak penyertaan dan penglibatan.
- Meningkatkan komitmen dan rasa kepuasan warga sekolah.
- Menggalakkan hubungan positif antara warga sekolah.


4. Kepemimpinan Politik.
- Mendorong dan membina semangat kerjasama dan perpaduan di kalangan warga
sekolah.
- Memberi sokongan dan mengatasi konflik.


5. Kepemimpinan Budaya.
- Inpirasi.
- Karismatik.
- Berjaya membina budaya (etos) sekolah.
- Berjaya merealisasi wawasan, nilai dan norma sekolah ke atas individu dan
kumpulan organisasi sekolah.


6. Kepemimpinan Pengajaran.
- Menggalakkan kemajuan profesional di kalanagn warga sekolah.
- Meningkatkan pengajaran dan pembelajaran.
- Membuat dianogsis ke atas masalah pendidikan.
- Memberi bimbingan dalam hal ehwal pengajaran dan pembelajaran.

7. Kepemimpinan Autokratik.
- Tiada perkongsian visi dan misi.
- One men show.
- Peranan dan tanggungjawab ditetapkan secara tegas.
- Norma berasaskan pematuhan.
- Program sekolah dilaksana berasas logik tidak berasas.
- Kurang inovasi dalam pengajaran dan pembelajaran.
- Pencapaian pelajar ke arah kemerosotan.
- Staf sentiasa stres.

8. Kepemimpinan ” Laissez Faire”.
- Guru-guru melaksana program yang tidak berkaitan (Bebas).
- Kurang perkongsian matlamat, visi dan misi.
- Bersifat individualistik, kurang kerja sepasukan teapi bekerja berpasukan.
- Peranan dan tanggongjawab tidak dimuktamadkan.
- ”Tompokan” inovasi berdasar kelas cemerlang dan kelas lemah.
- Pencapaian keseluruhan pelajar lemah dan statik.

Pengetua Berkualiti.

1. Ada keinginan dan cita-cita untuk menjadi pemimpin contoh dan cipta sejarah indah.
2. Berkeupayaan meningkatkan keilmuan dan kemahiran berterusan.
3. Memiliki dan menghayati kualiti peribadi yang hebat dan disegani.
4. Mengutama prinsip bermusyawarah ke arah kerja berjemaah.
5. Mempunyai ketajaman minda dan kesucian hati.
6. Sentiasa menghayati doa dan tawakal.
7. Mengambil iktibar pemimpin terdahulu.


5 Citra Seorang Pengetua.

1. Diiktiraf (Recognise).
2. Disokong (Support).
3. Dihormati (Respect).
4. Diterima sepenuhnya (Accepted Unconditionally).
5. Dihargai (Appreciate).

Faktor Kritikal Kejayaan Pengetua Merealisasi Kecemerlangan Sekolah.

1. Kepemimpinan berwawasan, profesional dan bersifat transfomasional.
2. Kejelasan matlamat, visi dan misi.
3. Sumber diguna secara optimum dan berhemat.
4. Ada keberanian melaksana perubahan dan pejenamaan semula.
5. Keinginan dan berupaya melaksana proses input, throughput dan output.
6. Ada komitmen dan keazaman yang bersungguh-sungguh.
7. Kesanggupan bekerja secara luarbiasa.
8. Keyakinan diri dan sanggup melaksana pembaharuan.
9. Kesedaran kepada keperluan untuk berubah.
10. Membentuk Kumpulan Meningkat Mutu Kerja.
11. Memiliki kemahiran komunikasi berkesan.
12. Berupaya pupuk kemesraan.
13. Berpegang kepada prinsip keagamaan.


Rumusan Faktor Utama Kecemerlangan Sekolah.

1. Kesesuaian kepemimpinan pengetua
2. Pengetua sebagai pemimpin pengajaran.
3. Kepimpinan berwawasan dan profesional.
4. Kesungguhan guru melaksana proses pengajaran.
5. Pengajaran terarah.
6. Kesediaan pelajar hendak belajar.
7. Keadaan fizikal dan infrastruktur sekolah kondusif.
8. Hubungan erat dan semangat jati diri yang tinggi di kalangan guru, murid dan
ibu bapa.
9. Pemantauan pemajuan murid secara konsisten.
10. Fokus ke atas pengajaran dan pembelajaran sebagai tugas utama.
11. Mempunyai matlamat, visi dan misi bersama
12. Bekerja dengan niat yang betul.
13. Perkembangan staf sentiasa diberi keutamaan.

1 comments:

SAIFUL GOMEZ berkata...

hehehe..best jugak baca walaupun Lie bukan Cikgu..ada darah Cikgu kot dalam badan..free2 layari blog Lie sekali http://saifulgomez.blogspot.com

daripada:
SAIFUL ADLI MOHD ZAIN
anak saudaramu...:D