Selasa, 9 Februari 2010

RANGKA PENYEDIAAN PERANCANGAN STRATEGIK SEKOLAH.

Satu perancangan jangka pendek atau panjang secara cekap,teliti, berfokus dengan mengambilkira budaya sekolah.

ELEMEN PERLU ADA DALAM USAHA PENYEDIAAN PERANCANGAN STRATEGIK.

1. Penetapan Visi
2. Pengubalan Misi
3. Kajian Keperluan/ Isu Utama
4. Analisis Persekitaran
5. Senarai Strategi Alternatif
6. Pilih Strategi
7. Pembentukan Matlamat
8. Penerapan Nilai-Nilai Utama
9. Pelan Pelaksanaan Strategik (Pendek / Panjang)
10. Penilaian

0 comments: