Rabu, 30 Julai 2008

6 KAEDAH KE ARAH PENGAJARAN BERKESAN.

MEMBERI BANTUAN KLINIKAL.

Membuat diagnostik keupayaan murid menguasai ilmu pengetahuan dan menyediakan pengalaman pembelajaran baru yang boleh memenuhi keperluan individu murid secara individu.
Bertindak seperti seorang doktor dengan merawat dan menyedia ubat untuk pesakitnya.
Membantu memulih dan membimbing murid yang tidak menguasai sesuatu kemahiran sehingga mampu menguasainya.

MERANCANG PENGAJARAN.

a. Membuat perancangan teliti.
b Memilih objektif pengajaran.
c. Memberikan pengalaman pembelajaran yang sesuai untuk murid.
d. Membuat penilaian terhadap pencapaian murid.


MELAKSANAKAN PENGAJARAN.

Kaedah pengajaran dan pembelajaran menarik minat dan memberi kesan
kepada murid.
Mahir menggunakan teknik yang betul dan terkini akan merangsangkan
diri murid menggunakan kaedah pembelajaran yang betul.


PENGURUSAN BILIK DARJAH.

a. Kelengkapan bilik darjah lengkap.
b. Menyediakan suasana bilik darjah dan persekitaran yang sesuai, menarik dan selesa


MEMANTAU KEMAJUAN.

Membuat ujian atau penilaian.
Melapor secara sistematik pencapaian setiap murid.
Memaklum kepada ibubapa prestasi pencapaian murid.
Pelaporan secara bertulis untuk maklumat guru lain bertujuan memantau peningkatan pencapaian dan mendapat maklumat awal murid.

MENYAYANGI MURID.

Tingkahlaku guru dapat menggambarkan sifat penyayang.
Memberi bimbingan dan pengiktirafan kepada murid.
Bekerja dalam suasana gembira dan seronok.

0 comments: