Ahad, 21 November 2010

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA SMK CHERANG RUKU 2009/2010.

BIDANG KEBERHASILAN KOKURIKULUM SEKOLAH.

1. Dapat meningkatkan penyertaan dan penglibatan pelajar secara bermakna dan
aktif dalam aktiviti kokurikulum dari 60% kepada 90%.
2. Gerakerja kokurikulum dapat memenuhi keperluan sosial, intelek, rohani,
jasmani, emosi dan kesihatan pelajar.
3. Pengurusan kokurikulum dapat dilaksana secara terancang dan bersistematik
serta bersenergi yang boleh menjadi flatform utama para pelajar bergerak
aktif.
4. Penyertaan dan penglibatan dalam aktiviti kokurikulum dapat meningkatkan
jati diri, penerapan nilai murni, memupuk semangat perpaduan dan
patriotisme, menjana kebijaksanaan, memupuk integriti dan perpaduan
di kalangan para pelajar.
5. Dapat membentuk ketrampilan dn keperibadian serta menjadi insan yang
seimbang dan harmonis selaras dengan falsafah Pendidikan Kebangsaan.


BIDANG KEBERHASILAN PEMBANGUNAN INSAN/SAHSIAH.

1. Dapat meningkatkan mutu disiplin pelajar.
2. Disiplin pelajar berada dalam keadaan terkawal.
3. Tidak berlaku buli, gangsterisme dan vandalism.
4. Membantu meningkatkan pencapaian akademik.
5. Guru dapat melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dengan berkesan dan
sepenuh jiwa.
6. Dapat meningkatkan keyakinan guru bahawa setiap pelajar boleh diajar,
dididik, diasuh dan dilatih.
7. Membantu ke arah kesamaratan ekuiti pendidikan dan menjana pendidikan
berkualiti.

PETUNJUK PRESTASI UTAMA (KEY PERFORMANCE INDICATORS).

1. SMK Cherang Ruku ia lah sekolah luar Bandar pesisir pantai telah mencapai
ranking sekolah NKRA 926 dari 2198 buah sekolah di Malaysia.
2. Penarafan Sebagai Sekolah Cemerlang tahun 2009 dan 2010.
3. Penarafan Sekolah Bestari 3 Bintang sejak 2009.
4. Dianugerahi anugerah Seri Asrama Terbilang peringkat Negeri Kelantan tahun
2010.
5. Dapat mengekalkan pencapaian STPM 100% sejak 2008 dan 2009.
6. Pencapaian lulus 100% dalam 9 mata pelajaran peperiksaan SPM 2009 bagi
subjek Teknologi Maklumat & komunikasi, EST, Pendidikan Seni Visual,
Pendidikan Moral, Perdaganagan, Kimia, Biologi, Fizik dan grafik komputer.
7. Lompatan saujana PMR 2009 dari 44.6% ke 63.02%
8. Pertama kali menjadi juara Olahraga MSSK Daerah Pasir Puteh tahun 2010 sejak
penubuhan sekolah tahun 1990.

0 comments: