Selasa, 4 Mei 2010

PENGETUA OH PENGETUA.

Pengetua sebagai peneraju utama sekolah berkesan. Kepimpinan Pengetua akan menentukan halatuju dan jatuh bangun sesebuah sekolah.Pengetua harus faham dan melaksanakan peranan sebagai kepimpinan instruksional.Kenalpasti kekuatan dan kelemahan sekolah. Pandai mengurus segala macam ancaman dan pandai mengambil peluang yang ada untuk meneruskan kelangsungan sekolah sebagai institusi pendidikan untuk melonjak kemenjadian modal insan yang berilmu dan berkemahiran tinggi.

Pengetua sebagai kepimpinan instruksional mesti merangka dan melaksanakan Perancangan Strategik Sekolah dalam tempoh 3 tahun atau 5 tahun dengan merancang, melaksana dan menilai keberkesanan program, projek dan aktiviti untuk mencapai visi sekolah.

Faktor kritikal kejayaan seseorang Pengetua bergantung kepada sifat ’Towering personality’ yang perlu dimiliki. Komited menjalankan tugas harian untuk berjaya. Berkeupayaan menanam komitmen dalam diri dengan melakukan kerja dengan berhemah dan cepat serta menggelakkan kerja bertangguh.

Seorang Pengetua mesti boleh berkomunikasi secara berkesan dengan dapat mengungkapkan misi dan visi sekolah dengan cara menarik yang dapat menyentuh perasaan staf di bawahnya serta dapat mendorong semangat untuk rela bekerja dengan ikhlas dan beramanah.Pengetua perlu ada sifat agresif dengan sentiasa mendesak untuk mencapai matlamat yang dirancangkan.

Pengetua bekerja dalam semangat bermujahadah. Melaksanakan kerja dengan bersungguh-sungguh dan istiqamah untuk mencapai pertunjuk prestasi utama (KPI).Berkeupayaan menarik sokongan staf untuk bekerja bersama-sama dengan Pengetua dalam semua keadaan dalam suasana yang harmonis.

Pada kebiasaannya seseorang Pengetua sentiasa menghadapi halangan dan rintangan kerana tidak ada sifat ’Towering Personality’. Malas melaku seuatu penambahbaikan kerana lemah pemikiran dan mudah terpengaruh dengan keseronokan dunia serta cepat bosan dan jemu.

Isu utama ia lah kegagalan dan ketidak berkesanan Pengetua sebagai kepimpinan instruksional. Di sekolah menengah masih kedapatan pelajar yang tidak menguasai kemahiran asas linus dan numerasi. Penyampaian pengajaran dan pembelajaran guru di bilik darjah kurang berkesan. Didapati guru mengajar tetapi pelajar tidak belajar.Sekolah menjadi tempat pelajar membuang masa. Kelemahan dapat dikesan dalam kemerosotan prestasi peperiksaan awam dari segi Gred Purata Sekolah(GPS), penglibatan pelajar dalam aktiviti kokurikulum secara sambil lewa dan peratus peningkatan keruntuhan disiplin pelajar berkaitan moral dan gejala sosial semakin meningkat.Justeru itu beberapa langkah strategik boleh dirangka dan dilaksanakan oleh Pengetua sebagai kepimpinan utama sekolah dengan melaksanakan Pelan Tindakan Strategik dalam aspek berikut:-


1. Aspek kemuflisan sahsiah pelajar untuk menangani masalah disiplin, gejala sosial dan keruntuhan akhlak pelajar. Tugasan ini boleh dilaksanakan oleh Kaunselor, Panitia Pendidikan Islam dan Panitia Pendidikan Moral melalui pengumpulan data salahlaku disiplin dan membuat penetapan TOV, ETR dan ATR.Seterusnya merangka perancangan, pelaksanaan dan penilaian aktiviti.
2. Aspek Pembudayaan Ilmu dan Inovasi dikalangan guru dan pelajar.Tugasan ini boleh dilaksana oleh Pusat Sumber dan Pusat Akses.Usaha meningkatkan suasana Pusat Sumber menjadi kondusif dan pembestarian sekolah serta Pusat sumber dan Pusat Akses sebagai koridor ilmu.
3. Semarak kokurikulum dengan mengaktifkan semula sukan dan permainan, persatuan dan kelab dan unit beruniform.Aktiviti kokurikulum dapat membentuk jati diri, memupuk perpaduan dan memupuk bakat kepimpinan pelajar. Aktiviti kokurikulum dilaksana sepanjang tahun. Jangan menjadikan aktiviti kokurikulum sebagai aktiviti bermusim dan memenuhi keperluan serta arahan pihak atasan sahaja.

0 comments: